Det skärpta amorteringskravet för bolån som gäller från och med 1 Mars 2018 innebär att amorteringskravet sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.

Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt behöver du amortera 1 procent av lånet årligen. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda årsinkomst som räknas.

Om du väljer att utöka ditt bolån efter 1 Mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt omfattas du av det skärpta amorteringskravet. Om du har ett bolån och inte väljer att göra en utökning omfattas lånet inte av det nya amorteringskravet.

Finansinspektionen införde det tidigare amorteringskravet den 1 juni 2016. Kravet innebär att det är belåningsgraden för ditt bolån som styr amorteringen.

  • Har du en belåningsgrad på över 70 % av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 2 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden mellan 50 % till 70 % av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få ett amorteringsfritt bolån.

Marknadsvärdet som ligger till grund för din amortering och belåningsgrad är fast i 5 år. Det betyder att du inte kan ändra amorteringsbeloppet under villkorsbindningstiden även om marknadsvärdet skulle öka under perioden.

Har du ett befintligt bolån som är taget innan 1 juni 2016 och ansöker om att utöka bolånet och då hamnar över 50 % belåningsgrad kan du välja att amortera hela bolånet enligt de nya amorteringsreglerna eller att amortera ner den utökade delen på 10 år.

Hittade du inte det svar du sökte?

Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS