Bolånets legala löptid är trettio (30) år. Den legala löptiden ska inte sammanblandas med räntebindningstiden. Stabelo erbjuder räntebindningstiderna tre (3) månader, tre (3) år, fem (5) år respektive tio (10) år.

Hittade du inte det svar du sökte?

Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS