Vad är ett valutalån och erbjuder Stabelo valutalån?

Valutalån är lån som upptas i annan valuta än den som du får din inkomst i. Bor du i Sverige och tar ett bolån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får din inkomst i annan valuta räknas detta som ett valutalån.

Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Stabelo erbjuder idag inte någon sådan försäkring och har inte något automatiserat varningssystem för stora kursförändringar. Därför kan vi inte erbjuda valutalån.

Hittade du inte det svar du sökte?

Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS