Rotavdrag - så fungerar det 2023

Rotavdrag är ett skatteavdrag som syftar till att minska kostnaderna vid renovering och underhåll av privata bostäder. Här går vi igenom vad som ingår i rotavdrag och hur mycket rotavdrag du kan få när du renoverar eller bygger om och hur rotavdrag fungerar 2023.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad ingår i rotavdraget?

Rotavdrag är ett skatteavdrag som syftar till att minska kostnaderna vid renovering och underhåll av privata bostäder. Här går vi igenom vad som ingår i rotavdrag och hur mycket rotavdrag du kan få när du renoverar eller bygger om.

Exempel på rotavdrag

 1. Målning av väggar, tak, golv eller trädetaljer
 2. Installation eller reparation av VVS-system, som rör och avlopp
 3. Elektrisk ombyggnad och reparation, inklusive installation av nya eluttag och belysning
 4. Om- eller tillbyggnad samt renovering av bostaden
 5. Byte av fönster och dörrar för att förbättra energieffektiviteten
 6. Reparation eller byte av takmaterial
 7. Visst trädgårdsarbete, som markarbeten och installation av dräneringssystem

Rotavdrag 2023

Villkoren för rotavdrag har inte ändrats så mycket de senaste åren men de höjs till 2024. Regler för rotavdrag 2023 såg ut enligt följande:

Regler för rotavdrag

 1. Rotavdraget 2023 är begränsat till högst 50 000 kronor, medan rutavdraget har en maximal gräns på 75 000 kronor.
 2. Totalt sett får rut- och rotavdrag inte överskrida 75 000 kronor, och dessa avdrag är individuella.
 3. Om en person i hushållet har utnyttjat sina avdrag kan den andra personen ta över och betala kommande fakturor för att fortsätta dra nytta av avdragen.
 4. Avdraget omfattar enbart arbetskostnaden, och det maximala avdraget för rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden.

Höjt rotavdrag 2024

Rotavdraget höjs 2024 från 50 000 kr per år 2023 till 75 000 kr per år 2024. Anledningen till att rotavdraget höjs 2024 är för att lindra de konjunkturella effekterna som tynger bygg- och bostadsbranschen. Ändringen kommer att träda i kraft 1 juli 2024.  

Till skillnad från tidigare så separeras även taken för rot- och rutavdrag. 2023 hängde taken ihop. Taket för rotavdrag och rutavdrag uppgick till 50 000 kr respektive 75 000 kr. Om du utnyttjade 50 000 kr i rotavdrag kunde du nyttja 25 000 kr i rutavdrag. Om du nyttjade 75 000 kr i rutavdrag kunde du inte nyttja något rotavdrag. Från och med 2024 kan du nyttja både 75 000 kr i rotavdrag och rutavdrag, alltså 150 000 kr totalt.  

Hur mycket rotavdrag kan du få?

Du får göra avdrag med 30 % av arbetskostnaderna. Rotavdraget 2023 har ett årligt tak för hur mycket du kan dra av. För närvarande är det högsta beloppet du kan dra av 50 000 kronor per person och år. Om du äger bostaden tillsammans med någon annan, som din make eller sambo, kan ni båda ansöka om rotavdrag, vilket innebär att ni tillsammans kan få upp till 100 000 kronor i rotavdrag per år. Bostaden måste vara din permanenta bostad eller fritidsbostad som du själv använder.

Hur ansöker jag om rotavdrag?

I de flesta fall är det företaget som utför arbetet som ansöker om rotavdraget åt dig, och de drar av beloppet direkt från fakturan. Det innebär att du inte behöver fylla i något i din deklaration.

Exempel på besparingar - Räkneexempel:

Låt säga att du får en offert där arbetskostnaden uppgår till 20 000 kronor, materialkostnaden är 10 000 kronor och resekostnaderna är 5 000 kronor.
Med rotavdraget blir arbetskostnaden 14 000 kronor (20 000 x 0,7).
Den totala kostnaden blir då 29 000 kronor i stället för 35 000 kronor.

Hur mycket måste jag ha betalat i skatt för att få rotavdrag?

För att vara berättigad till rotavdrag måste du ha betalat en viss summa i skatt. Det är din inkomst och skattebetalningar som avgör om du kan få rotavdrag, och det exakta beloppet kan variera. För att kvalificera dig för det maximala rotavdraget 2023 på 50 000 kronor per år brukar en månadsinkomst på minst 25 000 kronor vara ett riktmärke, men det finns ingen fastställd siffra. Även lägre inkomster och skattebetalningar kan ge dig rätt till rotavdrag, även om det inte blir till det fulla beloppet.

När kan jag inte använda rotavdrag?

Du har inte rätt att använda rotavdrag om din bostad är hyrd, uthyrd eller om den inte är färdigbyggd. Dessutom kan du inte dra av skatt om din bostad är yngre än fem år när du vill bygga nytt, bygga om, reparera eller renovera.  

Tips! Rotavdraget kan användas vid energieffektiviserande renoveringar,
läs mer om vad du kan göra i just ditt hus.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam