Giftermål och äktenskapsförord

Sommaren är bröllopens högsäsong och för många är bröllopsplaneringen i full fart. Att gifta sig innebär inte bara att man får en ring på fingret, det innebär också att förutsättningarna för ens ekonomi förändras. När man gifter sig blir bådas tillgångar giftorättsgods vilket innebär att om ni skulle gå skilda vägar så delar ni lika på allt – oavsett vems konto som tillgångarna finns på eller vem som äger till exempel en fastighet. För att reglera det kan man skriva ett äktenskapsförord.

South Amazonas forest protection

Fakta om äktenskapsförord

 1. Äktenskapsförord gör tillgångar till enskild egendom vid en eventuell bodelning och reglerar på så sätt vem som får vad vid en skilsmässa
 2. Det kan vara extra viktigt med äktenskapsförord om till exempel ena parten har stora tillgångar, driver eget företag eller äger fritidshus med familj
 3. Äktenskapsförordet kan skrivas både innan giftermål och också under äktenskapets gång
 4. Äktenskapsförordet behöver vara skriftligt och ska registreras hos Skatteverket

Närmare 30 procent av de drygt 44 000 par som gifte sig under 2023 valde att registrera ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är alltså något som angår en stor andel av de som gifter sig. Det kan kännas svårt att ta upp det eftersom man troligtvis inte tänker på att skilja sig redan innan man gift sig – men tråkigt nog visar statistiken att nära 50 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Därför säger jag: se över om ni behöver ett, prata om det och skriv så att ni båda känner er nöjda. Målet är att det aldrig kommer till användning men OM ni skiljer er så ger det er en trygghet.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Då är äktenskapsförord extra viktigt

Alla par är inte i behov av att skriva ett äktenskapsförord men det finns också vissa situationer då det är extra viktigt. Nedan listar jag några vanliga situationer när det kan vara extra viktigt med ett äktenskapsförord.

Någon av er äger tillgångar med en släkting
Det är vanligt att man tillsammans med släkt eller familj äger till exempel ett fritidshus, mark eller liknande tillgångar. Vid en bodelning kommer värdet av den tillgången att tas upp och expartnern kan bli delägare. Du kan då behöva köpa ut denna vilket kanske inte är ekonomiskt möjligt.  

Någon av er driver eget företag
Om du är företagare behöver du skriva ett äktenskapsförord för att få behålla hela företaget vid en skilsmässa. Annars finns risken att din expartner blir delägare i företaget. Dessutom är det vanligt att man som egenföretagare pensionssparar privat och privat pensionssparande ingår i vissa fall i en bodelning. Det är därför extra viktigt med ett äktenskapsförord om du är egenföretagare – både för att behålla företaget själv och för pensionen.  

Ni har olika ekonomiska förutsättningar
Om ni har olika ekonomiska förutsättningar, till exempel att ena parten har stora tillgångar, så kan ett äktenskapsförord användas för att reglera att den parten får behålla sina tillgångar även vid en framtida bodelning.  

Ni har barn från tidigare relationer
Om ni har barn från tidigare relationer (särkullbarn) är det bra att se över behovet av äktenskapsförord. Dels då ena parten ”skyddar” sina tillgångar vid en skilsmässa så att barnet på sikt kan ärva det, dels då det kan också påverka arv om en av makarna avlider.    

Någon av er har stora skulder
Om en av er har stora skulder och den andra istället har tillgångar så kan ett äktenskapsförord vara viktigt. Om Make A har 500 000 kr i tillgångar och inga skulder är dennes giftorättsgods 500 000 kr. Vi säger nu att Make B har större skulder är tillgångar. Det innebär att Make B har 0 kr i giftorättsgods. Vid en bodelning kommer båda makarna att dela på Make A:s giftorättsgods och de får då 250 000 kr var. Indirekt har alltså Make A betalat för Make B:s skulder.  

  Fem viktiga saker att tänka på vid giftermål

  1. Att gifta sig betyder också att ni har försörjningsplikt för varandra. Det innebär att om någon av er inte kan försörja sig själv är den andre enligt lag skyldig att hjälpa till ekonomiskt.  
  2. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet, däremot inte efter en eventuell separation. Viktigt att komma ihåg är att det ska lämnas in till Skatteverket för att vara giltigt. Vill ni ändra något i äktenskapsförordet behöver ni skriva ett nytt och lämna in.  
  3. Se till att båda parter har lika mycket insyn i den gemensamma boendeekonomin, gällande lån och boendekostnader. 
  4. Se till att båda parter har möjlighet till eget sparande. Det kan innebära att den ena partnern bör kompenseras för att ta ett större ansvar för till exempel föräldraledighet och vabb. Sparandet ger en ekonomisk trygghet för båda parter. 
  5. Om någon eller båda av er har särkullbarn är det extra viktigt att se över juridiska delar såsom testamente och äktenskapsförord.

  Till sist, såklart är de juridiska delarna inte lika roliga som själva bröllopsplaneringen och att avtala bort giftorätten är inte något som passar för alla. Det viktiga är att i alla fall se över det och sedan göra ett medvetet beslut.   Lycka till!  

  Varma bolånehälsningar!

  Julia Zakrisson, boendeekonom
  Julia är Stabelos boendeekonom och utbildar och inspirerar inom bolån, privatekonomi och bostadsköp. Hon har en utbildning inom finansiell ekonomi och har i många år arbetat med att hjälpa kunder med bolån och bostadsköp.