Bostadspriser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Bostadsmarknaden och bostadspriser har varit ett spännande ämne det senaste året och många bostadsägare har följt utvecklingen, kanske på grund av intresse eller för att man faktiskt planerar att flytta inom en snar framtid. Bostadsprisernas utveckling har skiljt sig åt en del beroende på vart i landet bostaden ligger. I detta inlägg kommer vi gå igenom skillnaden mellan bostadspriserna i Göteborg, bostadspriserna i Malmö och bostadspriserna i Stockholm.

Data och siffror i texten omfattar Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö vilket innefattar även kringkommuner till städerna. Vi nämner de endast som Stockholm, Göteborg och Malmö i texten.

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson - Boendeekonom på Stabelo

Skillnaden i utveckling av bostadspriser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Så vilken av våra stora städer har klarat sig bäst och sämst i bostadsmarknad de senaste 12 månaderna? Generellt har bostadspriserna 2023 för bostadsrätter gått bättre än priserna för villor. Stockholms bostadspriser för lägenheter är upp + 3,3 procent de senaste 12 månaderna, medan bostadspriserna på lägenheter i Göteborg är upp + 2,7 procent. Bostadspriserna för lägenheter i Malmö däremot är ner - 0,7 procent.  

Lite sämre ser det ut för villapriserna, där bostadspriserna i både Stockholm, Göteborg och Malmö är ner det senaste året. Störst tapp i bostadspriser för villor är det i Göteborg med – 2,9 procent, följt av bostadspriserna i Stockholm med – 2,7 procent. I Malmö är bostadspriserna på villor nästan oförändrade, endast ner – 0,1 procent.  

Prisutveckling bostadspriser Stockholm, Göteborg och Malmö senaste 12 månaderna

Stockholm + 3,3 % bostadsrätt
Göteborg + 2,7 % bostadsrätt
Malmö – 0,7 % bostadsrätt

Stockholm – 2,7 % villa
Göteborg – 2,9 % villa  
Malmö – 0,1 % villa

Källa: Mäklarstatistik

Göteborgs bostadspriser 2023

Göteborgs bostadspriser ör bostadsrätter har under de senaste 12 månaderna haft en positiv trend och stigit med + 2,7 procent. De nådde sin högsta punkt i maj 2023 och har sedan dess stabiliserats, med en lätt nedåtgående trend.

Göteborgs bostadspriser för villor har däremot minskat med – 2,9 procent. De nådde sin högsta punkt under försommaren och sommaren, juni och juli för att sedan vända något nedåt igen efter det.  

South Amazonas forest protection

Källa: Mäklarstatistik

  Malmös bostadspriser 2023

  Malmös bostadspriser för bostadsrätter är de som har stått mest stilla de senaste 12 månaderna jämfört med övriga storstadsområden. Likt Göteborgs bostadspriser för bostadsrätter var piken under sommaren för att sedan falla igen och på 12 månader så är den totala förändringen endast – 0,7 procent.  

  Malmös bostadspriser för villor är nästan helt oförändrade de senaste 12 månaderna med en skillnad på endast – 0,1 procent. Även villapriserna steg något under första halvan av året för att sedan falla tillbaka något efter det.  

  South Amazonas forest protection

  Källa: Mäklarstatistik

  Stockholms bostadspriser 2023

  Stockholms bostadspriser för bostadsrätter är de som stigit allra mest i storstäderna de senaste 12 månaderna. Bostadspriserna för bostadsrätter har stigit hela + 3,2 procent. Likt Göteborg och Malmö steg priserna snabbt i början av året, i Stockholm var piken i april för att sedan falla ner något igen.  

  Bostadspriser för villor i Stockholm har minskat precis lika mycket som bostadspriserna för villor i Göteborg, - 3,5 procent, de senaste 12 månaderna. Likt Malmö och Göteborg så hade villapriserna sin pik under tidiga sommaren för att sedan falla igen.  

  South Amazonas forest protection

  Källa: Mäklarstatistik

  Antal försäljningar av bostäder Göteborg, Stockholm och Malmö

  Antalet försäljningar av bostäder i Göteborg, Stockholm och Malmö har minskat tydligt sista halvan av 2022 både för villor och bostadsrätter. De lägre säljvolymerna kan förklaras av rådande bostadsmarknad och bostadspriser där säljare och köpare har haft svårt att mötas på samma pris. Säljarna har velat få mer betalat för sin bostad än vad köparna är villiga att betala. Procentuella minskningen i sålda bostäder har varit ungefär lika stor i både Göteborg, Stockholm och Malmö.  

  September har historiskt varit den månad med högst antal försäljningar. Där syns det tydligt att antal försäljningar minskat, från dryga 10 000 försäljningar 2020 och 2021 till cirka 7 300 försäljningar 2022 och 2023. Det är alltså en minskning med cirka 27 procent. Nedan visas samtliga försäljningar av bostadsrätter och villor i Göteborg, Stockholm och Malmö.  

  South Amazonas forest protection

  Källa: Mäklarstatistik

  Prognos bostadspriser – Stabelos boprisindikator

  Stabelos boprisindikator ger insikt i framåtblickade bostadspriser och ger en prognos för i vilken riktning bostadspriserna kommer att gå på kort sikt.  

  Stabelos boprisindikator baseras på det faktum att det finns en stark korrelation mellan privatkonsumtion och bostadspriser. Indikatorn består av en aktieportfölj bestående av tio bolag som är beroende av svensk privatkonsumtion och eftersom aktiemarknaden är mer framåtblickande och likvid än bostadsmarknaden så kan ”boprisportföljen” ge en prognos framåt.

  Den tar även hänsyn till ytterligare två faktorer som starkt korrelerar med bostadspriser där den första är förändringen i utbud på bostäder. En större årstillväxt i utbud av bostäder leder generellt till svagare priser. Den andra är säsongsmönster där bostadspriserna historiskt varit högre under vissa delar av året.  

  Läs den senaste uppdateringen av boprisindikatorn.  

  Sammanfattning

  Bostadspriserna i Stockholm, Göteborg har haft en väldigt lik prisutveckling under de senaste 12 månaderna där priserna för bostadsrätter har haft en positiv utveckling medan priserna för villor har haft en negativ utveckling. Malmö sticker ut med nästan helt oförändrade priser för både bostadsrätter och villor.  

  Hur priserna utvecklar sig i de olika städerna under 2024 är svårt att sia om men om du följer vår boprisindikator kan du se prognosen för bostadspriserna över hela landet.  


  Bolånehälsningar,

  Julia Zakrisson
  Boendeekonom på Stabelo

  2024-01-08