Skapa ett bättre boende
för dig själv – och en bättre
värld för alla

Om ditt boende inte är tillräckligt energieffektiv för att omfattas av vårt gröna bolån än kan du istället låna till att göra den just det. Du får 0,20 procentenheter rabatt på den delen av ditt lån som du använder för att investera i någon av nedan listade åtgärder på den fastighet som du belånar, oavsett räntebindningstid.

Hur funkar det?

Du ansöker om en utökning av ditt bolån via den samarbetspartner som du har ditt bolån hos, eller här på stabelo.se om du är direktkund hos oss.

När du har gjort din gröna investering skickar du ditt kvitto till bolan@stabelo.se så får du din gröna rabatt.

Rabatten gäller hela lånets löptid, eller till dess att din bostad får energiklass A eller B och du därmed omfattas av vårt gröna bolån med 0,10 procentenheter rabatt på hela lånet.

Bindningstid
Ränta
Effektiv ränta
3 mån
3,35 %
3,40 %
1 år
4,02 %
4,09 %
2 år
4,11 %
4,19 %
3 år
4,12 %
4,20 %
5 år
4,12 %
4,20 %
10 år
4,15 %
4,23 %

*Max 60 % belåningsgrad med panträtt i fast egendom eller bostadsrätt. Årsränta per den 2023-01-13. Kreditgivare: Stabelo AB. Ex: Grönt tilläggslån på 1 000 000 kronor med 3-månaders rörlig ränta på 3.35 % (effektiv ränta 3.40 % per år) med 30 år rak amortering om 2 778 kr/mån , ger totalt 1 503 856 kr att återbetala i 360 månadsbetalningar, varav 503 856 kr ränta om räntan är oförändrad under lånets löptid (30 år). Den första månadsbetalningen blir då 5 570 kr vilket motsvarar en räntekostnad om 2 792 kr och en amortering på 2 778 kr.

Exempel på investeringar som du kan låna till

Med vårt gröna tilläggslån kan du låna till både arbets- och materialkostnad som installation och solceller.

Fönsterbyte

Byt fönster för att ge ditt hem bättre isolering så värme eller kyla inte sipprar ut och in.

Bergvärmepump

Hämta energi från berggrunden för uppvärmningen av ditt hem.

Luft/luftvärmepump

Hämta energi från luften för uppvärmningen och nedkylning av ditt hem.

Frånluftsvärmepump

Återanvänd energin från ventilationsluft för uppvärmningen av ditt hem.

Luft/vattenvärmepump

Hämta energi från luft och vatten för uppvärmningen av ditt hem.

Mekanisk frånluftsventilation

Se till att du får tillräcklig och kontrollerad ventilation i ditt hem.

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Skaffa kontroll över ditt inomhusklimat med tillräcklig ventilation och återvunnen värme.

Pelletspanna

En modern pelletspanna kan ge dig en koldioxidneutral uppvärmning av ditt hem.

Installation av solceller

Bli egen elproducent och förse ditt hem med energi genom klimatsmarta solceller.

Solfångare

Värm upp både ditt vatten och ditt hem genom av att ta tillvara på solens värme.

Undercentral för fjärrvärme

En modern undercentral i ditt hem gör leveransen av din fjärrvärme ännu mer effektiv.

Vedpanna

En modern vedpanna för att värma ditt vatten kan vara mer miljövänlig än en gammal.

Isolering: yttertak

Stoppa värme och kyla från att sippra ut eller in året om.

Kombinerade värme- och ventilationssystem

Nya kombinerade värme- och ventilationssystem är mer energieffektiva.

Tilläggsisolering: fasad

Skapa ett bättre inomhusklimat genom att tilläggsisolera fasaden på ditt hem.

Tilläggsisolering: vind

Minska temperaturläckage och skapa ett mer behagligt inomhusklimat.

Har du frågor om våra bolåneräntor?