Har du tagit ett bolån efter 1 juni 2016 med en belåningsgrad på 50 % eller lägre så kan du få lånet amorteringsfritt.

Flyttar du ett lån som är taget före den 1 juni 2016 som är amorteringsfritt kan du flytta med gällande amorteringsfrihet för det lånet.

Om det finns särskilda skäl kan långivaren bevilja amorteringsfrihet under en period. Sådana särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Som huvudregel ska ett undantag vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år.

Hittade du inte det svar du sökte?

Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS