Energieffektivisering av ditt hus

Energieffektivisering av privata hus har blivit populärt i Sverige. Ungefär 80 % av en villas energikostnad går till uppvärmning och varmvatten. Eftersom behovet av el ökar kan man genom att effektivisera och använda energi smartare bidra till ett mer hållbart energisystem och samtidigt sänka sina månadskostnader. Här kommer vi att gå igenom varför energieffektivisering är så viktigt, tips på vad du kan tänka på och vilket stöd som är tillgängligt för dig som vill genomföra energieffektiva renoveringar i ditt hus.

Fördelar med energieffektivisering

 1. Minskade energi- och driftkostnader
  Genom att minska din energiförbrukning kan du sänka dina elräkningar och långsiktigt spara tusentals kronor. Energieffektivisering är en investering som lönar sig över tid.
 2. Minskad klimatpåverkan
  Energieffektiva hus har mindre koldioxidutsläppen och hjälper därför till att bromsa klimatförändringarna vilket är avgörande för en hållbar framtid. Genom att minska din klimatpåverkan kan du göra en verklig skillnad för miljön.
 3. Höjd boendekomfort
  Bättre isolering och ventilation skapar en mer bekväm inomhusmiljö och en stabilare inomhustemperatur året runt. Du slipper till exempel kalla drag och överhettade rum.
 4. Höjer värdet på huset
  Installationen av ett bergvärmesystem ökar huset värde och gör det mer attraktivt på marknaden om du skulle vilja sälja i framtiden.
 5. Ökat värde på huset
  Energieffektiva renoveringar ökar värdet på ditt hus och gör det mer attraktivt för framtida köpare.

Praktiska tips för energieffektiva renoveringar

För att kunna fatta välgrundade beslut är ett första steg att ta reda på ditt hus förutsättningar och nuläge. Se över ditt elavtal och leta efter information om hur din elanvändning ser ut. Titta också på din energideklaration, i den hittar du råd om åtgärder för att förbättra just ditt hus energiklass. Till sist kan du inspektera ditt hus, känn efter hur inomhusklimatet är, är dörrar och fönster i gott skick och väl isolerade, hur är isoleringen på vinden och hur är ventilationen? Känner du dig osäker kan du få kostnadsfri hjälp från en energi- och klimatrådgivare i din kommun. Sök efter din rådgivare.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Energieffektivisera husets värmebehov

För att kunna energieffektivisera ditt hus så mycket som möjligt är det viktigt att minska husets behov av energi. Det gör man genom att se till att den värme man värmer upp huset med faktiskt stannar i huset, alltså genom att se till att huset är rätt isolerat. Det gäller både isolering av tak, väggar, golv och källare samt fönster och dörrar.  Det kan vara värt att se över husets isolering innan man går vidare och installerar ett nytt värmesystem.

Byte av uppvärmningssystem

För att energieffektivisera ditt hus är det viktigt att se över husets uppvärmningssystem. Ditt val av värmekälla kommer ha en betydande påverkan på dina energikostnader. Det finns flera alternativ att överväga, varje med sina egna fördelar och nackdelar. För villaägare i städer kan fjärrvärme vara ett bekvämt val. På landsbygden kan en ved- eller pelletseldad panna vara ett bra alternativ. Men för de flesta är en värmepump den mest effektiva och miljövänliga lösningen.

Bergvärme och jordvärme utnyttjar energin lagrad i marken och ger låga driftskostnader, men kräver ett vattenburet värmesystem. Luft-vattenvärmepumpar passar bäst för hus i Mellansverige och söderut och kan spara upp till 60 procent av värmebehovet. Luft-luftvärmepumpar är bra som komplement till eluppvärmda hus, medan frånluftsvärmepumpar återvinner värme från ventilationen.

Andra alternativ inkluderar elpannor, oljepannor, vedpannor och pelletspannor. Fjärrvärme är ett pålitligt val med låg miljöpåverkan. Kompletterande produkter som golvvärme, solenergi och olika typer av kaminer kan också minska kostnaderna för ditt primära värmesystem. Valet beror på ditt hus, platsen och dina specifika behov. Gör noggranna överväganden för att välja det mest lämpliga och energieffektiva uppvärmningssystemet för din situation.

Stöd vid energieffektiva renoveringar


I Sverige finns det stöd för att uppmuntra energieffektivisering i privata hus. Att dra nytta av dessa kan göra din renovering billigare och mer lönsam.

 1. Rotavdrag
  Rotavdrag är ett skatteavdrag som du kan få vid reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad. Om du anlitar ett företag för rotarbete kan du dra av 30 procent av arbetskostnaderna. Läs mer om rotavdrag
 2. Grönt tilläggslån
  Ett grönt tilläggslån kan hjälpa dig att finansiera din energieffektiva renovering till förmånligare räntor. Stabelo erbjuder dessa lån för att främja energieffektiva renoveringar. Läs mer om Stabelos gröna tilläggslån
 3. Skatteavdrag för grön teknik
  Du kan få skatteavdrag om du installerar grön teknik. Det ges vid installation av nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt för elfordon. Avdraget gäller både kostnad för arbete och material och uppgår till maximalt 50 %.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är energieffektivisering av privata hus både ekonomiskt fördelaktig och miljövänlig. Genom att dra nytta av de tillgängliga stöden och följa de praktiska tipsen kan du göra din bostad mer energieffektiv och hållbar. Det är inte bara bra för din plånbok, utan också för vår planet och kommande generationer.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam