Spridningen av coronaviruset gör att många hushåll och företag kan möta ekonomiska påfrestningar. Även om krisen förväntas vara övergående så kan effekterna bli betydande. När det finns särskilda skäl kan banker och låntagare komma överens om att tillfälligt minska eller pausa amorteringarna. Finansinspektionen ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som ett sådant särskilt skäl. Så beskriver Finansinspektionen amorteringskravet i ljuset av det pågående Covid 19-utbrottet. Tveka därför inte att höra av dig till oss om du är drabbad och skulle vara hjälpt av att pausa amorteringar under en period. Vi hjälper dig. Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget enligt Finansinspektionen. Maila oss på bolan@stabelo.se eller ring 010-410 35 00.

Det är väldigt lätt! Du klickar dig in på https://mitt.stabelo.com/ och gör en bolåneansökan. Där kan du även läsa vilka grundläggande krav som finns för att kunna ansöka om ett bolån hos Stabelo.

Här hittar du mer information om möjligheterna att teckna lån via våra samarbetspartners.

Ja, nästan alla kan signera sina lånehandlingar digitalt på mitt.stabelo.com. Det enda du behöver är ett BankID och en smartphone eller dator med webbläsare.
Det finns två undantag:

  • Du som flyttar ditt lån från Swedbank eller någon av Sparbankerna kan tyvärr inte signera digitalt. Det beror på att Swedbank och Sparbankerna inte vill godkänna den digitala fullmakten som du behöver ge oss för att vi ska kunna lösa ditt lån. Om du undrar varför så måste vi tyvärr hänvisa till dem. Vi hoppas att de snart kommer på bättre tankar.
  • Du som bor i ett hus och passar på att låna lite mer när du flyttar ditt lån till oss behöver oftast ta ut nya pantbrev i fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som krävs för detta kallas ansökan om inskrivning och den behöver Lantmäteriet få in med en fysisk signatur.

Vi gör allt vi kan för att du ska få en så smidig och enkel process som möjligt och förhoppningsvis kan vi snart erbjuda även dig som tillhör undantagen en helt digital upplevelse!

Har du fått hem lånehandlingar i brevlådan? Det är viktigt att lånehandlingarna fylls i på ett korrekt sätt. Använd alltid blå eller svart bläckpenna när du skriver under lånehandlingarna. Var noggrann med att ange fullständigt datum (år, månad, dag) och kontrollera både fram- och baksida så att du inte missar någon underskrift.

Vidare så är det viktigt att det inte görs några ändringar eller kommentarer på lånehandlingarna, vill ni ändra eller uppdatera informationen på lånehandlingen så kontakta vår kundtjänst så hjälper dom er.

För en fullständig genomgång av hur lånehandlingarna ska fyllas i besök vår informationssida.

Vi erbjuder alla våra kunder en och samma ränta – prutat och klart!

Det innebär också att gamla kunder och nya kunder får samma låga ränta när räntorna läggs om. Du behöver därför aldrig lägga tid på att bevaka dina rabatter eller oroa dig för att räntan läggs om till en högre nivå än vad som gäller för nya kunder. Räntor med 3 månaders löptid läggs om den tredje onsdagen den tredje månaden i varje kvartal. Övriga bindningstider läggs om till gällande 3 månaders ränta vid räntebindningstidens slut.

När du ansöker om ett nytt lån hos oss får du den räntan som gäller på utbetalningsdagen.

Gröna Bolån är en produkt för dig som har ett energieffektivt boende. Till er kan vi erbjuda en rabatt på våran redan låga ränta. Läs mer om Gröna Bolån och om vilka vilkor som gäller här.

Effektiv ränta är den ränta som visar den sammanlagda kostnaden av räntor och avgifter, till exempel aviavgift och uppläggningsavgift, och räknas som en årlig ränta på hela lånebeloppet.

Du som kund kan jämföra den effektiva räntan mellan olika banker för att enkelt se om kostnaden skiljer sig.

Vi har inga uppläggningsavgifter och eftersom du betalar ränta och amortering via autogiro betalar du heller ingen aviavgift.

Du kan endast belåna den bostad som du är skriven på (småhus, villa, eller en lägenhet i en bostadsrättsförening).

Bolånet får inte överstiga en belåningsgrad på 60 % av marknadsvärdet på bostaden.

Stabelo har valt att endast erbjuda en belåningsgrad på upp till 60 % av marknadsvärdet för bostaden. Detta är för att vi ska kunna erbjuda en så pass låg ränta utan att du som kund behöver flytta ditt sparande från annan bank.

Nej, till skillnad från andra banker som bara erbjuder bästa möjliga bolåneränta till dem som för över hela sin vardagsekonomi till banken så har vi inga sådana krav. Hos oss räcker det med bolån.

Har du ett lån som är taget före det nya amorteringskravet trädde i kraft och flyttar ditt lån till Stabelo, utan att utöka lånet, har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor.

Omfattas ditt nuvarande lån av det nya amorteringskravet behåller du samma amortering som du har hos din nuvarande bank.

Det skärpta amorteringskravet för bolån som gäller från och med 1 Mars 2018 innebär att amorteringskravet sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.

Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt behöver du amortera 1 procent av lånet årligen. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda årsinkomst som räknas.

Om du väljer att utöka ditt bolån efter 1 Mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt omfattas du av det skärpta amorteringskravet. Om du har ett bolån och inte väljer att göra en utökning omfattas lånet inte av det nya amorteringskravet.

Finansinspektionen införde det tidigare amorteringskravet den 1 juni 2016. Kravet innebär att det är belåningsgraden för ditt bolån som styr amorteringen.

  • Har du en belåningsgrad på över 70 % av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 2 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden mellan 50 % till 70 % av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få ett amorteringsfritt bolån.

Marknadsvärdet som ligger till grund för din amortering och belåningsgrad är fast i 5 år. Det betyder att du inte kan ändra amorteringsbeloppet under villkorsbindningstiden även om marknadsvärdet skulle öka under perioden.

Har du ett befintligt bolån som är taget innan 1 juni 2016 och ansöker om att utöka bolånet och då hamnar över 50 % belåningsgrad kan du välja att amortera hela bolånet enligt de nya amorteringsreglerna eller att amortera ner den utökade delen på 10 år.

Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga ett så kallat amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan. Ett amorteringsunderlag visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den värderingen är giltig.

Du behöver själv kontakta din nuvarande bank för att få amorteringsunderlaget och sedan skicka in det till oss per mail (bolan@stabelo.se).

Nedan finner du telefonnummer till bankernas kundservice dit du kan ringa för att få ditt amorteringsunderlag skickat till dig.

SEB: 0771-23 75 00
Swedbank: 0771-22 11 22
Nordea: 0771-22 44 88
Handelsbanken: 0771-77 88 99
SBAB: 0771-45 30 00
Danske Bank: 0752-48 45 42
Länsförsäkringar Bank: 0771-666 555
Skandiabanken: 0771-55 55 00
Bluestep: 0770-18 82 75

Hos de flesta bankerna kan du även logga in för att skicka ett säkert meddelande till kundservice.
Har du bolån hos SBAB kan du logga in på internetbanken och hämta hem amorteringsunderlaget som en pdf-fil.

Har du tagit ett bolån efter 1 juni 2016 med en belåningsgrad på 50 % eller lägre så kan du få lånet amorteringsfritt.

Flyttar du ett lån som är taget före den 1 juni 2016 som är amorteringsfritt kan du flytta med gällande amorteringsfrihet för det lånet.

Om det finns särskilda skäl kan långivaren bevilja amorteringsfrihet under en period. Sådana särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Som huvudregel ska ett undantag vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år.

I samband med att du ansöker om lån genomför vi en statistisk värdering av din bostad. Den statistiska värdering tar inte hänsyn till specifika detaljer kopplad till just din bostad och därför kan värderingen i vissa fall skilja sig från det värde som du som kund förväntat dig. I dessa fall finns möjlighet att själv bekosta värderingen av en registrerad fastighetsmäklare alternativt en oberoende värderingsman, dvs. en värdering utförd av en av samhällsbyggarna auktoriserad värderingsman. Värderingen får inte vara äldre än 3 månader. Dessa värderingsunderlag kommer att jämföras med den statistiska värderingen och justeringar av värdet kan förekomma.

Stabelo äger rätt att besluta om den pantsatta egendomens värde efter den värderingsmodell och metod som Stabelo vid var tid tillämpar.

Värderingen som ligger till grund för det eventuella amorteringskravet gäller i 5 år. Efter det kan värderingen uppdateras.

Skuldkvoten är ett hushålls totala skulder i förhållande till bruttoårsinkomsten.

Hos Stabelo har vi ett skuldkvotstak på 6 gånger den totala bruttoårsinkomsten.

Ett exempel på detta är om hushållet har en årsinkomst på 500 000 kr kan hushållet som mest ha en total skuld (bolån och blanco-krediter) på 3 000 000 kr.

Lagfart

Lagfarten är beviset på vem som äger fastigheten. När du som kund köper ett hus betalar du en så kallad stämpelskatt för att få lagfart, för närvarande 1,5 % av köpeskillingen plus en expeditionsavgift på 825 kronor.

Pantbrev

Pantbrev utfärdas som ett bevis för att en inteckning har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, ägararkivet. Ett pantbrev är en säkerhet för den som ger ut bostadslånet.

Finns det redan befintliga pantbrev i fastigheten som motsvarar lånebeloppet behövs inget nytt pantbrev utfärdas.

Är däremot lånebeloppet högre än befintliga pantbrev måste nytt pantbrev utfärdas för att matcha lånebeloppet.

Kostnad för nytt pantbrev:
2 % av uttaget pantbrev samt en expeditionsavgift på 375 kr.

Bolånets legala löptid är trettio (30) år. Den legala löptiden ska inte sammanblandas med räntebindningstiden. Stabelo erbjuder räntebindningstiderna tre (3) månader, tre (3) år, fem (5) år respektive tio (10) år.

Valutalån är lån som upptas i annan valuta än den som du får din inkomst i. Bor du i Sverige och tar ett bolån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får din inkomst i annan valuta räknas detta som ett valutalån.

Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Stabelo erbjuder idag inte någon sådan försäkring och har inte något automatiserat varningssystem för stora kursförändringar. Därför kan vi inte erbjuda valutalån.

Hittade du inte det svar du sökte?

Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS