Omtaxering av småhus 2023: taxeringsvärden höjs 30 %

Av Julia Zakrisson 2023-10-25
Boendeekonom på Stabelo

2,4 miljoner småhus i Sverige ska omtaxeras. Omtaxeringen av småhus, som sker vart tredje år, är nu aktuellt 2023. Enligt de senaste uppgifterna från Skatteverket har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 30 procent, på grund av de höga priserna under pandemiåren.  

Men vad innebär egentligen det höjda taxeringsvärdet? Vilka konsekvenser kommer det att ha för småhusägare runt om i landet?  

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson - Boendeekonom på Stabelo

Vad är taxeringsvärde?

Innan vi dyker djupare in i ämnet är det viktigt att förstå vad taxeringsvärde faktiskt innebär. Taxeringsvärdet är ett samlat värde av en fastighet och utgör grunden för fastighetsavgiften och fastighetsskatten. Det påverkar även andra aspekter av fastighetsägandet, såsom möjligheten att söka lån med fastigheten som säkerhet eller att ansöka om försäkringsersättning för skador på huset.

Taxeringsvärdet för en fastighet bestäms med hänsyn till flera faktorer, inklusive fastighetens geografiska läge, försäljningspriser på liknande fastigheter inom detta område och fastighetens egenskaper, såsom ålder, storlek, standard och närhet till vattendrag. Denna värdering ändras vart tredje år.

Stor höjning av taxeringsvärde

För nästa års taxeringsvärde, det vill säga taxeringsvärde giltigt från första januari 2024, har en ovanligt hög ökning noterats i hela landet. Det är försäljningspriserna under året 2020 till 2022 som avgör nivån på taxeringsvärdena 2024.  

Som bekant var priserna på fastigheter höga under pandemiåren. Eftersom prisökningen var så pass stor under 2020 och 2021 så avspeglas det på det nya taxeringsvärdet, även om priserna nu har sjunkit sedan 2022. Det gör att det är möjligt att taxeringsvärdet nästa period, alltså 2027, kan sjunka eftersom det taxeringsvärdet kommer att baseras på försäljningar 2023 till 2025.  

Regionala skillnader av höjning av taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2024 har höjts med mer än trettio procent över hela riket. De regionala skillnaderna är dock stora. Den största ökningen återfinns i Jämtland, där taxeringsvärdet har höjts med hela 43 procent. Gotland kommer näst med en ökning på 38 procent, medan Blekinge har den lägsta ökningen på 26 procent. Denna variation beror på marknadsförhållandena i respektive område.

  Nytt för i år: påverkan av vindkraftverk

  En intressant nyhet för i år är möjligheten för de som bor nära vindkraftverk att ansöka om sänkt taxeringsvärde för sina fastigheter. Detta gäller både för dem som bor inom 500 meter och i vissa fall även inom 1000 meter från ett vindkraftverk. Nära närheten till vindkraftverk kan påverka fastighetens försäljningsvärde, och därför har Skatteverket börjat ta hänsyn till detta när de fastställer taxeringsvärden.

  Det är viktigt att notera att detta inte är något Skatteverket gör automatiskt. Fastighetsägare som bor nära ett vindkraftverk måste själva kontakta Skatteverket för att ansöka om en eventuell sänkning av taxeringsvärdet.

  Vad småhusägare behöver göra

  En viktig sak att komma ihåg är att det är fastighetsägarens ansvar att deklarera rätt. Om du har gjort några förändringar på din fastighet, såsom köp, försäljning eller ombyggnad, inkluderar du detta i din fastighetsdeklaration.

  Taxeringsvärdets påverkan på fastighetsavgiften

  Trots höga ökningar i taxeringsvärde är det värt att påpeka att fastighetsavgifterna inte kommer att skjuta i höjden på grund av detta. Det finns ett fastställt avgiftstak som är satt till 9 287 kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde på något mer än 1,6 miljoner.

  Tidpunkter att komma ihåg i samband med fastighetsdeklarationen och taxeringsvärdet för 2024

  1. E-tjänsten för Fastighetsdeklaration, småhus öppnade den 11 september 2023 för de med digital brevlåda
  2. De som inte har digital brevlåda fick sin deklaration i början av oktober
  3. Senaste dagen att lämna in deklarationen är den 1 november 2023
  4. Beslutet om fastighetstaxering börjar gälla 1 januari 2024

  Varma bolånehälsningar,

  Julia Zakrisson
  Boendeekonom på Stabelo

  2023-10-25