Bergvärme – hur fungerar en bergvärmepump?

Uppdaterat: 2023-08-30

Av: Stabelo bolåneteam

Bergvärme – hur fungerar en bergvärmepump?

Bergvärmepumpen är den vanligaste värmepumpen i Sverige och runt 60 % av alla småhus har en bergvärmepump. Bergvärme är en energieffektiv och miljövänlig teknik som utnyttjar jordens naturliga värme för att värma upp huset. Här går vi igenom vad bergvärme är och varför det kan vara en smart investering för husägare.

Bergvärme och ett hus

Hur fungerar bergvärme?

Ett bergvärmesystem består av en värmepump och rör som installeras i marken. Under vintern absorberar vätskan värme från marken, som är varmare än den omgivande luften, och överför den till värmepumpen. Där höjs temperaturen med hjälp av en kompressor och används sedan för att värma upp huset och producera varmvatten. På sommaren fungerar processen omvänt, där värmen inifrån huset transporteras ner i marken, vilket ger en naturlig kylningseffekt.

Fördelar med bergvärme

 1. Lönsamt långsiktigt
  Även om det är en stor investering så lönar sig installation av bergvärme vanligen redan efter några år eftersom det sänker månadskostnaderna så mycket.
 2. Miljövänlig energi
  Bergvärme har en minimal påverkan på miljön och är ett av de mest miljövänliga energikällorna.
 3. Lång livslängd och minimalt underhåll
  Bergvärmen har både lång hållbarhet och låga underhållskrav. Eftersom de är skyddade under jord utsätts de inte för väder och vind vilket förlänger deras livslängd.
 4. Höjer värdet på huset
  Installationen av ett bergvärmesystem ökar huset värde och gör det mer attraktivt på marknaden om du skulle vilja sälja i framtiden.
 5. Tyst och osynlig
  Bergvärme är en tyst värmelösning som inte syns nämnvärt på tomten eftersom den är under jord.

Grönt tilläggslån

Om du ansöker om bolån för att finansiera installation av bergvärme så erbjuder Stabelo 0,20 procentenheter lägre ränta på lånet.
Läs mer om Stabelos Gröna tilläggslån.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis erbjuder bergvärme husägare en hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för uppvärmning av sina hem. Med många fördelar kan bergvärme vara det rätta valet för dig som vill minska din miljöpåverkan, långsiktigt spara pengar och njuta av hög komfort i ditt hus året om.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen