Sambolagen – ha koll på detta

Sambolagen är en lagstiftning i Sverige som reglerar sambors rättigheter och skyldigheter vid en separation eller dödsfall. För bolånetagare är det avgörande att förstå hur sambolagen påverkar både ägande och fördelning av gemensam egendom. Vi går igenom vad som är viktigt att veta och hur lagen påverkar dig som sambo.

Vad är sambolagen?

Sambolagen (Sambolag (2003:376) trädde i kraft 2003 och är utformad för att ge rättsligt skydd åt sambor, det vill säga par som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande men utan att vara gifta. Lagen gäller endast för gemensamt bohag och bostad som anskaffats för gemensamt bruk. Den innefattar alltså inte andra tillgångar så som sparande, bil eller fritidshus.

Vad räknas som gemensamt bohag och bostad?

Enligt sambolagen inkluderar gemensamt bohag sådant som möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Gemensam bostad avser den bostad som paret har anskaffat tillsammans och som används som deras permanenta hem.

Exempel på vad som räknas som samboegendom och som ska delas lika

  1. Bostadsrätt eller hus som införskaffats för gemensamt bruk
  2. Hushållsmaskiner, möbler, inredning, köksredskap och porslin som införskaffats för gemensamt bruk

Exempel på vad som INTE räknas som samboegendom

  1. Bostad som inte införskaffats för gemensamt bruk (till exempel fritidshus)
  2. Kläder, klockor, aktier, fonder och pengar, bil, egendom som ärvts genom testamente och bil

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Fördelning av egendom vid separation

Vid en separation har sambor rätt att begära bodelning, vilket innebär att den gemensamma egendomen delas lika mellan parterna. Det är viktigt att notera att detta endast gäller för egendom som anskaffats för gemensamt bruk. Personliga tillgångar och egendom som införskaffats innan samboförhållandet eller som fåtts genom arv eller gåva ingår inte i bodelningen.

För bolånetagare innebär detta att om ni har köpt en bostad tillsammans, kommer denna att delas lika vid en separation, oavsett vem som har betalat mest för bostaden. Det är därför klokt att skriva ett samboavtal som specificerar hur egendomen ska fördelas vid en separation.   

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan sambor som reglerar hur gemensam egendom ska fördelas vid en separation. Genom att skriva ett samboavtal kan ni avtala bort sambolagens regler och istället komma överens om en fördelning som känns rättvis för er båda. Läs mer om samboavtal.  

Sambolagen vid dödsfall

Om en av samborna avlider, har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning enligt sambolagen. Detta innebär att den efterlevande sambon kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om den anskaffades för gemensamt bruk. Det är dock viktigt att se över testamenten och försäkringar för att säkerställa att båda parter är skyddade.

Viktiga tips för sambor med gemensamt bolån

Skriv ett samboavtal: För att undvika tvister och osäkerheter vid en eventuell separation är det starkt rekommenderat att skriva ett samboavtal.

Gemensamt ansvar för bolån: Om ni tar ett gemensamt bolån, tänk på att båda parter är solidariskt ansvariga för lånet. Det innebär att banken kan kräva betalning från båda parter oavsett vem som faktiskt betalar på lånet.

Översyn av testamenten: Se till att era testamenten är uppdaterade för att reflektera era önskemål och skydda båda parter vid dödsfall.

Försäkringar: Kontrollera era livförsäkringar och andra relevanta försäkringar för att säkerställa ekonomisk trygghet för båda parter. Genom att ha en god förståelse för sambolagen och vidta nödvändiga juridiska åtgärder kan ni undvika många vanliga problem och säkerställa en rättvis och trygg fördelning av er gemensamma egendom.

Vanliga frågor om sambolagen

Vad händer med vårt gemensamma bolån om vi separerar? Vid en separation är båda parter fortsatt ansvariga för bolånet. Det är viktigt att ni kommer överens om hur lånet ska hanteras för att undvika ekonomiska problem.

Behöver vi ett samboavtal? Om ni har en gemensam bostad men betalat olika mycket för bostad och bohag är det en god idé att ha ett samboavtal. Samboavtal kan hjälpa er att undvika konflikter och säkerställa en rättvis fördelning vid en separation.

Hur påverkar sambolagen arvet vid dödsfall? Den efterlevande sambon kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden, men det är viktigt att komplettera med ett testamente för att säkerställa att era önskemål uppfylls.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam