Vi värnar alltid om din integritet

Nedan finns en länk till Stabelos dataskyddspolicy både på svenska och på engelska. Denna dataskyddspolicy är tillämplig vid insamlandet, användandet och bearbetandet av kunders personuppgifter. Den beskriver också Stabelos personuppgiftsbearbetningsaktiviteter, deras syfte, vilka kategorier av personuppgifter som avses samt den legala grunden för bearbetningen av dessa uppgifter, samt dina rättigheter. Att skydda och bevara integriteten i de uppgifter som delas är Stabelos högsta prioritet.

Länk till Stabelos dataskyddspolicy på svenska

Dataskyddsombud

Elias Faxö
c/o Stabelo Group AB
Engelbrektsgatan 19
114 32 Stockholm
elias.faxo@stabelo.se


Your privacy is important to us

Below you will find links to Stabelo’s privacy policy, in Swedish and in English. The Stabelo Privacy Policy applies to our collection, use and processing of your personal data. It also explains our data processing activities, their purpose, what category of personal data that these activities involve and the legal basis for these processing activities, as well as your rights. The safeguarding and confidentiality of your personal data is important to us.

Link to Stabelo’s privacy policy in english

Data protection officer

Elias Faxö
c/o Stabelo Group AB
Engelbrektsgatan 19
114 32 Stockholm
elias.faxo@stabelo.se

Kontakta oss

Har du frågor om Stabelo eller är intresserad av att jobba hos oss?

Generella frågor

Jobba hos oss