Till skillnad från de stora bolåneaktörerna så har Stabelo valt att inte arbeta med listpriser och faktiska priser. Istället erbjuder vi samma låga ränta till alla. Du som blir godkänd för lån hos oss kan lita på att du över tid får en ränta som är konkurrenskraftig jämfört med vad du skulle få hos de stora bolåneaktörerna. Du behöver inte oroa dig eller engagera dig i bolånemarknaden för att få bäst villkor utan kan med oss lugnt försäkra dig om att vi alltid erbjuder  ett transparent bolåneerbjudande. Hos oss finns inga avgifter eller överraskningar på vägen, som exempel på det så finns det ingen villkorstid efter vilken din rabatt försvinner.

Sedan 2015 så reglerar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter hur företag som lämnar bostadskrediter ska rapportera sina faktiska bolåneräntor. Stabelo utgår från den faktiska genomsnittsräntan från de sex största bolånegivarna* och drar av en rabatt. Rabatten kommer variera något baserat på marknadens förutsättningar men målet är att Stabelo ska vara billigare än snittet av de sex största bolånegivarna.

“Allt för att göra bolåne-processen så schysst och enkel som möjligt.”

Vi erbjuder alla våra kunder en och samma ränta – prutat och klart!

Det innebär också att gamla kunder och nya kunder får samma låga ränta när räntorna läggs om. Du behöver därför aldrig lägga tid på att bevaka dina rabatter eller oroa dig för att räntan läggs om till en högre nivå än vad som gäller för nya kunder. Räntor med 3 månaders löptid läggs om den tredje onsdagen den tredje månaden i varje kvartal. Övriga bindningstider läggs om till gällande 3 månadersränta vid räntebindningstidens slut.

När du ansöker om ett nytt lån hos oss får du den räntan som gäller på utbetalningsdagen.

Stabelo har inga krav på kringaffär eller helkundsengagemang, allt för att göra bolåneprocessen så schysst och enkel som möjligt.

För att kunna hålla en konkurrenskraftig bolåneränta så kommer Stabelo att hålla något striktare krav på sina bolånetagare, på så sätt så belönar Stabelo hushåll med en stabil ekonomi.

Vi gissar att många av våra kunder tycker att det finns roligare saker än bolån. Därför har vi skapat ett lån som ska ge dig så lite huvudvärk som möjligt. Det innebär att du ska slippa förhandla om din ränta men ändå vara trygg med att den är konkurrenskraftig jämfört med andra bolånekunder. Du ska också slippa lova oss att köpa andra, ofta överprissatta, tjänster för att få den ränta vi erbjuder. Du ska inte heller behöva bevaka en tidsbegränsad rabatt som ofta slutar med att du flyttas upp på ett högre pris utan att du reagerar. Vi uppnår vår ambition om ett långsiktigt konkurrenskraftigt pris för dig som kund genom att bevaka genomsnittsräntor som rapporteras av alla bolåneaktörer på månadsbasis enligt Finansinspektionens riktlinjer. I grafen nedan visar vi hur Stabelos 3-månadersränta har stått sig jämfört med snittet av de 6 största bolåneaktörerna. Den räntan har alla våra kunder fått, utan att förhandla, utan att tvingas köpa dyra pensionsförsäkringar och utan att behöva bevaka sina rabatter. Dessutom har de sökt lånet via ett av marknadens mest digitala ansökningsflöden. Om du, mot förmodan, skulle undra någonting under din tid som bolånekund utan huvudvärk, så har vi de senaste två åren haft en genomsnittlig svarstid i vår kundtjänst på ungefär 30 sekunder. Vi misstänker att den servicenivån tål att jämföras. Du kan se vad andra kunder tycker om oss här. Hoppas vi hörs!

Räkneexempel för vårt bolån

Du kan låna mellan 0,5-10msek med din villa eller bostadsrätt som säkerhet.

Lånebelopp 1 000 000
Ränta 1,14% *
Effektiv ränta 1,15%
Räntekostnad per månad 950
Amortering per månad 2 778 **
Återbetalningstid 30 år
Summa per månad 3 728

Belopp att återbetala är 1 171 461 kr varav 171 461 kr i ränta.
Räkneexemplet förutsätter oförändrad ränta under tiden. Exemplet innehåller inga skatteavdrag.
* Rörlig 3-månadersränta per den 2021-06-14
** Beräknad på en rak amortering med 30 års löptid.

Våra bolåneräntor

BindningstidOrd. ränta  Effektiv ränta
3 mån1,14%1,15%
1 år1,03%1,03%
2 år1,20%1,21%
3 år1,39%1,40%
5 år1,59%1,60%
10 år2,14%2,16%
Administrativa avgifter
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviseringsavgift vid autogiro 0 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoavgift 180 kr
Dröjsmålsränta 5%

Historiska genomsnittsräntor

Stabelos historiska genomsnittsräntor

Lika villkor för alla!

1,03%

1-års fast ränta
Stabelos räntor:
 • 3 mån 1,14%
 • 1 år 1,03%
 • 2 år 1,20%
 • 3 år 1,39%
 • 5 år 1,59%
 • 10 år 2,14%

Gröna bolån från 0,93%


Läs mer Genomsnitt utav de sex största bolånegivarna*:
 • 3 mån 1,45%
 • 1 år 1,28%
 • 2 år 1,20%
 • 3 år 1,28%
 • 5 år 1,43%
 • 10 år 1,83%


*Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB och LF Bank