Solceller

Datum: 2023-04-11

Av: Stabelo bolåneteam

Solceller – fördelar och nackdelar

Solceller är en form av förnybar energi som omvandlar solljus till elektricitet. Solceller har blivit alltmer populärt under de senaste åren på grund av bland annat höga elpriser. Elproduktion från solceller ger inga utsläpp, har låg miljöpåverkan, kräver i princip inget underhåll och håller i flera decennier.  Om dina solceller producerar mer el än du använder kan du dessutom sälja den vidare till ett elhandelsbolag.

Solceller på ett tag

Fördelar med solceller

 1. Långsiktig besparing
  Genom att installera solceller på ditt hus minskar du dina elkostnader och eftersom solenergi är gratis behöver du inte oroa dig för ökade energipriser. Du minskar också ditt beroende av elnätet och bli mer självförsörjande.
 2. Ökar fastighetens värde
  ‍‍
  Solceller kan även öka värdet på ditt hus. Studier har visat att värdet på hus med solceller ibland till och med ökar med mer än installationskostnaden.
 3. Miljövänligt
  Solceller är en ren och förnybar energikälla, vilket innebär att de inte släpper ut koldioxid. Att använda solenergi minskar vårt beroende av fossila bränslen och är bättre för miljön. 

Nackdelar med solceller

 1. Installationskostnaden
  Kostnaden för att installera solceller är initialt hög men det finns olika finansieringsalternativ och bidrag tillgängliga. Det finns flera solcellsinstallatörer som erbjuder beräkningssnurror på sina hemsidor där du kan göra en uppskattning. Du kan gå in och titta hos till exempel Svea Solar och 1komma5 där du kan se just dina förutsättningar.

Grönt tilläggslån

Om du ansöker om bolån för att finansiera solcellerna så erbjuder vi 0,20 procentenheter lägre ränta på lånet. Läs mer om vårt Gröna tilläggslån

Sammanfattning

Solceller är en hållbar och ren energikälla som kan erbjuda flera fördelar, inklusive minskade elkostnader, minskade koldioxidutsläpp och ökat fastighetsvärde. Även om installationskostnaden initialt är hög är solceller en god investering på lång sikt. Solceller har dessutom en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Detta innebär att du kan spara pengar på lång sikt genom att minska dina underhållskostnader.  

Läs mer om solceller i vårt blogginlägg Solceller: En god investering?

Guider bostadsköp

Bolåneämnen