Flytta ihop - bra att tänka på

Köpa bostad ihop – lån, kontantinsats och ägande

Är det dags att köpa en bostad ihop? Det är kanske er första bostad som ni köper ihop, eller så äger ni redan en tillsammans men ska köpa en ny. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på gällande bolån, kontantinsats och ägande.

Det första steget när man köper en bostad är att se över sin finansiering, alltså kontantinsatsen och bolånet. När man köper en bostad ihop är det bra att direkt se till att båda förstår de ekonomiska förutsättningarna ni har som par.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Fördelning av kontantinsats

När ni köper er bostad tillsammans behöver ni först och främst se över hur mycket kontantinsats ni har möjlighet att lägga vid köpet. Det är inte ovanligt att man har olika stort sparande och då behöver ni ta ställning till hur mycket var och en av er vill gå in med. I vissa fall är det också endast den ena parten som står för kontantinsatsen.

Flytta ihop och ta bolån

Har ni båda möjlighet att stå på bolånet tillsammans? För att kunna låna tillsammans krävs det vanligen att ni båda har en tillsvidareanställning och att ingen av er har en betalningsanmärkning.  

Oavsett hur stor del av kontantinsatsen var och en av er har betalat så är ni båda solidariskt betalningsansvariga för bolånet ni har tillsammans. Det betyder att ni båda är ansvariga för hela lånet, om din sambo inte betalar för lånet så faller hela betalningen på dig.

Flytta ihop och fördelning av ägarandelar

När ni köper er bostad behöver ni även ta ställning till hur ni vill fördela ägandet, alltså hur stor del av bostaden var och en av er ska äga. Vanligen äger man 50 procent var av bostaden men det går också att välja att en av er äger till exempel 75 procent och den andra äger 25 procent.  

Om ni äger olika stora andelar av bostaden så får ni också olika stora andelar av en vinst eller en förlust när bostaden säljs. Om bostaden säljs med vinst får alltså den som äger mest en större del av vinsten, och om bostaden säljs med förlust får den stå för en större del av förlusten.  

Vad passar er bäst?

När ni vet förutsättningarna kring att flytta ihop med kontantinsats, bolån och ägande är det dags att bestämma vad som passar bäst för er. Det finns ingen mall på vad som passar bäst för alla utan alla bostadsaffärer skiljer sig åt så fundera noga på er situation.

Samboavtal

Om ni är sambos omfattas ni av sambolagen vilket innebär att ni vid en separation delar lika på hela er samboegendom. Det omfattar både bostaden och ert bohag som ni köpt för gemensamt bruk, oavsett vem som betalat för det. Om ni äger olika stora delar av bostaden så kommer den trots det att delas lika mellan er vid en separation. Men, med ett samboavtal kan ni avtala bort lika delning och bestämma själva hur ni vill att samboegendomen ska fördelas vid en separation. Läs mer om samboavtal.

Äger ni varsin bostad sedan innan?

Om ni båda äger varsin bostad sedan innan behöver ni bestämma om ni väljer att köpa er nya bostad först eller om ni vill sälja de gamla bostäderna först. Läs vår guide om att välja mellan att köpa och sälja först.  

Om ni har två bostäder som behöver säljas kan det vara en god idé att tänka över extra noga hur ni väljer att göra eftersom det är fler affärer som behöver gå i lås.  

Köpa ny bostad

Utöver ovan så går ert köp av bostad till på samma sätt som vanligt. Läs mer om att köpa bostad.

Köpa in sig i partnerns bostad

När du och din partner bestämmer er för att flytta ihop, och det endast är en av er som äger den nya bostaden, kanske ni funderar på om den andra parten ska köpa in sig i hemmet. Här går vi igenom stegen och viktiga överväganden för både den som äger bostaden och den som inte gör det.

Fastställa bostadens värde

Vilket värde ni fastställer att bostaden har och ska köpas för är upp till er. Ni kan till exempel antingen använda er utav köpeskillingen eller göra en ny mäklarvärdering. Vilken av dem ni väljer påverkar sedan hur stor vinst den nya delägaren får ta del av. Om ni väljer att använda er av köpeskillingen så tar den nya delägaren del av eventuell vinst eller förlust som redan uppkommit i bostaden och om ni väljer en ny mäklarvärdering så tar den nya delägaren endast del av framtida vinst eller förlust.

Betalning och bolån

När ni fastställt vilket värde den nya delägaren ska få köpa in sig till så behöver ni komma fram till hur stor andel den ska köpa och hur det ska finansieras. Det finns flera olika sätt att finansiera köpet. Den nya delägaren kan antingen välja att betala den andra parten med sparade medel, ett skuldebrev till den andra parten eller genom att ta ett eget lån.  

Betala med sparande – Den nya delägaren betalar en summa till den andra parten motsvarande den andel av bostaden den ska äga.  

Skuldebrev – Den nya delägaren upprättar ett skuldebrev till den andra parten. Skuldebrevet uppgår till motsvarande andel den nya delägaren ska äga. Skuldebrevet bestämmer om det ska utgå ränta och hur den nya delägaren ska återbetala lånet.  

Eget lån – Den nya delägaren kan ta ett eget lån antigen genom att belåna bostaden (om möjligt) eller genom ett eget privatlån.  

Skriv om befintliga bolån - Finns det ett bolån på bostaden? Då kan ni välja att skriva om bolånet så att det står på er båda. På det sättet så bidrar den nya delägaren med en del av bostadens finansiering.  

Exempel: Lisa köpte bostaden 2020 för 2 000 000 kr och tog då ett lån på 1 000 000 kr. Bostaden är nu värd 2 200 000 kr. Lisas partner Erik ska nu köpa in sig i hennes bostad.  

De kommer fram till att han ska köpa in sig och äga 50 % av bostaden utifrån bostadens värde idag. Han har idag 400 000 kr i sparande som han har möjlighet att betala till Lisa.  Erik behöver finansiera 1 100 000 kr av bostadens värde. De kommer fram till att Erik ska skrivas med på Lisas befintliga bolån. Han bidrar då med 500 000 kr och det fattas 600 000 kr för att han ska äga 50 % av bostaden. Han betalar Lisa sina 400 000 kr och resterade 200 000 kr läggs upp som en skuld till Lisa genom ett skuldebrev. De väljer i skuldebrevet att han ska betala tillbaka 5 000 kr per månad till Lisa och utan ränta. Om bostaden säljs ska skulden betalas tillbaka i sin helhet.  

Eftersom Erik köper in sig i bostaden till dess värde idag så tar han endast del av bostadens vinst eller förlust framåt.  

Skriva om bolån

Om ni vill skriva om ett bolån så att ni båda är låntagare på det så görs det vanligen en ny kreditbedömning. Ni skickar in en låneansökan till oss och vi hjälper er att lägga över lånet på er båda två.

Förvärvshandling  

För att registrera den nya delägaren som ägare av bostaden behöver ni uppvisa någon typ av förvärvshandling, till exempel en köpehandling. Det är viktigt att köpehandlingen är korrekt upprättad.
Nedan behöver framgå i en köpehandling:

  1. Köpeskillingen
  2. Fastighetsbeteckning eller bostadsrättsförening och lägenhetsnummer
  3. Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter bostaden och till vilken andel
  4. Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare
  5. Om det är en fastighet behöver säljarens namnteckning vara bevittnad av två personer

Om det är en fastighet och ägaren av bostaden varit gift under tiden han eller hon ägt fastigheten kan det finnas ytterligare krav. Läs mer om det på Lantmäteriets hemsida.

Ändra ägandet

Det skiljer sig åt hur ni ändrar ägande beroende på om det är en bostadsrätt eller en fastighet.  

Fastighet
Om det är en fastighet behöver ni ansöka om lagfart senast tre månader efter förvärvet. Ni skickar då med köpehandlingarna samt eventuellt kvitto på att köpet är genomfört. Ni ansöker digitalt hos Lantmäteriet. Om ni söker om ändring av lagfart i samband med att ni lägger till en ägare behöver ni inte betala någon stämpelskatt för lagfart utan endast den administrativa avgiften på 825 kr till Lantmäteriet.

Bostadsrätt
För att ändra ägandet i bostadsrättsföreningens register så kontaktar ni er bostadsrättsförening eller föreningens ekonomiska förvaltare om det finns en sådan. De kommer då att uppdatera ägarbilden.

Samboavtal

Om ni är sambos omfattas ni av sambolagen vilket innebär att ni vid en separation delar lika på hela er samboegendom. Det omfattar både bostaden och ert bohag som ni köpt för gemensamt bruk, oavsett vem som betalat för det. Om ni äger olika stora delar av bostaden så kommer den trots det att delas lika mellan er vid en separation. Men, med ett samboavtal kan ni avtala bort lika delning och bestämma själva hur ni vill att samboegendomen ska fördelas vid en separation.
Läs mer om samboavtal.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam