Bostadsmarknaden 2023 – när vänder bostadsmarknaden?

Av Julia Zakrisson 2023-09-08

Det har nog inte undgått någon att mycket har hänt på bostadsmarknaden det senaste året. Mycket har ändrats för de privata hushållen med det nya ränteläget, bostadspriserna och inflationen. Frågan många ställer sig är när bostadsmarknaden vänder och hur man ska tänka just nu. I detta inlägg kommer jag att ta en närmare titt på den aktuella bostadsmarknaden och dess utveckling.

South Amazonas forest protection

Bostadsmarknaden och bolåneräntor

En av de mest påtagliga förändringarna på bostadsmarknaden är de stigande bolåneräntorna, och de förväntas fortsätta att stiga under 2023. Riksbanken har två räntebesked kvar 2023, den 21 september och den 23 november, och prognosen är ytterligare två höjningar. Riksbanken har höjt styrräntan för att tackla inflationen, vilket sätter press på bolåneräntorna.
Den genomsnittliga tremånadersräntan låg i juli på 4,49 % men vi tror att den kommer klättra upp emot eller kanske till och med förbi 5 % mot slutet av året. Detta då marknaden förväntar sig ytterligare styrränteökningar och för att bankernas bolåneränteökningar brukar ske med viss eftersläpning. Om inflationen börjar avta, som de förutspår, kan räntorna dock sjunka igen under 2024. Enligt vår prognos kommer vändningen av styrräntan att ske i andra kvartalet av 2024, men på grund av att bankernas finansieringskostnader har viss fördröjning, kommer genomslaget och vändningen av bolåneräntor troligtvis ske längre fram.

Bostadspriser och bostadsmarknaden

Bostadspriserna har varit ett hett ämne på bostadsmarknaden det senaste året. Under 2022 såg vi en markant nedgång, men under 2023 har priserna visat tecken på motståndskraft. De är ner ungefär 15 % från toppen i början av 2022, men ligger på samma nivå som priserna låg vid årsskiftet 2020/2021. Frågan som många ställer sig är vad som händer framöver i höst. Mäklarsamfundets medlemmar är svagt optimistiska om bostadspriserna i höst. Majoriteten tror på oförändrade priser, och det är fler som tror på stigande priser snarare än sjunkande.

Det som främst styr bostadspriserna är något så enkelt som utbud och efterfrågan. Men vad styr utbudet och efterfrågan då? Förenklat kan man säga att det styrs av räntan, arbetslösheten och inflationen. Även om ränteutsikterna börjar se mer ljusa ut, så kan vi se försämrade konjunkturutsikter och arbetslösheten förväntas stiga. Detta innebär att det fortfarande finns risk för ytterligare prisnedgångar, även om de förväntas vara mindre än föregående år. Framtiden beror i hög grad på hur räntor och arbetsmarknaden utvecklar sig.

Regionala skillnader på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden ser olika ut i olika delar av Sverige. I storstäderna har ränteutvecklingen störst påverkan, medan höga energipriser och ökade levnadskostnader spelar en större roll på andra platser. Att överväga investeringar i energieffektiva lösningar kan vara en smart strategi, beroende på var du bor.
Läs mer om hur du kan energieffektivisera din bostad.

Tips för dig som ska köpa och sälja

  För dig som funderar på att köpa eller sälja en bostad under den kommande tiden är det viktigt att agera med eftertanke. Det generella rådet är att sälja först, det hjälper dig att få en bättre översikt över din ekonomi, och du vet precis vad du har att röra dig med när du köper nytt.

  Likaså är det att rekommendera att köpa och sälja ungefär samtidigt för att inte råka sälja på botten och köpa på toppen. Att försöka tajma marknaden perfekt är svårt, så det är klokt att fundera på dina behov och agera utifrån dem.
  Läs mer om hur du kan tänka när du ska köpa och sälja bostad här.

  Vem är vinnaren på bostadsmarknaden?

  Även om priserna har sjunkit jämfört med tidigare är det fördelaktigt för köpare, särskilt de som köper sin första bostad eller uppgraderar till något större. Detta eftersom de drar nytta av de lägre prisnivåerna. Det har också visat sig att moderna bostäder i attraktiva områden kommer att vara mest eftertraktade, medan renoveringsprojekt och bostäder med höga uppvärmningskostnader kan vara svårare att sälja.

  Sammanfattning

  Bostadsmarknaden 2023 präglas av förändringar i bostadspriser och bolåneräntor. Stigande bolåneräntor förväntas fortsätta, men vi ser troligtvis en vändning under andra halvan av 2024. Bostadspriserna har visat motståndskraft efter nedgången 2022, och vi ser en viss återhämtning i priserna. Hur utvecklingen kommer att se ut framåt kommer dock att påverkas av räntan, arbetslösheten och inflationen.

  Vi är fortfarande i en lite svårare bostadsmarknad och det är nära inpå omöjligt att hitta den perfekta tajmingen när man ska köpa och sälja. Jag vill därför skicka med att det fortsatt är bra att vara försiktig när du ska köpa eller sälja, men trots osäkerhet brukar tillfälliga upp- och nedgångar i pris ha mindre betydelse, och en bostadsaffär brukar löna sig över tid.

  Slutligen vill jag tipsa om att du alltid kan nå våra bolånespecialister om du har frågor om att köpa bostad. De svarar i snitt på 11 sekunder om du ringer in på 010 – 410 35 00.

  Varma bolånehälsningar,

  Julia Zakrisson
  Bolånespecialist Stabelo

  2023-09-08