Bostadsrättsföreningens ekonomi – granska årsredovisningen

Uppdaterat: 2023-06-15

Av: Stabelo bolåneteam

Bostadsrättsföreningens ekonomi – granska årsredovisningen

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen och du köper rätten att använda lägenheten och äger den egentligen inte. Föreningens ekonomi blir till viss del en del av din ekonomi – om det går dåligt för föreningen kan de behöva höja din avgift och det kan även minska värdet på din lägenhet vid en eventuell försäljning. Det är av en många anledningar till att det är viktigt att granska bostadsrättsföreningens ekonomi.

Snabbkoll av föreningen

  1. Antal lägenheter är fler än 10 stycken
  2. Skuld per kvadratmeter är mindre än 10 000 kr / kvadratmeter
  3. Avgift per kvadratmeter är mindre än 650 kr / kvadratmeter
  4. Genomförda renoveringar
  5. Föreningen är en äkta förening
  6. Föreningen äger marken - äganderätt

Läs mer om varje del nedan!

Se filmen hur du granskar bostadsrättsföreningens ekonomi

Vår boendeekonom Julia går igenom hur du enkelt kan granska föreningen.

Hur många lägenheter finns det i bostadsrättsföreningen?

Börja med att se över hur många lägenheter det är i föreningen. Om det är färre än 10 lägenheter anses det vara en liten förening. Att köpa en lägenhet i en mindre förening innebär en högre risk av flera anledningar. Om föreningen är liten ska färre dela på kostnaderna för underhåll och andra utgifter. Det är också vanligt att långivare inte beviljar bolån till bostäder i små föreningar.

Bostadsrättsföreningens skuldsättning

I många fall framgår skuldsättningen per kvadratmeter i början av årsredovisningen och om inte kan du enkelt räkna ut det själv genom att leta upp föreningens lån och dela det med den totala bostadsytan på föreningen. En tumregel är att allt under 5 000 kr per kvadratmeter är bra. Är skulden över 10 000 kr per kvadratmeter så bör man sätta sig in lite mer i varför belåningen är så hög.

Bostadsrättsföreningens månadsavgift

Se över vad föreningens avgift per kvadratmeter är, ofta hittar du även det i början av årsredovisningen men annars kan du räkna ut det själv genom att dela årsavgiften med föreningens totala bostadsyta.  En låg avgift kan betyda att föreningen har låga driftkostnader, är lågt belånade och har en god ekonomi vilket allt är positivt för dig som medlem. Det kan också betyda att föreningen har valt att inte amortera, inte sparar tillräckligt till kommande renoveringar eller inte tagit höjd för högre ränteläge.

Renoveringar i bostadsrättsföreningen

Det är av intresse att förstå vad för renoveringar som nyligen skett och vilka renoveringar som är planerade i bostadsrättsföreningen. Om föreningen har många stora renoveringar bakom sig kan en högre skuldsättning vara mer accepterad. Om föreningen däremot har stora renoveringar framför sig kan de behöva ta upp nya lån vilket höjer skuldsättningen och troligtvis även månadsavgiften.

Äkta eller oäkta bostadsrättsförening

De allra flesta bostadsrättsföreningar är äkta. En förening klassas som en oäkta förening om mer än 40 % av föreningens intäkter kommer från till exempel hyreslägenheter, hyreslokaler eller månadsavgifter från juridiska personer. Det kan skilja sig från år till år om föreningen klassas som oäkta eller inte.

Det är skattemässiga skillnader på att ha ägande i en äkta eller oäkta förening. I en oäkta förening kan du i vissa fall få en lägre eller ingen månadsavgift och du kan då bli förmånsbeskattad för detta. Om du har en bostad i en oäkta förening kommer du även att betala högre vinstskatt, 30 % i en oäkta förening och 22 % i en äkta. Du kan i regel heller inte göra uppskov på skatten i en oäkta förening.

Har bostadsrättsföreningen tomträtt eller äganderätt?

Många bostadsrättsföreningar äger inte marken huset står på utan i stället har de tomträtt vilket betyder att de hyr den av kommunen. Om kommunen höjer hyran kan det påverka din avgift och föreningens ekonomi. I vissa fall överväger föreningen att köpa loss tomten men kommer då troligtvis att behöva ta upp nya lån vilket såklart höjer räntekostnaderna och skuldsättningen i föreningen.

Helhetsbild

Har du tittat på denna information har du troligtvis fått dig en ganska bra helhetsbild av föreningen. Om du har frågor du inte hittar svar på i föreningens årsredovisning eller stadgar kan du alltid kontakta styrelsen eller fråga din mäklare om hjälp.


Tips!
Läs mer om att köpa bostadsrätt och vad som är viktigt att tänka på

Guider bostadsköp

Bolåneämnen