Flytta isär som gift eller sambo

Flytta isär som gift

Ibland blir livet inte riktigt som man har tänkt sig. Att skiljas är en stor händelse i livet och vi tänkte hjälpa till att reda ut hur det fungerar med den ekonomiska biten och inte minst boendet.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad krävs för att skilja sig?

För att påbörja er skilsmässa så behöver ni skicka in en ansökan om skilsmässa, även kallat äktenskapsskillnad. I vissa fall behöver ni vänta i sex månader innan ni rent juridiskt betraktas som skilda. Det kallas för betänketid. Det finns inget som hindrar er för att flytta isär under betänketiden. Betänketid krävs i följande fall:

  1. Ni båda vill ha betänketid
  2. Endast en av er vill skiljas
  3. Ni eller någon av er har ett barn under 16 år som bor hos er, antingen gemensamt barn eller barn från tidigare förhållande. Om ni har barn gäller betänketiden även om ni är överens om att skilja er.

Hur ansöker man om skilsmässa?

Du ansöker om skilsmässa på Sveriges Domstolars hemsida. Ni kan ansöka om skilsmässa gemensamt eller enskilt. Om ni är överens om att ni vill skilja er är det enklast att göra en gemensam ansökan. För att ansöka om skilsmässa behöver du ett personbevis från Skatteverket. Du kommer även i samband med ansökan att betala en avgift som uppgår till 900 kr.  

Om ni har betänketid så kommer ni att juridiskt ses som gifta under betänketiden. Efter betänketiden så behöver ni fullfölja er skilsmässoansökan genom att skicka en blankett till tingsrätten. Därefter är er skilsmässa färdig.  

Bodelning

Enligt lag är det krav på att genomföra en bodelning när man skiljer sig. Bodelningen innebär att du och din före detta partner gör upp hur ni delar upp er ekonomi. Man kan säga att ett bodelningsavtal är ett bevis på att era ekonomiska förbindelser upphör. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt.  

Det finns inget krav på när i tiden en bodelning ska ske men det är en god idé att göra den i anslutning till skilsmässan då det är vanligt att det behövs för att till exempel köpa en ny bostad.  

Bodelning grundar sig i att man som gift har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar efter avdrag av lån. Det gäller oavsett vem som har köpt det eller om det ägdes innan giftermålet. Huvudregeln är att alla tillgångar som är gemensamma delas lika mellan makarna. Det som är så kallad enskild egendom undantas i bodelningen.  

Enskild egendom är tillgång som ska tillfalla endast en av parterna. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord där makarna väljer att en tillgång ska uteslutas från bodelningen, till exempel ägarandel i familjeägt företag, fritidshus som funnits i släkten eller större sparande. Även vid arv kan det i testamente framgå att arvet är ena maken eller makans enskild egendom och ska då undantag vid bodelning.  
Läs mer om bodelning.

Köpa ny bostad

När bodelningsavtalet är färdigt har du ofta en tydligare bild av din ekonomiska situation. Det kommer att underlätta för dig när du ska köpa en ny bostad. Om du ska söka om bolån behöver du ofta ditt bodelningsavtal och ibland även din skilsmässoansökan. Om din före detta make eller maka ska köpa ut dig ur er bostad kan du behöva styrka detta genom ett bodelningsavtal.  Utöver det så går ditt köp av bostad till på samma sätt som vanligt. Läs mer om att köpa bostad.

Flytta isär som sambo

Om ni flyttar isär och är sambos ska er samboegendom enligt sambolagen delas lika mellan er. Ni slutar vara sambos när ni flyttar isär och ni behöver inte registrera det någonstans.

Bodelning

Bodelning innebär att ni delar upp er samboegendom mellan er. Det finns inte krav på att ni ska göra en bodelning men en av parterna kan begära det senast inom ett år efter att ni flyttat isär. Det som ska delas upp är er samboegendom. Samboegendomen är det ni köpt till ert bohag för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för det.

Exempel på vad som räknas som samboegendom och som ska delas lika

  1. Bostadsrätt eller hus som införskaffats för gemensamt bruk
  2. Hushållsmaskiner, möbler, inredning, köksredskap och porslin som införskaffats för gemensamt bruk

Exempel på vad som INTE räknas som samboegendom

  1. Bostad som inte införskaffats för gemensamt bruk (till exempel fritidshus)
  2. Kläder, klockor, aktier, fonder och pengar, bil, egendom som ärvts genom testamente och bil

Om ni har ett samboavtal så reglerar det hur er samboegendom delas upp mellan er. Ni kan då till exempel ha bestämt sedan innan att bostaden ska delas upp efter hur stor andel varje part äger, eller att ena parten ska få allt bohag.

Exempel på fördelning vid separation utan samboavtal

Emma och Gustav planerar att separera, och Emma önskar genomföra en fördelning av deras gemensamma tillgångar. De har inte upprättat något samboavtal. Under deras förhållande köpte Gustav deras gemensamma hus för 3 000 000 kronor, eftersom Emma då studerade. Gustav har också investerat 100 000 kronor i möbler och inredning. Gustav äger bostaden själv och har bolån på 2 000 000 kr.  

Den totala samboegendomen är 3 100 000 kr och efter att bolånet dragits bort så är tillgångarna 1 100 000 kr. Både Emma och Gustav har därför rätt till 550 000 kronor var. Om Gustav önskar behålla huset måste han köpa ut Emma från bostaden.  

Läs mer om att köpa ut sin partner ur bostaden i fliken ovan.

Köpa en ny bostad

När bodelningsavtalet är färdigt har du ofta en tydligare bild av din ekonomiska situation. Det kommer att underlätta för dig när du ska köpa en ny bostad. Om du ska söka om bolån kan du behöva ditt bodelningsavtal. Om din före detta partner ska köpa ut dig ur er bostad kan du behöva styrka detta genom ett bodelningsavtal.  Utöver det så går ditt köp av bostad till på samma sätt som vanligt.
Läs mer om att köpa bostad.

Köpa ut partner ur bostad

Om du och din partner bestämmer er för att separera och flytta isär och en av er vill bo kvar i bostaden kan den parten köpa ut den andra parten ur bostaden i samband med bodelningen. Ni behöver då genomföra en bodelning för att veta vad och hur mycket var och en av er ska få vid er separation.  Här går vi igenom hur ni kan gå till väga om en part ska köpas ut ur bostaden.

Bostadens värde

När en part ska köpas ut ur bostaden räknar man ut vad båda parterna skulle fått för bostaden om ni genomfört en vanlig försäljning. Vilket värde ni fastställer att bostaden har är upp till er. Vanligen är det en god idé att anlita en mäklare och göra en mäklarvärdering. Ni kan även välja att efterfråga fler värderingar och använda er utav ett snitt av dem.

Belopp att betala

När ni fastställt bostadens värde ska ni räkna fram vilket belopp som ska betalas vid utköpet. Det räknar ni fram genom att ta marknadsvärdet och dra bort mäklararvode och eventuell vinstskatt. Man räknar bort mäklararvode då den som köps ut slipper betala mäklararvode vilket skulle uppstått om man i stället sålt bostaden. Vinstskatt ska räknas bort då det är en skatt som skulle uppstått om ni sålde bostaden. Om det finns bolån på bostaden så ska även bolånet räknas bort.

Exempel
Lina och Felix köpte sitt hus för 3 000 000 kr och äger hälften var. Lina vill köpa ut Felix ur huset. Tre mäklare har värderat huset till 3 300 000 kr, 3 400 000 kr respektive 3 500 000 kr. Lina och Felix väljer att ta snittet av mäklarnas värdering och fastställer sitt marknadsvärde till 3 400 000 kr.  De har renoverat för 100 000 kr. De har ett gemensamt bolån på 1 500 000 kr.  

Först behöver de räkna ut vinstskatt.
3 400 000 kr (marknadsvärde)
- 3 000 000 kr (köpeskilling)
- 60 000 kr (framtida mäklararvode)
- 100 000 kr (renoveringskostnader)
= 240 000 kr vinst (vinstskatt är 22 % av vinsten, alltså 52 800 kr)

Därefter kan de räkna ut vad Felix ska betala Lina.
3 400 000 kr (marknadsvärde)
- 52 800 kr (vinstskatt)
- 60 000 kr (mäklararvode)
= 3 287 200 kr
- 1 500 000 kr (bolån)
= 1 787 200 kr (dela på två blir summan 893 600 kr)

Felix behöver alltså betala 893 600 kr till Lina för att kunna köpa ut henne.

Lägga om bolån

När du vet hur mycket du behöver för att kunna köpa ut din före detta partner så behöver du ansöka om att lägga om bolånet så att du tar över det själv. Du behöver sedan se över hur du ska finansiera att betala ut din före detta partner. Om du inte har möjlighet att betala hela summan med sparande kan du se över möjligheten att utöka ditt bolån för att finansiera köpet. Om du vill utöka lånet så kan du göra det i samband med att du lägger om bolånet på dig själv.  

I exemplet ovan skulle det betyda att Lina, om hon inte hade några sparade medel, behöver låna 2 393 600 kr för att kunna finansiera hela köpet.  

Ändra ägandet

Det skiljer sig åt hur du ändrar ägande beroende på om det är en bostadsrätt eller en fastighet. Du kan välja om du vill ändra ägandet innan eller efter att bolånet lagts om och bodelningslikviden betalats. För att registrera om ägandet behövs en förvärvshandling vilket i detta fall blir bodelningsavtalet.  

Fastighet
Om det är en fastighet behöver du ansöka om lagfart senast tre månader efter förvärvet. Om du ansöker om lån hos oss så kan vi hjälpa dig att söka lagfart. När du ansöker om lagfart i samband med bodelning behöver du inte betala någon lagfartskostnad utan endast den administrativa avgiften på 825 kr till Lantmäteriet.  

Bostadsrätt
För att ändra ägandet i bostadsrättsföreningens register så kontaktar du er bostadsrättsförening. De kommer då att uppdatera ägarbilden i deras register.

Sammanfattning

När ni skrivit under ert bodelningsavtal, bolånet har lagts om, bodelningslikviden är betald och nu har ändrat ägandet hos Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen så är utköpet ur bostaden klart.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam