Bergvärme – kostnad och lån till bergvärmepump

Bergvärmepumpen är den vanligaste värmepumpen i Sverige och runt 60 % av alla småhus har en bergvärmepump. Bergvärme är en långsiktigt lönsam investering och kostnaden för bergvärme återbetalar vanligen sig över 5–10 år. Vi erbjuder hjälp med finansiering av bergvärme med lån som vi kallar för Grönt Tilläggslån.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en typ av geotermisk energi som utnyttjar temperaturen som finns under jordens yta. På ett djup av cirka 100 till 200 meter förändras inte temperaturen särskilt mycket över året, vilket gör bergvärme till en pålitlig och stabil källa till energi för uppvärmning av småhus.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Hur fungerar bergvärme?

Ett bergvärmesystem består av en värmepump och rör som installeras i marken. Under vintern absorberar vätskan värme från marken, som är varmare än den omgivande luften, och överför den till värmepumpen. Där höjs temperaturen med hjälp av en kompressor och används sedan för att värma upp huset och producera varmvatten. På sommaren fungerar processen omvänt, där värmen inifrån huset transporteras ner i marken, vilket ger en naturlig kylningseffekt.

Fördelar med bergvärme

 1. Lönsamt långsiktigt
  Även om det är en stor investering så lönar sig installation av bergvärme vanligen redan efter några år eftersom det sänker månadskostnaderna så mycket.
 2. Miljövänlig energi
  Bergvärme har en minimal påverkan på miljön och är ett av de mest miljövänliga energikällorna.
 3. Lång livslängd och minimalt underhåll
  Bergvärmen har både lång hållbarhet och låga underhållskrav. Eftersom de är skyddade under jord utsätts de inte för väder och vind vilket förlänger deras livslängd.
 4. Höjer värdet på huset
  Installationen av ett bergvärmesystem ökar huset värde och gör det mer attraktivt på marknaden om du skulle vilja sälja i framtiden.
 5. Tyst och osynlig
  Bergvärme är en tyst värmelösning som inte syns nämnvärt på tomten eftersom den är under jord.

Vad kostar bergvärme?

Installation av bergvärme kostar vanligen mellan 150 000 kr – 250 000 kr. Kostnaden är uppdelad mellan priset för borrning och installation samt materialkostnad för bergvärmepumpen.  Installation av bergvärmepump ger rätt till ROT-avdrag. Du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden men inte för materialkostnaden. ROT-avdraget uppgår upp till 30 %.  Läs mer om ROT-avdrag.  

Bergvärme ökar värdet på huset

Hus med bergvärmepump har genomsnitt en värdehöjning på nationell nivå med cirka 115 000 kronor. Denna ökning i fastighetsvärde kan härledas till flera faktorer. Först och främst är det attraktivt för potentiella köpare att ditt hem har en energieffektiv och miljövänlig uppvärmningslösning.

Bergvärme erbjuder också långsiktig besparingspotential, vilket kan motivera en högre kostnad för huset. En investering i bergvärme kan därmed betraktas som en typ av framtidssäkring för ditt hem på fastighetsmarknaden.

Bergvärme sänker driftkostnaden

En av de mest attraktiva fördelarna med bergvärme är dess förmåga att avsevärt minska de dagliga driftskostnaderna. Bergvärmepumpen kräver betydligt mindre el än många andra traditionella uppvärmningssystem för att generera värme och varmvatten. Även om kostnaden för installation av bergvärme är hög kan det ändå återbetala sig på relativt kort sikt.  

Med potentialen att spara upp till 80 procent av köpt energi för värme och varmvatten blir bergvärme inte bara en miljövänlig lösning utan också en ekonomiskt fördelaktig investering för hushållet. Dessutom ger användningen av bergvärme ekonomisk stabilitet genom att minimera påverkan av svängningar i energipriserna.

Bergvärme – återbetalningstid

En av de mest attraktiva fördelarna med bergvärme är dess förmåga att avsevärt minska de dagliga driftskostnaderna. Bergvärmepumpen kräver betydligt mindre el än många andra traditionella uppvärmningssystem för att generera värme och varmvatten. Även om kostnaden för installation av bergvärme är hög kan det ändå återbetala sig på relativt kort sikt.  

Det är svårt att fastställa en exakt återbetalningstid för bergvärme eftersom förutsättningarna varierar. Vanligtvis tar det mellan 5 och 10 år innan kostnaden för bergvärmepumpen har återbetalats.

För att beräkna återbetalningstiden kan du använda följande formel: Återbetalningstid = Dina kostnader / Din årliga besparing

Kostnader inkluderar alla kostnader för installationen.
Om du finansierar bergvärme genom lån eller delbetalning med ränta måste du också inkludera de totala räntekostnaderna.

För att beräkna återbetalningstiden måste du även fastställa din årliga besparing, det vill säga hur mycket du kommer att spara genom att använda bergvärmen i stället för andra energikällor.

Låna till bergvärme – Grönt tilläggslån

Bergvärme är en stor investering och det kan i många fall vara en fördelaktig lösning att låna till bergvärme om du inte vill eller har möjlighet att betala det med sparade medel. Vårt Gröna tilläggslån ger dig 0,20 procentenheter rabatt på den del du lånar för bergvärmen. Du kan ansöka om lån till bergvärme om du har ditt befintliga bolån hos oss eller i samband flyttar ditt befintliga bolån till oss.  

Du ansöker om lånet innan du installerat bergvärmen, vanligen i samband med att du tar in offert från installatören. Vi betalar sedan ut lånet till dig så att du kan betala fakturan till installatören.  

Läs mer om att låna till bergvärme.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis erbjuder bergvärme husägare en hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för uppvärmning av sina hem. Det går i många fall att låna för att finansiera din bergvärme om du inte vill eller har möjlighet att betala med sparade medel. Kostnaden för bergvärme återbetalar sig också ofta på relativt kort sikt. Med många fördelar kan bergvärme alltså vara det rätta valet för dig som vill minska din miljöpåverkan, långsiktigt spara pengar och njuta av hög komfort i ditt hus året om.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam