Ränteavdrag – så fungerar skattereduktion för bolån

Ränteavdraget innebär att du har möjlighet att få upp till 30 % skattereduktion på räntan på ditt lån. Skattereduktion innebär att din skatt minskar och förenklar betyder det alltså att du får tillbaka en del av dina räntekostnader. Ränteavdraget sker automatiskt men det finns vissa saker som är bra att veta. Här går vi igenom hur ränteavdraget för ditt bolån fungerar.

En husfasad

Hur fungerar ränteavdraget?

De långivare du har haft under året skickar in uppgifter till Skatteverket om hur mycket räntekostnader du har haft och det blir då förifyllt i deklarationen. Du får skattereduktion på upp till 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kr och därefter 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Det finns några kriterier du behöver uppfylla för att få ränteavdraget och skattereduktion:

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Det här behöver du uppfylla för att få ränteavdraget

  1. Du har betalat skatt och ränta under året
  2. Du har ett underskott av kapital – dina räntekostnader överstiger dina kapitalinkomster, exempelvis från sparräntor och aktieutdelningar
  3. Du är betalningsansvarig på lånet
  4. Du har haft räntekostnader på minst 1 000 kr

Hur stort ränteavdrag får jag göra?

Så här mycket ränteavdrag får du göra:

  1. 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr
  2. 21 % på räntekostnader som överstiger 100 000 kr

Det finns ingen maxgräns hur mycket skattereduktion du kan göra. Om du till exempel har 3 000 000 kr i lån och din ränta är 4 % blir din räntekostnad 120 000 kr under hela året. Du kan då dra av 30 % på 100 000 kr och 21 % på 20 000 kr, alltså totalt 34 200 kr. Om ni är två som delar på lånet kan ni göra 30 % avdrag på upp till 100 000 kr var, alltså totalt 200 000 kr och på överstigande del göra avdrag på 21 %.

Hur påverkas ränteavdraget av högre räntor?

Eftersom ränteavdraget sänks från 30 % till 21 % på räntekostnader över 100 000 kr så kommer din skattereduktion att minska om dina räntekostnader stiger. Det är endast på räntekostnaderna överstigande 100 000 kr som ränteavdraget minskar. Det är därför viktigt att ha koll på dina räntekostnader när de stiger.  

Alltså, om du tidigare hade räntekostnader på nära 100 000 kr per år kunde du då få ränteavdrag på 30 % på hela beloppet. Om dina räntekostnader stiger kommer du bara att få 21 % i ränteavdrag på överstigande belopp.  

Hur får man tillbaka ränteavdraget?

Du behöver normalt inte själv skicka in uppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket för att få ränteavdrag. Din långivare skickar kontrolluppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket och de är sedan förifyllda i deklarationen. I normala fall går det alltså helt automatiskt att få ränteavdrag.

Ränteavdrag om ni är två låntagare

Om ni är två eller fler låntagare som är betalningsansvariga för lånet så kommer det automatiskt att fördelas lika på er. Det går bra att fördela om ränteavdraget och lägga hela eller en större del på en av låntagarna. Det kan vara aktuellt om ni betalar olika mycket av räntan eller om en av er tjänar för lite för att kunna nyttja hela ränteavdraget.  Antingen ber ni er långivare att ändra fördelningen så det blir rätt rapporterat till Skatteverket, eller så fördelar ni om det själva i deklarationen.

Vill du att vi ska ändra er fördelning av ränteavdraget? Ring in till oss så hjälper vi dig. Du når oss på 010 – 410 35 00.

Jämka ränteavdraget – om du vill sänka din månadskostnad

Om du förväntas få tillbaka en större summa på skatteåterbäringen kan du välja att jämka ditt ränteavdrag. Skattejämka innebär att du får ränteavdrag månadsvis i stället för en gång per år vilket sänker dina månadskostnader. I stället för att få hela ränteavdraget med skatteåterbäringen så får du i stället avdrag och betalar mindre skatt på din inkomst varje månad.  För att jämka fyller du i Skatteverkets blankett SKV 4302 – Ändring av preliminär A-skatt. Skatteverket kommer då ge beslut om att dra mindre skatt på dina löneutbetalningar.  

Datum: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam