Ränteavdrag

Datum: 2023-04-25

Av: Stabelo bolåneteam

Ränteavdrag – så fungerar skatteavdrag för bolån

Om du har ett bolån har du möjlighet att få upp till 30 % avdrag på räntan på ditt lån. Det betyder att du alltså får tillbaka en del av dina räntekostnader. Ränteavdraget sker automatiskt men det finns vissa saker som är bra att veta. Här går vi igenom hur ränteavdraget för ditt bolån fungerar.

En husfasad

Hur fungerar ränteavdraget?

De långivare du har haft under året skickar in uppgifter till Skatteverket om hur mycket räntekostnader du har haft och det blir då förifyllt i deklarationen. Du får normalt årligen göra  avdrag på 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kr och 21 % på den del som överstiger 100 000 kr.

Det här behöver du uppfylla för att få ränteavdraget

  1. Du har betalat skatt och ränta under året
  2. Du har ett underskott av kapital – dina räntekostnader överstiger dina kapitalinkomster, exempelvis från sparräntor och aktieutdelningar
  3. Du är betalningsansvarig på lånet
  4. Du har haft räntekostnader på minst 1 000 kr

Hur stort ränteavdrag får jag göra?

Så här mycket ränteavdrag får du göra:

  1. 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr
  2. 21 % på räntekostnader som överstiger 100 000 kr

Det finns ingen maxgräns hur mycket du kan dra av. Om du till exempel har 3 000 000 kr i lån och din ränta är 4 % blir din räntekostnad 120 000 kr under hela året. Du kan då dra av 30 % på 100 000 kr och 21 % på 20 000 kr, alltså totalt 34 200 kr. Om ni är två som delar på lånet kan ni göra 30 % avdrag på upp till 100 000 kr var, alltså totalt 200 000 kr och på överstigande del göra avdrag på 21 %.

Hur påverkas ränteavdraget av högre räntor?

När dina räntekostnader stiger kan ditt ränteavdrag minska. Detta eftersom ränteavdraget sänks från 30 % till 21 % när din räntekostnad överstiger 100 000 kr. Det är därför en god idé att ha koll på dina räntekostnader när de stiger.  

Om du tidigare hade räntekostnader på upp till 100 000 kr per år kunde du tidigare få ränteavdrag på 30 % på hela beloppet. Om dina räntekostnader stiger kommer du bara att få 21 % i ränteavdrag på överstigande belopp.  

Hur får man tillbaka ränteavdraget?

Du behöver normalt inte själv skicka in uppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket för att få ränteavdrag. Din långivare skickar kontrolluppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket och de är sedan förifyllda i deklarationen. I normala fall går det alltså helt automatiskt att få ränteavdrag.

Ränteavdrag om ni är två låntagare

Om ni är två eller fler låntagare som är betalningsansvariga för lånet så kommer det automatiskt att fördelas lika på er. Det går bra att fördela om ränteavdraget och lägga hela eller en större del på en av låntagarna. Det kan vara aktuellt om ni betalar olika mycket av räntan eller om en av er tjänar för lite för att kunna nyttja hela ränteavdraget.  Antingen ber ni er långivare att ändra fördelningen så det blir rätt rapporterat till Skatteverket, eller så fördelar ni om det själva i deklarationen.

Jämka ränteavdraget – om du vill sänka din månadskostnad

Om du förväntas få tillbaka en större summa på skatteåterbäringen kan du välja att jämka ditt ränteavdrag. Skattejämka innebär att du får ränteavdrag månadsvis i stället för en gång per år vilket sänker dina månadskostnader. I stället för att få hela ränteavdraget med skatteåterbäringen så får du i stället avdrag och betalar mindre skatt på din inkomst varje månad.  För att jämka fyller du i Skatteverkets blankett SKV 4302 – Ändring av preliminär A-skatt. Skatteverket kommer då ge beslut om att dra mindre skatt på dina löneutbetalningar.  

Guider bostadsköp

Bolåneämnen