Spridningen av Coronaviruset har på kort tid skakat om världen och i samma takt som myndigheterna sätter in åtgärder för att försöka begränsa spridningen så minskar den ekonomiska aktiviteten. Varsel och permitteringar har blivit vardag samtidigt som regeringar kommer med stödpaket för att försöka rädda människor och företag genom krisen. Privatekonomin kommer för många att påverkas och bolånet står ofta för en större del av hushållets fasta kostnader.

Vad kan jag göra om jag får svårt att betala mitt bolån?
Kan jag få undantag från amortering?
Kommer räntan att höjas eller sänkas?
Är det läge att binda räntan eller ska jag ha rörlig?
Hur påverkar spridningen av Covid-19 bostadsmarknaden?
Länkar till myndigheter och andra informationskällor?

Vad kan jag göra om jag får svårt att betala mitt bolån? 
Våra gemensamma samhällsinsatser för att minska smittspridning får tyvärr negativa konsekvenser för många företag, många känner en stor oro och kanske redan har blivit drabbade i form av permittering eller varsel. Har du blivit drabbad ska du höra av dig till oss, vi kan t exempelvis hjälpa dig med en amorteringsfri period. Maila oss på bolan@stabelo.se eller ring 010-410 35 00. Håll också utkik efter stödåtgärder som sätts in av myndigheterna just nu. Bland annat har regeringen förstärkt arbetslöshetskassan med ett tillfälligt förkortat medlemsvillkor. Det innebär att rätten till ersättning vid arbetslöshet inträder redan efter tre månaders medlemstid istället för tolv. Är du inte medlem i en a-kassa är det något du bör överväga. Är du egenföretagare så sjösätts nu olika former av skattelättnader, arbetsgivaravgiftsbefrielser etc. Regeringen har också avskaffat karensdagar. Samhället mobiliserar och det kommer finnas hjälp att få för många. Se vår länklista nedan. 

Kan jag få undantag från amortering?
För att försöka stärka bolånetagarnas förmåga att klara av försämringar i ekonomin får banker och långivare tillfälligt bevilja amorteringsfrihet till och med juni 2021. Om man fortfarande kan och vill fortsätta amortera ska man såklart göra det, därför gör vi inget generellt uppehåll för alla. Vill du tillfälligt pausa eller sänka din amortering, maila oss på bolan@stabelo.se eller ring 010-410 35 00 så hjälper vi dig.

Kommer räntan att höjas eller sänkas?
Olika faktorer verkar åt olika håll i tider av finansmarknadsstress. Å ena sidan börjar de som lånar ut pengar till bankerna att se ökade risker för kreditförluster från bankernas kunder som är mer känsliga för det ekonomiska läget vi befinner oss i nu, dessa kunder finns ofta på företagssidan. Den oron visar sig ganska direkt i hur mycket det kostar för bankerna att låna upp pengar, och det skulle i teorin kunna leda till ökade bolåneräntor. Å andra sidan sätter Riksbanken in åtgärder för att begränsa detta, exempelvis har Riksbanken bestämt sig för att köpa bostadsobligationer vilket är så bankerna finansierar bolån. Man kan också tänka sig att Riksbanken sänker reporäntan. Bland annat därför att en kraftig ekonomisk inbromsning har negativa effekter på prisutveckling och konsumtion. Under Lehmankrisen och skuldkrisen i Europa 2008, några år senare så var det de räntereducerande effekterna som var viktigast och bolåneräntorna föll något.

Är det läge att binda räntan eller ska jag ha rörlig?
Givet att det finns krafter som verkar i båda riktningar är det svårt att ge råd om huruvida man som bolånetagare bör binda räntan. En bunden ränta kostar oftast lite mer än en rörlig, man kan säga att man försäkrar sig mot ränteuppgång under tiden som räntan är bunden. Historiskt har det lönat sig med rörlig (tre månaders) bolåneränta i det långa perspektivet, men det har också funnits tillfällen när bolåneräntorna har gått upp märkbart bara över en natt. Man måste utgå frånsin egen situation och vilken tolerans man själv har för att räntan rör sig. I tider med oro för jobb och ekonomi kanske det är skönt att veta exakt vilken kostnad man har för sitt bolån varje månad, då kan det vara läge att binda räntan. Om man bestämmer sig för att binda sin ränta behöver man också bestämma sig för under hur lång tid, alltså vilken räntebindningstid man ska ha. Då är det är viktigt att ta hänsyn till om man har planer på att inom viss tid köpa ny bostad och flytta. Har man bundit sin ränta kan det nämligen innebära att man behöver betala en ränteskillnadsersättning till sin bolånegivare för att kunna lösa lånet i förtid. Är en flytt nära förestående är det kanske bättre att ha rörlig ränta.

Hur påverkar spridningen av Covid-19 bostadsmarknaden
Bostadsmarknaden påverkas av både psykologi och ekonomi. Det är tydligt att Covid-19-utbrottet just nu leder till oro och negativa ekonomiska effekter. Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att bostadspriser kan komma att påverkas negativt. Det är dock svårt att sia om sådana effekter i förväg. Den svenska bostadsmarknaden klarade sig bra igenom både Lehmankrisen 2009 och den Europeiska skuldkrisen 2011. Efter kortvariga korrektioner fortsatte priserna uppåt igen. Skillnaden den här gången är dock att vi i utgångsläget redan har låga räntor medan man inte minst 2009 hade möjlighet att sänka bostadsräntorna väldigt kraftigt vilket gav stöd åt bostadsmarknaden. Samtidigt är det i det låga ränteläge som råder idag fortfarande väsentligt billigare att låna till en bostad än att hyra en. På samma sätt är tillgången på hyresrätter begränsad. Låga räntor och bristande hyresrättsutbud kan ge fortsatt stöd åt bostadsmarknaden när smittspridningen börjar avta och världen sakteligen återgår till normalläge. Det som är viktigt att påminna sig om är att ingen kommer att riskera att få sitt lån uppsagt eller drabbas av högre räntor bara för att belåningsgraden, alltså hur stor del av bostadens värde som du har lånat till, går upp i spåren av fallande huspriser.

Hur håller man sig uppdaterad som bolånekund?
Det finns ett antal informationskällor som kan vara bra att hålla koll på som bolånekund.

Konsumenternas: Aktuellt om coronaviruset – covid19 för bankkunder
https://www.konsumenternas.se/aktuellt-om-coronaviruset-covid19/bank

Regeringens kommunikation om krispaket till småföretagare
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Krisinformation.se information till anställda, arbetsgivare och företag
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/arbetsgivaretagare

Förstärkt arbetslöshetsersättning för fler
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forstarkt-arbetsloshetsersattning-for-fler/


Kontakta oss

Har du frågor om Stabelo?Generella frågor