Riksbankens vs marknadens prognos för bolåneräntor 2023 och 2024

För många människor är bolånet den största utgiftsposten i privatekonomin. Därför är det ingen överdrift att påstå att prognosen för bolåneräntor spelar en avgörande roll i hur man planerar sin ekonomi. Efter en lång tid av räntehöjningar och höga priser på både el, mat och liknande är många oroliga för sina kostnader. När vänder det och finns det något du kan göra för att underlätta och planera för bättre privatekonomi? Hur ser prognosen för bolåneräntor ut?

South Amazonas forest protection

Julia Zakrisson - Boendeekonom på Stabelo

Ränteläget just nu

Riksbankens styrränta ligger i skrivande stund på 4 % och genomsnittet på 3-månadersräntan på omförhandlade eller utbetalda bolån vad under oktober månad strax under 5 %. Riksbanken har gett indikationer om att det finns en risk för ytterligare en höjning av styrräntan i november med 0,25 % vilket troligen kommer att höja bolåneräntorna ytterligare.

Riksbankens prognos för styrräntan

Riksbanken tror alltså att det är mest sannolikt att styrräntan kommer att höjas till 4,25 % i november och att den sedan kommer ligga kvar på den nivån till slutet av 2025. Detta känns som en försiktig prognos från Riksbanken och aningens pessimistisk tycker många bedömare.
Den skiljer sig också markant från vad de trodde för bara 18 månader sen. I början av 2022 trodde Riksbanken att räntan inte skulle höjas förrän i slutet av 2024. Styrräntan har alltså sedan våren 2022 stigit från 0 till 4 %. Så bör man lita på Riksbankens prognos att styrräntan kommer stanna på 4,25 % i två år? Den skiljer sig nämligen från vad marknaden tror.

South Amazonas forest protection

Marknadens förväntningar är alltså avsevärt mer optimistiska än Riksbankens. För hushållen skulle sänkningar innebära en lättnad i mångas privatekonomi även om den tidigare låga räntemiljön vi vant oss vid inte är att skymta i sikte. Så hur kan du använda prognosen på bolåneräntor? Och hur kan du agera för att fatta smarta beslut för din boendeekonomi? Vilka faktorer bör du överväga när du väljer mellan en rörlig och bunden ränta?

Räntebindningstider och ekonomiska förutsättningar

  När du funderar över räntebindningstiden för ditt bolån är det viktigt att ta hänsyn till dina egna förutsättningar och preferenser. Mycket tyder på att räntan ska höjas ytterligare en gång och för hushåll med små marginaler kan det kännas svårt att klara med en till höjning. Även om öppningen att binda till en fördelaktig ränta egentligen har stängts kan det för vissa ändå vara fördelaktigt att binda en del av lånet på kortare löptider, till exempel 1–2 år. Det är en risk att du på sikt betalar mer för en bunden ränta men det tryggar upp boendeekonomin och tar bort risken för räntehöjningar.

  De flesta långivare ger idag något högre ränta på 1–2 års bindningstid jämfört med 3-månadersränta men med bunden ränta så vet du som bekant vad du betalar de närmsta åren framåt. Det ger dig en trygghet i att du varje månad vet precis hur mycket du kommer att betala och du kommer inte få ytterligare räntehöjningar.

  För hushåll med större marginaler kan det finnas en poäng att hålla ut med sin 3-månadersränta. Det är en tuff tid för de flesta nu men om vi ska tro marknaden så kommer det att lätta inom en snar framtid. Försök att under hösten och vintern se över din ekonomi och fortsätt att hålla ut ett tag till med de höga kostnaderna.

  Den övergripande osäkerheten om ränteutvecklingen är stor, och det är därför avgörande att göra en noga övervägning utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att ha med i beräkningen att ingen kan förutsäga exakt hur räntorna kommer att utvecklas under 2023 och 2024 utan prognosen för bolåneräntor är just en prognos som kan ändras.

  Tips för din bolåneränta 2024

  Vad kan du göra på kort sikt för att få översikt över dina utgifter? Här kommer några enkla tips som går att se över direkt. 

  När sätts din ränta om?

  Om du har 3-månadesränta på ditt lån kan du med fördel se över vilket datum räntan sätts om. 3-månadersränta är ju faktiskt fast i just tre månader och det kan man ibland dra nytta av. Förutsatt att Riksbanken höjer räntan i november; om din ränta sätts om innan räntebeskedet 23 november så kommer du troligtvis att ha nuvarande aktuell ränta i ytterligare tre månader och först därefter högre ränta.

  Gör en hushållskalkyl

  När du vet precis när din ränta kommer att sättas om kommer du att lättare kunna planera för kommande månaders betalningar och kan göra en hushållskalkyl för flera månader framåt. Om du ser att din ränta inte kommer höjas på tre månader – försök då lägga undan lite extra pengar till din ”räntebuffert” så kan du sprida ut eventuell räntehöjning över fler månader.

  Jämka ditt ränteavdrag

  Det är lätt att glömma att de flesta får 30 % i ränteavdrag på sina räntekostnader. Detta får du vanligen tillbaka med vårens skatteåterbäring. Säg att du till exempel har ett bolån på 2 000 000 kr med en ränta på 5 %. Då betalar du cirka 8 300 kr i ränta varje månad. Ditt ränteavdrag blir då 2 490 kr. Du kan välja att jämka ränteavdraget och då få mer pengar i plånboken varje månad vilket kan göra en stor skillnad i en ansträngd ekonomisk situation. Läs mer om ränteavdrag.

  Sist men inte minst, även om bolåneräntorna kan orsaka oro är det viktigt att fortsatt ha en bra översikt över din ekonomi. Ta reda på din räntebindningstid, gör en hushållskalkyl och se till att du har en räntebuffert om räntorna skulle stiga ytterligare så kan du skapa en tryggare och stabilare ekonomi.

  Och enligt prognosen: snart vänder det!


  Varma bolånehälsningar,

  Julia Zakrisson
  Boendeekonom på Stabelo

  2023-11-08