Relationsekonomi och jämställd vardagsekonomi

Är ekonomin i er relation jämställd och har båda lika stor insyn i vardagsekonomi? Att dela på vardagliga sysslor är vanligt i relationer, med det är vanligt att kvinnan i en heterosexuell relation som har mindre insyns i den gemensamma ekonomin. Rapporter visar dessutom att kvinnor har sämre självförtroende för sina kunskaper inom ekonomi. Jag tänkte gå igenom vad ni kan göra för att påverka er relationsekonomi och hur ni kan trygga upp er ekonomi, både tillsammans men också om ni skulle gå isär.

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson, Boendeekonom på Stabelo

Ojämn insyn i ekonomin

Vi på Stabelo har länge sett att låneansökningar från par i mycket högre utsträckning skickas in av mannen i hushållet och att det också är mannen som sköter kommunikationen med oss. Det tycker jag tyder på att mannen också har större insyn bolånet och kanske också boendeekonomin. Det rimmar också med hur det sett ut historiskt där mannen varit ansvarig för ekonomi. I en rapport från Finansinspektionen från 2023 så uppger dessutom en signifikant större andel kvinnor jämfört med män att de har en mindre tilltro till sin kunskapsnivå inom ekonomi. Kan det hänga ihop? Det tror jag!

Gemensamt ansvar

Ett enkelt steg för att få en mer jämn insyn i hushållets ekonomi är att gemensamt se över och ha koll på alla frågor kring bolånet, bostaden och andra kostnader relaterat till den. Om ni ska flytta och köpa en ny bostad, försök att båda ha kontakt med både långivare och mäklare och vara insatta i alla frågor kring boendet. Om du är den i relationen som är mest insatt – lär din partner och hjälp till så att ni båda förstår och klarar av att ta hand om er ekonomi.

Jämställd vardagsekonomi

  Alla par som bor tillsammans behöver ha något typ av delad ekonomi och det är bra att tidigt prata om hur man som bäst delar upp det, och kanske även i framtiden utvärdera om ekonomin för någon eller båda av er ändras.

  Helt separat, delad eller gemensam ekonomi?

  Det finns olika sätt att dela upp ekonomi och kostnader men om en av er tjänar mer bör det rimligtvis spegla hur mycket man också betalar för hushållet. Man kan till exempel fördela utgifter för hushållet och gemensamt sparande procentuellt utifrån bådas inkomst eller så delar man upp det så att båda har lika mycket kvar efter att fasta kostnader dragits.  

  Det viktigaste tycker jag är att se till att båda två får möjlighet till eget sparande för att få egen ekonomisk trygghet om ni skulle välja att separera. Kvinnor har i snitt ett lägre sparande och sämre möjlighet till att klara sig vid en separation. Även om det känns långt borta att tänka på när relationen blomstrar så är det bra att förbereda sig på om något oväntat skulle hända.  

  Jämställt föräldraskap

  För många känns det som en självklarhet att föräldraskapet ska vara jämställt men statistiken visar något helt annat. Idag tar kvinnor ut 70 % av alla föräldrapenningdagar och 60 % av alla vabb-dagar. Kvinnor arbetar också i större utsträckning deltid för att ta hand om barn och hushåll. Förutom att det påverka den direkta inkomsten och därmed möjlighet till sparande så har det också en påverkan på den framtida pensionen. Det kan dessutom också påverka möjligheten till karriär och löneutveckling negativt.

  Inkomst spelar mindre roll

  Ofta pratas det om att den förälder med lägst inkomst tar ut en större del av föräldrapenningdagarna. I en intervjustudie som Försäkringskassan skriver om framkommer det dock att ekonomiska argument används olika beroende på vem av föräldrarna som tjänar mest. Om mamman har en högre inkomst än pappan kan föräldrarna tänka sig att avstå en del av hennes inkomst för att hon ska vara föräldraledig. Däremot, om pappans inkomst är högre är föräldrarna inte alls lika beredda att avstå hans högre inkomst.

  Kompensera föräldern som är hemma mer

  En väg att gå för att jämna ut ekonomin är att ekonomiskt kompensera den förälder som tar ett större ansvar för föräldraledighet eller vabb. Gifta par kan till exempel göra det genom att föräldern som jobbar överlåter sina framtida premiepensionsrätter. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen och att överlåta den är ett enkelt sätt att fördela framtida pension mer rättvist, eftersom det inte belastar ekonomin här och nu.    

  Om man inte är gift eller vill jämna ut och spara ännu mer än så kan man också spara privat. Genom att den förälder som jobbar sparar till den förälder som är hemma mer kan man kompensera för minskade pensionsinsättningar. Sparandet kan då med fördel gå till privat pensionssparande. Om man är gift är det dock i så fall viktigt att detta sparande skrivs in i äktenskapsförordet, annars har båda lika mycket rätt till det vid en skilsmässa. 

  Sammanfattningsvis

  Genom att prata igenom och diskutera er ekonomi kan ni komma en lång väg. Lyft frågan om ni har en jämställd och rättvis ekonomi och om ni skulle klara er om ni gick isär. Om svaret är nej så kan ni fundera över hur ni ska gå till väga för att ändra er situation. Ofta behöver det inte göras några drastiska förändringar utan små förändringar kommer på sikt att göra skillnad.  

  Lycka till!  

  Julia Zakrisson
  Boendeekonom på Stabelo
  2024-03-08