Bostadsmarknaden 2024 – när vänder bostadsmarknaden?

Det har nog inte undgått någon att mycket har hänt på bostadsmarknaden det senaste året. Mycket har ändrats för de privata hushållen med det nya ränteläget, bostadspriserna och inflationen. Frågan många ställer sig är när bostadsmarknaden vänder, hur 2024 blir och hur man ska tänka just nu. I detta inlägg kommer jag att ta en närmare titt på den aktuella bostadsmarknaden och dess utveckling.

South Amazonas forest protection

Bostadsmarknaden och bolåneräntor 2023 och 2024

En av de mest påtagliga förändringarna på bostadsmarknaden är de stigande bolåneräntorna, och nu tror marknaden att vi nått toppen på styrräntan. I Riksbankens senaste räntebesked den 23 november meddelade de att de lämnar styrräntan oförändrad på 4 procent men också att de har beredskap att höja ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Riksbanken har höjt styrräntan för att tackla inflationen, vilket har satt press på bolåneräntorna. Den genomsnittliga tremånadersräntan låg i november på 4,81 procent vilket var en knapp höjning med 0,03 procentenheter från oktobers genomsnittsränta.  

Utsikterna för bolåneräntorna ser ut att ljusna och många aktörer, inklusive vi själva, har redan börjat sänka de bundna räntorna, speciellt på längre löptider. Anledningen till att just de bundna räntorna sänks är på grund av att marknaden drar slutsatsen att inflationsriskerna minskar vilket återspeglas i långräntorna och ger lägre upplåningskostnader. Det är inte omöjligt att de bundna bolåneräntorna kommer att fortsätta sjunka under 2024.  

Gällande de rörliga räntorna finns det en risk att de kan stiga något innan de vänder nedåt igen under 2024. Anledningen till att bolåneräntorna möjligen kan stiga något är att bankernas bostadsobligationskostnader kan komma att öka under en tid framöver. Utöver det har fortfarande allmänheten stora volymer sparande på inlåningskonton med ingen eller mycket låg ränta. Om hushållen börjar förstå att de går miste om ränteintäkter finns det stor chans att sparande förflyttas till konton med bättre ränta. Det kommer i sin tur leda till att bankernas finansieringskostnad ökar vilket skulle kunna få genomslag i bolåneräntorna 2024.  

Sjunkande bolåneräntor 2024 kan dock väntas om inflationen börjar avta. Marknaden prisar in att första styrräntehöjningen sker första kvartalet 2024 och det kommer troligtvis få genomslag på bolåneräntorna under 2024.  

Bostadsmarknaden och bopriser 2024

Bostadspriserna har varit ett hett ämne på bostadsmarknaden under 2023. Under 2022 såg vi en markant nedgång, men under 2023 har priserna visat tecken på motståndskraft. Priset på bostadsrätter är ner nära 11 % från toppen i början av 2022, men ligger på ungefär samma nivå som priserna låg vid årsskiftet 2020/2021. Liknande resultat ser vi i huspriserna, de är ner strax över 14 % procent från början av 2022 men på samma nivå som vid årsskiftet 2020/2021.

Styrräntan, Riksbankens prognos och bolåneräntorna kan påverka bostadspriserna 2024. Riksbankens besked nu i november där de väljer att inte höja styrräntan kan skapa optimism bland bostadsköpare och allt annat lika så är det alltså positivt för bostadsmarknaden och kan leda till stabiliserade bostadspriser.  Även marknadens positiva syn på bolåneräntornas utveckling och att bankerna börjar signalera sänkningar bolåneräntor kan ha en positiv inverkan på bostadspriserna 2024. Dock kommer det troligtvis inte att leda till en snabb vändning utan risken finns som tidigare nämnt att bostadspriserna ska ner lite till innan de vänder upp igen.  

Vad händer med bostadspriserna 2024? Det är en fråga som många ställer sig just nu. Stabelo har nyligen lanserat en boprisindikator som spår hur bopriserna kommer att röra sig framåt de kommande månaderna. I oktober gick indikatorerna från att vara positiva till att i november skifta till neutrala och något negativa. Det är ett tecken på att det finns en risk att bostadspriserna kan komma att sjunka något i början av 2024 innan de igen vänder uppåt.  
Läs hela Stabelos boprisindikator.

Bostadspriser och utbud

Det som främst styr bostadspriserna är något så enkelt som utbud och efterfrågan. Men vad styr utbudet och efterfrågan då? Förenklat kan man säga att det styrs av räntan, arbetslösheten och inflationen. Även om ränteutsikterna börjar se mer ljusa ut, så kan vi se försämrade konjunkturutsikter och arbetslösheten förväntas stiga. Detta innebär att det fortfarande finns risk för ytterligare prisnedgångar, även om de förväntas vara mindre än föregående år. Framtiden beror i hög grad på hur räntor och arbetsmarknaden utvecklar sig.

Regionala skillnader på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden ser olika ut i olika delar av Sverige. I storstäderna har ränteutvecklingen störst påverkan, medan höga energipriser och ökade levnadskostnader spelar en större roll på andra platser. Att överväga investeringar i energieffektiva lösningar kan vara en smart strategi, beroende på var du bor.
Läs mer om hur du kan energieffektivisera din bostad.

Tips för dig som ska köpa och sälja

  För dig som funderar på att köpa eller sälja en bostad under den kommande tiden är det viktigt att agera med eftertanke. Det generella rådet är att sälja först, det hjälper dig att få en bättre översikt över din ekonomi, och du vet precis vad du har att röra dig med när du köper nytt.

  Likaså är det att rekommendera att köpa och sälja ungefär samtidigt för att inte råka sälja på botten och köpa på toppen. Att försöka tajma marknaden perfekt är svårt, så det är klokt att fundera på dina behov och agera utifrån dem.
  Läs mer om hur du kan tänka när du ska köpa och sälja bostad här.

  Vem är vinnaren på bostadsmarknaden?

  Även om priserna har sjunkit jämfört med tidigare är det fördelaktigt för köpare, särskilt de som köper sin första bostad eller uppgraderar till något större. Detta eftersom de drar nytta av de lägre prisnivåerna. Det har också visat sig att moderna bostäder i attraktiva områden kommer att vara mest eftertraktade, medan renoveringsprojekt och bostäder med höga uppvärmningskostnader kan vara svårare att sälja.

  Sammanfattning

  Vi väntar spänt på att se hur bostadspriserna 2024 rör sig och vi kommer löpande att uppdatera vår boprisindikator. Utsikterna för bolåneräntorna börjar se mer ljusa ut och trots liten risk för fortsatta höjningar så ser vi troligtvis en vändning under första kvartalet 2024. Bostadspriserna har visat motståndskraft efter nedgången 2022, och vi ser en viss återhämtning i priserna under 2023. Hur utvecklingen kommer att se ut framåt kommer dock att påverkas av räntorna, arbetslösheten och inflationen.

  Vi är fortfarande i en lite svårare bostadsmarknad och det är nära inpå omöjligt att hitta den perfekta tajmingen när man ska köpa och sälja. Jag vill därför skicka med att det fortsatt är bra att vara försiktig när du ska köpa eller sälja, men trots osäkerhet brukar tillfälliga upp- och nedgångar i pris ha mindre betydelse, och en bostadsaffär brukar löna sig över tid.

  Slutligen vill jag tipsa om att du alltid kan nå våra bolånespecialister om du har frågor om att köpa bostad. De svarar i snitt på 11 sekunder om du ringer in på 010 – 410 35 00.

  Varma bolånehälsningar,