Solceller: En god investering?

Efterfrågan på solceller har nått helt nya höjder under våren, enligt branschorganisationen Svensk Solenergi. Rekordsiffran på föranmälningar av nya solcellsanläggningar i mars kan bero på vinterns höga elpriser och kriget i Ukraina. Att nyfikenheten kring att installera solceller stiger är ett tecken på att gröna investeringar ligger i tiden, men är det en verkligen långsiktigt god investering?

South Amazonas forest protection

Sverige, ett solcellsland

Solenergi är ett fascinerande område. Nästan all energi vi konsumerar är solenergi från början. Två timmar är allt som behövs för att jorden ska ta emot lika mycket energi från solen som hela jordens befolkning förbrukar på ett helt år.

Tvärtom vad man kan tro är förutsättningarna för att generera solel i Sverige riktigt hyggliga. Tyskland är ett av de länder i världen där störst andel av total elproduktion kommer från solkraft. Förutsättningarna är inte mycket sämre i Sverige. Vi har lite mindre soltimmar men solceller når faktiskt lite högre effekt vid lägre temperaturer så allt sammantaget så funkar det riktigt bra här.

En investering på ditt hustak

Om du äger en villa med tak så har du en slags möjlighet till en investering i grön, stabil infrastrukturtillgång. Hur kan det vara så? Jo, det pågår just nu en otroligt spännande utveckling på solcellsområdet.

”Wrights lag” säger att kostnaden för att producera en viss teknologi minskar med en bestämd procentsats för varje dubblering av ackumulerad producerad kapacitet. Studier har visat att det här sambandet håller på mer än 60 olika teknikområden. På solcellsområdet har lagen ibland uppkallats efter en ”Swanson” och man kan se att kostnaden för att producera en kilowattimme el med solceller faller med ca 25% för varje dubblering av global installerad solcellskapacitet. Grafen nedan visar detta samband. Det är nästan spöklikt med vilken regelbundenhet solcellsindustrin omvandlar erfarenheter från installerad kapacitet till nya effektivare solceller.

Med tanke på solcellsområdets stadiga utveckling kan du se en solcellsanläggning som en aktie som med betydande förutsägbarhet har blivit billigare för varje år som gått. Samtidigt som den genererar en utdelning som trendmässigt och i absoluta tal är ungefär oförändrad. Helt enkelt, solceller är ett sätt att investera i förnyelsebar infrastruktur utan bubbelvärdering.

South Amazonas forest protection

Räkna ut din potential som grön elproducent

Exakt vilken avkastning du kan uppnå när du investerar i en solcellsanläggning beror på var i landet du bor, hur stort tak du har, vilken lutning du har på taket, om det finns något som skuggar taket samt i vilket väderstreck det vetter.

De flesta solcellsinstallatörer på marknaden har någon form av hjälpmedel på sina hemsidor som låter dig göra en uppskattning av just ditt taks potential. Förra året gjorde jag en beräkning på min egen bostad i norra Stockholm hos Svea Solar, en solcellsinstallatör som vi på Stabelo samarbetar med.

Efter att ha markerat taket på en karta och angett lutningen så uppskattade Svea Solar min investering till 154 488 kr och att mitt hushåll därefter skulle spara 14 613 kr per år i lägre elkostnad. Det betyder en återbetalning av hela investeringen på 11 år och därefter är panelerna helt avbetalda. Det är inte illa givet att de troligen håller 20-30 år till efter det.

South Amazonas forest protection

Ännu fler investeringsfördelar med solceller

En ytterligare känsla av välbehag infinner sig när man inser att man kanske har fått alla dessa fördelar helt utan någon kostnad alls. I en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (Bolin, 2019) gick man igenom ett stort urval av svenska villaförsäljningar varav knappt niotusen var villor med installerade solcellsanläggningar. Den genomsnittliga solcellsinstallationkostnaden för de niotusen villorna var 101 000 kr. Samtidigt konstaterar en genomsnittlig värderingseffekt på villorna på 280 000 – 300 000 kr. I studien har alltså solcellsinstallationen en påverkan på husets värde som vida överstiger kostnaden för installationen.

I två ytterligare studier (Qiu et al, 2017 & Ma et al, 2015) fastslogs en effekt på värdet som var större än installationskostnaden och i en fjärde studie (Hoen et al, 2015) konstaterades att effekten på värdet motsvarade kostnaden.

Det mesta tyder alltså på att minst hela värdet av en solcellsinstallation omedelbart sätter sig i värdet på huset, samtidigt som du sen kan skörda lägre elräkningar under mer än 30 år därefter.

Som du märker är vi på Stabelo väldigt exalterade över investeringar i solceller och vi samarbetar med två solcellsinstallatörer, Svea Solar och Cellsolar. Så som svar på frågan vi ställt i det här blogginlägget – ja, solceller är en god investering, både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett klimatperspektiv. Är du nyfiken på att göra gröna investeringar och dessutom få bättre ränta på ditt lån, läs mer om våra Gröna tilläggslån.

Med gröna hälsningar
Hampus Brodén
Grundare och VD, Stabelo

2022-06-12

Tillbaka till bloggen