Granska bostadsrättsföreningens ekonomi – hur mycket kommer avgifterna att höjas?

Av Julia Zakrisson 2023-10-03
Boendeekonom på Stabelo

Att granska bostadsrättsföreningens ekonomi innan du köper en ny bostadsrätt är viktigare nu än tidigare. Att få en god inblick i bostadsrättsföreningens ekonomi och få en förståelse för föreningens skuldsättning och kommande avgiftshöjningar ger dig en trygghet inför köpet och en klarare bild av dina framtida kostnader.

I det här inlägg kommer jag att gå igenom grunderna i hur du granskar bostadsrättsföreningens ekonomi och hur du kan få ytterligare förståelse kring just kommande avgiftshöjningar.

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson - Boendeekonom på Stabelo

Varför är det viktigt att granska bostadsrättsföreningens ekonomi?

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och föreningens ekonomi kan till viss del påverka din privata ekonomi. Dels då bostadsrättsföreningen kan behöva höja månadsavgiften, dels då värdet på din bostadsrätt kan påverkas beroende på hur föreningens ekonomi utvecklar sig.

Eftersom ränteläget har varit stabilt under många år har föreningarna vant sig vid det lägre ränteläget. Många av de nya bostadsrättsföreningarna med hög skuldsättning har i sina kalkyler inte tagit höjd för kommande räntehöjningar. Bostadsförvaltaren Nabo gjorde i början av året en undersökning och såg att bostadsrättsföreningarnas snitträntor under 2022 låg på 1,27 procent. Med dagens ränteläge på närmare 5 procent kommer bostadsrättsföreningar med lån som snart löper ut att ställas inför stora kostnadsökningar. Hur stora kostnadsökningar föreningen får beror på storleken på lånebelopp som löper ut, vilken ränta de haft innan och hur högt belånade föreningen är.

Så granskar du bostadsrättsföreningens ekonomi

Först och främst är det bra att få en grundlig förståelse för hur du granskar föreningens ekonomi. Det finns sex övergripande punkter att titta på.

 1. Antal lägenheter i föreningen: Ta reda på hur många lägenheter som finns i föreningen. Små föreningar kan ha ökad risk, särskilt om större investeringar krävs. Det kan också vara svårare att få bolån till en lägenhet i en mindre bostadsrättsförening. Gränsen brukar generellt gå vid 10 lägenheter.
 2. Skuldsättning per kvadratmeter: En skuldsättning under 5 000 kr per kvadratmeter anses generellt vara positivt, medan över 10 000 kr kan indikera att du bör granska föreningen närmare.
 3. Avgift per kvadratmeter: Avgiften varierar vanligtvis mellan 500 och 700 kr/kvm/år. En lägre avgift kan tyda på ekonomiska stabilitet i föreningen, med låga kostnader och låg skuldsättning. Det kan dock också betyda att föreningen inte sparar tillräckligt för framtida renoveringar eller inte förberett för högre räntor.
 4. Renoveringar: Ta reda på vilka renoveringar som har genomförts nyligen och vilka som är planerade. Detta ger dig insikt i framtida kostnader och potentiell påverkan på avgifterna.
 5. Äkta eller oäkta förening: Undersök om föreningen klassas som äkta eller oäkta. Det är skattemässiga skillnader för dig om föreningen är äkta eller oäkta. Vanligen betalar du 22 procent i vinstskatt men i en oäkta föreningen betalar du 30 procent. Du kan i regel inte heller göra uppskov på skatten i en oäkta förening. Du kan även ha en lägre månadsavgift i en oäkta förening men kan då bli förmånsbeskattad för det.
 6. Äganderätt eller tomträtt: Se om föreningen äger marken eller har tomträtt. Tomträtt innebär att kommunen äger marken bostadsrättsföreningens hus står på och föreningen betalar en hyra till kommunen. Höjningar i hyra från kommunen kan påverka föreningens ekonomi och dina avgifter.

Läs mer om att granska bostadsrättsföreningens ekonomi.

  Höjda månadsavgifter för bostadsrättsföreningen

   Som tidigare nämnts så kommer många bostadsrättsföreningar att behöva höja månadsavgiften. UC Bostad har delat data med Stabelo och i den framgår att 46 procent av alla bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja avgifterna med 15–40 procent och att 12 procent av föreningarna kommer få avgiftshöjningar över 40 procent. UC:s data visar även att av de bostadsrättsföreningar som behöver höja avgifterna med över 40 procent så är 74 procent av dem föreningar som funnits kortare än fem år.

   Bostadsrättsföreningens lån

   För att försöka få förståelse för om den föreningen du är intresserad av kan behöva höja avgifterna kan du titta lite mer noggrant på föreningens lån.

   Se över bostadsrättsföreningens skuld per kvadratmeter. Ju högre skuld per kvadratmeter, ju högre ränteökning exponeras du för. När du köper en bostadsrätt är mäklaren skyldig att redovisa bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning, vilket man kan säga är lägenhetens andel av föreningens skuld. Gå sedan vidare och se hur lånens räntebindningstid ser ut. Om lånen har kort tid kvar på sin räntebindningstid kommer de att sättas om till ny höge ränta.

   Bostadsrättsföreningens månadsavgift

   Undersök om bostadsrättsföreningen redan har höjt månadsavgifterna och hur stor höjning de gjorde. Enligt siffor som Allabrf har tagit fram så höjde i snitt bostadsrättsföreningarna avgiften med 2 procent under 2022. Givet hur räntekänsliga många föreningar är hade en fjärdedel av dem egentligen behövt höja med cirka 40 procent. Att bostadsrättsföreningen du tittar på redan har höjt avgifterna betyder alltså inte att de inte kommer att behöva höja igen.

   Bostadsrättsföreningens kassa

   Till sist kan du titta på om bostadsrättsföreningens kassa minskat eller ökat. Om det syns ett underskott i kassaflödet kan det i vissa fall vara ett första tecken på tuffare ekonomi. Du hittar information om föreningens kassa i balansräkningen, det brukar stå ”Kassa och bank”.

   Ring bostadsrättsföreningen

   Du kan alltid ringa till någon i bostadsrättens styrelse om du har frågor, ofta kan du få kontaktuppgifter från mäklaren. Då kan du till exempel ställa frågor om bostadsrättsföreningen har en plan för om avgifterna kommer att höjas. Årsredovisningarna som du hittar just nu är från 2022 och det kan vara intressant att veta hur bostadsrättsföreningens ekonomi sett ut under 2023.

   Jag förstår att det är mycket att ta in och att det kan kännas svårt att verkligen förstå sig på bostadsrättsföreningens årsredovisning. Även om det kan verka utmanande kommer den extra tiden du lägger att kännas värt i slutändan när du väl köpt ditt nya hem. Lycka till med ditt kommande bostadsköp och din nya bostadsrättsförening!

   Varma bolånehälsningar,

   Julia Zakrisson
   Boendeekonom på Stabelo

   2023-10-03