Amorteringskrav – hur mycket ska jag amortera?

Amortering betyder att du betalar av skulden på ditt bolån och detta minskar på sikt både lånebeloppet och dina räntekostnader. Amorteringskravet baseras på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst.
Om du har en belåningsgrad över 50 % eller lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst så omfattas du generellt av amorteringskrav.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad innebär amorteringskravet?

  1. Belåningsgrad upp till 50 % av bostadens värde är amorteringsfritt
  2. Belåningsgrad mellan 50 – 70 % av bostadens värde behöver amortera 1 % av skulden per år
  3. Belåningsgrad mellan 70 – 85 % av bostadens värde behöver amortera 2 % av skulden per år
  4. Lånebelopp större än 4,5 gånger hushållets årsinkomst behöver amorteras med 1 % av skulden per år

Se filmen om amorteringskrav

Stabelos boendeekonom Julia berättar om hur amorteringskrav fungerar.

När infördes amorteringskravet?

Det första amorteringskravet infördes juni 2016 och alla lån tagna efter det med belåningsgrad över 50 % omfattas av amorteringskrav. I mars 2018 infördes det skärpta amorteringskravet som innebär att om totala lån överstiger 4,5 gånger hushållets totala månadsinkomst så behöver man amortera ytterligare 1 % av skulden per år. Totalt kan man omfattas om maximalt 3 % amortering. Syftet med amorteringskravet är att minska hushållens skuldsättning.

Kan man få undantag från amorteringskravet?

Om ett lån omfattas av amorteringskrav kan långivaren generellt inte godkänna att amorteringen tas bort. Det finns dock möjlighet att tillfälligt pausa amortering under en viss period om det finns tillräckligt starka skäl. Om ett hushåll visar på betalningssvårigheter på grund av nedsatt inkomst vid arbetslöshet, sjukskrivning eller föräldraledighet finns det möjlighet att pausa amorteringen.  Det görs då en individuell prövning av hushållets ekonomiska situation. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar oss om du upplever stora betalningssvårigheter.

Amorteringskrav när du köper ny bostad

När du köper en ny bostad så sätts generellt köpeskillingen till bostadens amorteringsgrundande värde. Det värdet kommer då att ligga till grund för din amortering de nästkommande fem åren. Exempel: du köper en bostad för 3 000 000 kr, tar ett bolån på 1 800 000 kr och har en månadsinkomst på 30 000 kr. Din belåningsgrad är då 60 % och du lånar 5 gånger din årsinkomst. Detta leder till att du behöver amortera 2 % av skulden årligen, 1 % för att din belåningsgrad är mellan 50 – 70 % och sedan ytterligare 1 % då du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst. Din månadsamortering blir 3 000 kr i månaden.

Amorteringsgrundande värde – ett viktigt begrepp

Det amorteringsgrundande värdet är det värde som används när belåningsgraden räknas ut och är alltid låst i fem år. Det är endast i undantagsfall som värdet kan ändras. Om vi använder samma exempel som ovan och säger att du köpte din bostad 2019 för 3 000 000 kr, har nu ett bolån på 1 650 000 kr och har nu en ny värdering på 3 500 000 kr – vad gäller då? Eftersom det inte ännu har gått fem år så är fortfarande 3 000 000 kr ditt amorteringsgrundande värde och du har fortsatt en belåningsgrad över 50 %.

Ändra amorteringsgrundade värde

Det amorteringsgrundande värdet är som nämnt låst i fem år men kan i vissa undantagsfall omprövas om det har skett en avsevärd värdeförändring som inte kan kopplas till den allmänna prisutvecklingen. Det kan till exempel röra sig om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av kök, badrum eller tillbyggnad av balkong är exempel på renoveringar som inte anses som omfattande nog.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill amortera mer på ditt bolån än vad amorteringskravet kräver kan du göra det genom att höja din månatliga amortering eller genom att göra en extraamortering. Om du amorterar mer på ditt lån kommer dina räntekostnader på sikt att minska. Om du har amorterat på ditt lån så att du sänkt din belåningsgrad under någon av brytpunkterna går det i många fall att sänka din månadsamortering.

Om du vill extraamortera på ditt bolån så kan du ringa in till oss så hjälper vi dig med din amortering. Du når oss på 010 – 410 35 00

Amorteringskrav om du byter långivare

Om du flyttar ditt bolån till oss så kommer de amorteringskrav du har idag att följa med från din förra långivare. Om du i dagsläget har bolån som inte omfattas av amorteringskrav så kommer de inte att börja omfattas av krav att av att flytta ditt bolån. Information om dina amorteringskrav får vi från ditt amorteringsunderlag som du hämtar ut från din nuvarande långivare. Läs mer om amorteringsunderlag

Frågor kring amorteringskravet

Om du har frågor kring just ditt amorteringskrav så är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig och ser över din amortering. Ring oss på 010 – 410 35 00 eller maila oss på bolan@stabelo.se

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam