Bostadsmarknaden 2024

Det har nog inte undgått någon att mycket har hänt på bostadsmarknaden det senaste åren. Mycket har ändrats för hushållen med det nya ränteläget, bostadspriserna och inflationen. Frågan många ställer sig är vad som kommer hända på bostadsmarknaden, hur andra halvan av 2024 blir och hur man ska tänka just nu. I detta inlägg kommer jag att ta en närmare titt på den aktuella bostadsmarknaden och dess utveckling.

South Amazonas forest protection

Bostadsmarknaden och bolåneräntor 2024

En av de mest påtagliga förändringarna på bostadsmarknaden är de stigande bolåneräntorna som nu har börjat vända neråt igen. Den 8:e maj sänkte Riksbanken styrräntan för första gången på många år, från 4,0 procent till 3,75 procent. De var också tydliga med att ytterligare sänkningar är att vänta, men först efter sommaren. De trodde alltså inte på ytterligare en sänkning vid sitt räntebesked 27:e juni.  

Utsikterna för bolåneräntorna ser ut att ljusna och många aktörer, inklusive vi själva, har redan börjat sänka bolåneräntan på de flesta bindningstiderna. Den sänkta styrräntan i maj ledde dessutom direkt till att de flesta bolåneaktörer på marknaden sänkte sin 3-månadersränta. De sänkta räntorna syns redan nu i långivarnas genomsnittsräntor där genomsnittsräntan i maj sänktes från 4,71 procent till 4,53 procent, alltså en sänkning med 0,18 procentenheter. Eftersom räntesänkningen kom en bit in i månaden så väntas genomsnittsräntorna att sjunka ytterligare i juni månad.  

Det finns en risk att de rörliga räntorna inte kommer att sjunka i samma takt som Riksbankens styrränta.  Anledningen till det är att bankerna inte har höjt räntan i samma utsträckning som Riksbanken höjde styrräntan.  

Sjunkande bolåneräntor 2024 är dock att väntas om inflationen fortsätter att avta. Både Riksbanken och marknaden prisar in att styrräntan kommer att ligga på 3,25 procent till slutet av 2024.    

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Bostadsmarknaden och bostadspriser 2024

Bostadspriserna har varit ett hett ämne på bostadsmarknaden under 2023 och 2024. Under 2022 såg vi en markant nedgång, men under 2023 visade priserna tecken på motståndskraft. Priset på bostadsrätter är ner nära 6,7 procent från toppen i början av 2022, men ligger på ungefär samma nivå som priserna låg vid första halvan av 2021. Liknande resultat ser vi i huspriserna, de är ner strax över 11 procent från början av 2022 men på samma nivå som vid årsskiftet 2020/2021.

Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik så har bostadspriser de senaste 12 månaderna stigit 2,2 procent på bostadsrätter och 1,2 procent på villor.  

Styrräntan, Riksbankens prognos och bolåneräntorna kommer troligtvis att fortsätta att påverka bostadspriserna 2024. Riksbankens besked i maj där de valde att sänka styrräntan har troligtvis skapat optimism bland bostadsköpare och allt annat lika så är det alltså positivt för bostadsmarknaden. Under 2022 och 2023 var det färre som flyttade, troligtvis på grund av den mer osäkra marknaden. Oftast flyttar vi på grund av att livet ändras, vi flyttar ihop, får barn eller separerar. Att färre har flyttat leder därför till att det nu finns ett uppdämt behov av att byta bostad och en nu mer positiv marknad kan därför leda till att fler slår slag i saker och faktiskt flyttar.  

Vad händer med bostadspriserna 2024? Det är en fråga som många ställer sig just nu. Stabelo har en boprisindikator som spår hur bopriserna kommer att röra sig framåt de kommande månaderna. I februari gick indikatorerna från att vara något positiva till att i maj skifta till klart positiva. Det är ett tecken på att bostadspriserna alltså kan komma att stiga den närmsta tiden.  

Läs hela Stabelos boprisindikator.  

Regionala skillnader på bostadsmarknaden  

Bostadsmarknaden ser olika ut i olika delar av Sverige. För bostadsrätter är prisökningen de senaste 12 månaderna är störst i Stockholm med 3,1 procent, jämfört med Malmö där ökningen endast är 1,5 procent. I Göteborg däremot står bostadsprisutvecklingen mer stilla, och har endast ökat 0,5 procent.  

Bostadspriserna på villor har utvecklats lite annorlunda än för bostadsrätter – i Stockholm är de upp 1,0 procent, i Göteborg upp 2,0 procent och i Malmö hela 3,0 procent.  

Tips för dig som ska köpa och sälja  

För dig som funderar på att köpa eller sälja en bostad under den kommande tiden är bra att tänka igenom en extra gång hur du går till väga. Idag väljer ungefär två av tre att sälja före de köper ny bostad, till skillnad för några år sedan då det var tvärtom, då valde två av tre att köpa innan de sålde. Det generella rådet är också att just sälja först då det hjälper dig att få en bättre översikt över din ekonomi, och du vet precis vad du har att röra dig med när du köper nytt.  

Likaså är det att rekommendera att köpa och sälja under ungefär samma tidsperiod eftersom det är lägre risk om man köper och säljer på samma marknad. Att försöka tajma marknaden perfekt är svårt, så det är klokt att fundera på dina behov och agera utifrån dem. Läs mer om hur du kan tänka när du ska köpa och sälja bostad.

Vem är vinnaren på bostadsmarknaden?  

Enligt Oskar Öholm, VD på Mäklarsamfundet, så verkar det just nu som att vi har både köpare och säljares marknad. Det är just nu ett ovanligt stort utbud, positivt för köparna, samtidigt som det görs mycket affärer och priserna stiger, vilket är positivt för säljarna. Det verkar alltså som att köparna och säljarna möts och kommer till avslut vilket är ett tecken på en mer normal marknad.

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis står bostadsmarknaden 2024 inför en spännande tid med sjunkande räntor och stabiliserade priser vilket skapar gynnsamma förutsättningar för både köpare och säljare. Genom att fatta välgrundade beslut kan du dra nytta av marknadens möjligheter.  

Trots att marknaden fortsatt är positiv är det dock viktigt att fortfarande vara försiktig och att tänka efter lite extra när du ska köpa eller sälja. Det är nära inpå omöjligt att hitta den perfekta tajmingen när man ska köpa och sälja men trots osäkerhet brukar tillfälliga upp- och nedgångar i pris ha mindre betydelse, och en bostadsaffär brukar löna sig över tid.  

Slutligen vill jag tipsa om att du alltid kan nå våra bolånespecialister om du har frågor om att köpa bostad. De svarar i snitt på 11 sekunder om du ringer in på 010 – 410 35 00.  

Varma bolånehälsningar,  Julia Zakrisson  

Julia Zakrisson, boendeekonom
Julia är Stabelos boendeekonom och utbildar och inspirerar inom bolån, privatekonomi och bostadsköp. Hon har en utbildning inom finansiell ekonomi och har i många år arbetat med att hjälpa kunder med bolån och bostadsköp.