Påverkar inflationen våra elpriser?

Vi har i tidigare blogginlägg försökt förklara de höga elpriserna vi sett
under 2021 och fram till idag. Då gick vi igenom både lokala och globala
faktorer, men det finns också en annan mer finansiell faktor som inte
diskuteras väldigt ofta, nämligen inflationen.

Även om det var lätt att märka av en ökning av priset på el under förra året kanske man inte var lika uppmärksam på att även priserna på flera kategorier av andra varor och tjänster fått se en prisökning, om inte i Sverige så mycket mer så i andra delar av världen.

Just nu genomlever vi faktiskt en period av allmän inflation som på många ställen är den högsta som dokumenterats på väldigt länge. I USA till exempel behöver vi gå hela vägen tillbaka till 70-talet för att se inflationssiffror i nivå med vad som just nu rapporteras.

Hur påverkar inflationen våra höga elräkningar?

Ser man tillbaka i historien är det faktiskt inte alls ovanligt att perioder med hög allmän inflation också medfört att priset på just energi tillhört de varor som stigit mest i pris. Olja har till och med  historiskt varit ett säkrare sätt att försäkra sig gentemot inflationen, dvs att ens pengar förlorar i värde, än guld. Ser man på tabellen nedan som beskriver prisökningen i diverse tillgångspriser i USA under perioder av hög inflation kan man se att just energiråvaror visat sig vara det som haft störst avkastning på hela 41% (och detta i reala termer, dvs inflationsjusterad vilket är än mer anmärkningsvärt). Det är alltså väntat att man i perioder av förhöjd inflation också ser kraftigt stigande energipriser – men det är också fallet när den inflationen inte är en reaktion av stigande energipriser.

Men kommer de höga elpriserna att vara kvar?

Det är så klart omöjligt att vara säker på framtiden, men eftersom en del av prisuppgången på el vi sett hittills kan förklaras av att energisektorn inte hann ställa om när samhället öppnades upp och den ekonomiska aktiviteten kom tillbaka i full sving så låter det rimligt att priserna rekylerar ner något. Det är också rimligt att gissa att investeringarna i fossilenergiproduktion kommer fortsätta att vara låga då allt fler länder och aktörer ställer om till grön energi och där utsläppsrätter i EU förväntas fortsätta öka i pris. Samtidigt kommer den ökade elektrifieringen av samhället där t ex miljontals elbilar förväntas produceras framöver och initiativ som koldioxidfri stålframställning bli norm fortsätta att driva efterfrågan på el.

Vill man få ett hum om vart riktningen går kan man titta på terminspriserna – enkelt sagt priserna som bäst reflekterar hur alla köpare och säljare av el på marknaden tror att rätt pris kommer att vara vid olika datum iframtiden. Ser man på grafen systempris ovan kan man se att marknaden på 6 månaders sikt verkar ”prisa in” allt detta, men också att vi om två år kan förvänta oss något lägre priser än vi ser idag.

Samtidigt är det flera av oss som nu fått känna av hur de högre elpriserna slagit mot plånboken och därför börjat fundera på hur man bäst kan skydda sin ekonomi mot framtida prishöjningar.
I nästa inlägg hoppas vi därför komma med enkla råd och tips.

Med gröna hälsningar

/Hampus Brodén
VD Stabelo Group AB

2022-01-28

Tillbaka till bloggen