Prognos för bolåneräntor 2024

Idag kom Riksbankens räntebesked och de valde att lämna styrräntan oförändrad på fyra procent. I detta inlägg kommer jag att gå igenom Riksbankens och marknadens prognos på räntor under 2024, hur räntan påverkar inflationen och hur du kan tänka som bolånetagare.

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson - Boendeekonom på Stabelo

Prognos för bolåneräntor

Det första man behöver konstatera när man ska diskutera någon typ av prognos för räntor, inflation och liknande är att en prognos är nära intill en gissning och något som inte alltid stämmer i slutändan.  

I Riksbankens egen utvärdering från 2023 så kom de fram till att de var sämre än genomsnittet av marknadsbedömare på att förutsäga vart inflationen är på väg. Inflationen är ju som känt i sin tur den viktigaste drivaren av styrräntan. Detta ledde till att Riksbanken också tvingades konstatera att de har varit sämre än marknaden på att prognostisera vart styrräntan tar vägen.

Riksbankens prognos för räntor

Riksbankens prognos för räntorna efter senaste räntebeskedet i november att de ska ligga kvar på nuvarande nivå under ett bra tag framöver, i alla fall till slutet av 2025. De gav också prognos att räntan kanske till och med skulle kunna behöva höjas ytterligare.  

I dagens räntebesked ger de i stället en prognos att räntan troligtvis kommer att sänkas tidigare än vad de sa i prognosen om räntan i november. En sänkning kan eventuellt ske redan under första halvåret 2024.  

Marknadens prognos för räntor

Marknadens genomsnittliga förväntningar är att betrakta som den bästa gissningen och prognosen på räntor. Man skulle kunna säga att marknaden är ett snitt av all information och intelligens som högutbildade och välavlönade prognostisörer och handlare kan uppbringa.  

Och vad säger då marknadens prognos om räntor 2024? Dess prognos för räntor är att Riksbankens styrränta ska falla från rådande fyra procent till ca två och en halv procent under 2024 och sedan falla ytterligare ca en halv procent under 2025.

  Vad kommer bolåneräntan vara i slutet av året?

  Nu vet vi marknadens och Riksbankens prognos, med det är dess prognos är för styrräntan, inte en prognos för bolåneräntan. Är prognosen för bolåneräntan densamma?  

  Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Banksektorn har inte höjt bolåneräntorna i samma utsträckning som Riksbanken har höjt styrräntan. Det finns en risk att detta kommer komma i kapp dem och att fallet i rörliga bolåneräntor blir mindre än fallet på styrräntan utifrån dagens nivåer.  

  Varför har räntan stigit och hur påverkas inflationen?

  Du har säkert hört att inflationen steg snabbt under 2022. Inflationsmålet ligger på 2 % och om utsikterna för inflationen är högre än det så kan Riksbanken välja att höja styrräntan. En högre styrränta verkar dämpande på ekonomin genom en kedjeeffekt.  -> Riksbanken höjer styrräntan -> Långivare höjer sina räntor till kunder -> Företag och hushåll lånar mindre samtidigt som konsumtion och investeringar minskar -> Ekonomin och inflationen bromsas in.  

  Inflationen började stiga kraftigt under första halvan av 2022 och nådde sin topp under slutet av det året. I ungefär samma takt höjde Riksbanken också styrräntan. Sedan toppen i december 2022 så har inflationen minskat och vi är nu nära inflationsmålet igen.  

  Hur ska jag tänka med min bolåneränta?

  Det är förståeligt att det är svårt att veta hur man ska resonera och lägga upp sin ekonomi när det sker så plötsliga och stora förändringar i sina utgifter. Det kan också leda till många frågor kring hur man ska göra med sitt bolån och sina räntor.  

  Det går aldrig att ge ett universellt råd kring hur just alla ska göra med sina bolån och räntor. Generellt så säger man dock att det inte är läge att binda lånet nu, i alla fall inte på längre löptider än ett år. Anledningen till det är att utsikterna för räntorna har börjat ljusna och både marknaden och Riksbanken tror på sänkningar under året.  

  Dock, eftersom de bundna räntorna i vissa fall är lägre än de rörliga så kan du överväga kortare löptider om det kommer att ge dig lägre månadskostnad, i alla fall på kort sikt. Hur du väljer att göra är snarare en preferens i detta läge.

  Måste jag amortera när räntorna är höga?

  Många hör av sig till oss och undrar om det går att ta bort månadsamorteringen på deras bolån. Det är förståeligt att man vill sänka sina fasta utgifter just nu, men tyvärr är Finansinspektionen tydliga. Det har inte skett några lättnader alls i amorteringskraven i samband med att räntorna började stiga. Om du har amorteringskrav så kan du alltså inte ta bort din amortering.

  Alla långivare tar höjd för en högre ränta, kallad kalkylränta, när du ansöker om bolån. De har alltså redan sedan tidigare räknat med att du ska klara av en ränta på fem till sju procent och av den anledningen så är inte en högre bolåneränta ett skäl till lättnader i amorteringskraven.  

  Skäl till lättnader i amorteringskravet är vanligen endast om inkomsten i hushållet minskar till följd av till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller föräldraledighet. Dock är det även då en bedömningsfråga och upp till varje långivare att avgöra.  

  Jämka ränteavdraget

  Om du vill öka dina inkomster på kort sikt så kan du välja att jämka ditt ränteavdrag. I vanliga fall så får du tillbaka upp till 30 % av dina ränteutgifter i samband med skatteåterbäringen. Du kan i stället välja att jämka ränteavdraget Det innebär att du betalar mindre skatt på din inkomst vilket ger dig en högre nettolön. Ett enkelt räkneexempel, om du har ett bolån på två miljoner och en ränta på fem procent är ditt ränteavdrag 2 500 kr per månad. Jämkar du så får du alltså betala 2 500 kr mindre skatt per månad.  

  2 000 000 kr x 5 % ränta x 30 % ränteavdrag / 12 månader = 2 500 kr


  Läs mer om ränteavdrag och att jämka.

  Till sist,
  Jag förstår om situationen kring bolånet och bolåneräntor kan orsaka stor oro men försök att fortsätta ha en bra översikt över din ekonomi, håll koll på din hushållsbudget och försök se till att alltid ha en buffert. Och som den allmänna prognosen för räntor säger; snart vänder det!  

  Varma bolånehälsningar,

  Julia Zakrisson
  Boendeekonom på Stabelo

  2024-02-01