Stabelos boprisindikator för juli

Sverige tar semester men det gör inte Stabelos boprisindikator. Här följer en uppdatering av boprisindikatorn samt några kommentarer på temperaturmätare för den svenska bostadsmarknaden som vi tycker är värdefulla att följa. Flera indikatorer fortsätter att visa på svagare bostadsmarknad i Sverige. Exempelvis publicerade Konjunkturinstitutet sin konfidensindikator för hushållen i juni vilken visade på lägsta noteringen sedan åtminstone 1996 då månadsmätningen började. Konfidensindikatorn har historiskt inte alltid varit ledande men den anmärkningsvärt låga noteringen för juni är ändå värd att notera. Troligen är det stigande räntor, energipriser, inflation och osäkerhet kring kriget i Ukraina som väger ner hushållens förväntningar.

South Amazonas forest protection

Relationen mellan utbud och genomförda transaktioner

Det är intressant att jämföra utbudet på villor och lägenheter på hemnet.se med de faktiska gjorda transaktionerna på bostadsmarknaden från Mäklarstatistik. Det visar att utbudet av både villor och lägenheter är förhöjt jämfört med omsättningen i bostadsmarknaden vilket illustreras i bilden nedan till höger. När kvoten sålda villor dividerat med villor till salu dyker så tenderar huspristillväxten att göra det också.
Läs mer om relationen mellan utbud och genomförda transaktioner.

South Amazonas forest protection

Motsvarande relation mellan utbud och genomförda transaktioner gäller även för lägenheter vilket framgår nedan.

South Amazonas forest protection

Stabelos boprisindikator visar på fortsatt svag prisutveckling

Som vi beskrev i Stabelos boprisindikator för juni så bygger prisutvecklingen på 10 aktier som är beroende av privatkonsumtion och historiskt sett tenderar att röra sig med bostadspriserna men lite i förväg. Boprisindikatorn pekar fortsatt nedåt vilket framgår av nedanstående graf.

South Amazonas forest protection

Zoomar vi in ytterligare på vad boprisindikatorn förebådar så ser bilden ut som nedan (streckade linjerna).

South Amazonas forest protection

För juni säger boprisindikatorn att årstillväxten för svenska bostadspriser (som var 2,9 % i maj enligt Valueguard) kommer att falla till 2,3 % och vidare ner till 1,9 % i juli. Det motsvarar i sin tur ett boprisfall från toppen i mars 2022 på 3,1 % respektive 4,4 %. Valueguardsiffror för juni publiceras onsdag 20 juli.

Med vänliga hälsningar
Hampus Brodén
Grundare och VD, Stabelo

2022-07-19

Tillbaka till bloggen