Bodelning – vid skilsmässa eller som sambo

Bodelning görs vanligen vid en separation och innebär att ni delar upp era tillgångar mellan er. Bodelningen skiljer sig åt beroende på om den sker i samband med skilsmässa eller separation mellan sambos.

Bodelning vid skilsmässa

Enligt lag är det krav på att genomföra en bodelning när man skiljer sig. Bodelningen innebär att du och din före detta partner i samband med skilsmässa gör upp hur ni delar er ekonomi. Man kan säga att ett bodelningsavtal är ett bevis på att era ekonomiska förbindelser upphör.  

Bodelning vid skilsmässa grundar sig i att man som gift har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar efter avdrag av lån. Det gäller oavsett vem som har köpt det eller om det ägdes innan giftermålet. Detta kallas för giftorättsgods. Huvudregeln är att alla tillgångar som är gemensamma delas lika mellan makarna vid skilsmässan. Det som är så kallad enskild egendom undantas i bodelningen. Enskild egendom ska göras enskild genom att ni till exempel genom skrivit ett äktenskapsförord eller om en av er har fått den genom testamente med villkor om enskild egendom.  

Det inte inget krav på när i tiden en bodelning ska ske men det är en god idé att göra den i anslutning till skilsmässan då det är vanligt att det behövs för att till exempel köpa en ny bostad. Bodelning vid skilsmässa behöver inte registreras hos Skatteverket.  

Vem får vad vid bodelning vid skilsmässa?

Det kan vara svårt att veta hur era tillgångar och skulder ska delas upp vid bodelningen i samband med skilsmässan. Så här delar ni upp era tillgångar:

  1. Börja med att göra en lista över allt ni äger, förutom era personliga saker och det som är enskild egendom.
  2. Räkna bort era skulder från det sammanlagda värdet av era saker.
  3. Addera ihop era tillgångar och dela lika. Ni delar bara på det som blir över, inte på skulder eller lån.
  4. Bestäm vem som får vad. Du har först rätt till dina egna saker och kan ge pengar till den andra om det behövs för att bli lika. Om du tar över er gemensamma bostad behöver du se över hur du finansierar det. Det är därför viktigt att du stämmer av med din långivare innan du skriver på bodelningsavtalet.
  5. Till sist – skriv under bodelningsavtalet.

Exempel på fördelning vid bodelning vid skilsmässa

Clara och Nils har ansökt om skilsmässa och ska genomföra en bodelning. De äger ett hus tillsammans som de nu i samband med skilsmässan sålt för 3 000 000 kr. De har ett bolån på huset som uppgår till 1 500 000 kr. Utöver det har de nedan tillgångar och skulder:


Clara
50 % av hus: 1 500 000 kr
Aktier: 50 000 kr
Bil: 100 000 kr
50 % av bolån: 750 000 kr
Privatlån: - 20 000 kr
Enskild egendom 1 000 000 kr
Giftorättsgods efter avdrag från skulder: 880 000 kr


Nils
 
50 % av hus: 1 500 000 kr
Aktier: 100 000 kr
Sommarstuga: 600 000 kr
50 % av bolån: - 750 000 kr
Privatlån: - 400 000 kr
Giftorättsgods efter avdrag från skulder: 1 050 000 kr


Totalt giftorättsgods

Claras giftorättsgods: 880 000 kr
Nils giftorättsgods: 1 050 000 kr
Totalt giftorättsgods: 1 930 000 kr

Giftorättsgodset delas lika och de får 965 000 kr var.
Clara får även sin enskilda egendom värde 1 000 000 kr.  

Bodelning som sambos

Om ni är sambos och ska flytta isär finns det inget krav på att göra en bodelning om ni inte vill. Däremot blir det ett krav om en av er vill, den behöver då begärt bodelning inom ett år från att ni slutat vara sambos och flyttat isär. När ni har gjort bodelningen så är era ekonomiska förbindelser slut.  

I bodelning för sambos så ingår det som kallas för samboegendom vilket är er gemensamma bostad och bohag köpt till er gemensamma bostad, oavsett vem som köpt det. Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika vid en separation.

Samboegendom och bodelning

Det som ska delas upp i bodelningen mellan sambos är er samboegendom. Samboegendomen är det ni som sambos köpt till ert bohag för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för det. Nedan ingår eller inte i samboegendomen och ska tas upp i bodelningen.  

Exempel på vad som räknas som samboegendom och som ska delas lika

  1. Bostadsrätt eller hus som införskaffats för gemensamt bruk
  2. Hushållsmaskiner, möbler, inredning, köksredskap och porslin som införskaffats för gemensamt bruk

Exempel på vad som INTE räknas som samboegendom

  1. Bostad som inte införskaffats för gemensamt bruk (till exempel fritidshus)
  2. Kläder, klockor, aktier, fonder och pengar, bil, egendom som ärvts genom testamente och bil

Om ni har ett samboavtal så reglerar det hur er samboegendom delas upp mellan er. Ni kan då till exempel ha bestämt sedan innan att bostaden ska delas upp efter hur stor andel varje part äger, eller att ena parten ska få allt bohag.

Exempel på fördelning vid separation utan samboavtal

Emma och Gustav ska separera, och Emma önskar genomföra en fördelning av deras gemensamma tillgångar. De har inte upprättat något samboavtal. Under deras förhållande köpte Gustav deras gemensamma hus för 3 000 000 kronor, eftersom Emma då studerade. Gustav har också investerat 100 000 kronor i möbler och inredning. Gustav äger bostaden själv och har bolån på 2 000 000 kr. Den totala samboegendomen uppgår till 3 100 000 kr, efter avdrag för bolånet uppgår den till 1 100 000 kr.  

De delar lika på samboegendomen, 1 100 000 kr och både Emma och Gustav har därför rätt till 550 000 kronor var. Om Gustav önskar behålla huset måste han köpa ut Emma från bostaden.  

Läs mer om att köpa ut sin partner ur bostaden i vår flytta isär-guide.

Skriva bodelningsavtal skilsmässa eller sambo

Du kan välja att skriva bodelningsavtalet själv men det kan vara svårt och om det blir fel kan det leda till problem i framtiden. Är du osäker är det i stället bättre att kontakta en jurist för hjälp med bodelningsavtalet. Det finns också en del juridiska tjänster online där du kan få hjälp med att skriva bodelningsavtal. Priset för ett bodelningsavtal om ni har kontakt med en jurist kan variera men väljer ni ett avtal online kostar det vanligen 1 500 kr – 2 000 kr.

Köpa, sälja, flytta ihop och flytta isär

I vår köp- och säljguide kan du läsa allt du behöver veta om bostadsbyte, både om du köper bostad själv, ska flytta ihop eller flytta isär.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam