Om din bostad än så länge inte är tillräckligt energieffektiv för att omfattas av vårt Grönt bolån har du möjlighet att låna till lite större energieffektiviserade investeringar med en riktigt bra rabatt. Du får 0,20 procentenheter rabatt på den delen av ditt lån som du använder för att investera i någon av nedan listade åtgärder på den fastighet som du belånar, oavsett räntebindningstid.

Du ansöker om en utökning av ditt bolån via den av våra samarbetspartners (Avanza eller Nordnet) som du har ditt bolån hos, eller här på stabelo.se om du är direktkund hos oss. När du har gjort din gröna investering skickar du in ditt kvitto till bolan@stabelo.se så får du din gröna rabatt. Rabatten gäller hela lånets löptid, eller till dess att din bostad får energiklass A eller B och du därmed omfattas av vårt Gröna bolån med 0,10 procentenheter rabatt på hela lånet.

0,94%

Aktuell 3-månadersränta
för Grönt tilläggslån
Stabelos räntor för gröna tilläggslån:
  • 3 mån 0,94%
  • 1 år 0,93%
  • 2 år 1,00%
  • 3 år 1,09%
  • 5 år 1,35%
  • 10 år 1,84%