Till skillnad från de stora bolåneaktörerna så har Stabelo valt att inte arbeta med listpriser och faktiska priser. Istället erbjuder vi samma låga ränta till alla. Du som blir godkänd för lån hos oss kan lita på att du över tid får en ränta som är konkurrenskraftig jämfört med vad du skulle få hos de stora bolåneaktörerna. Du behöver inte oroa dig eller engagera dig i bolånemarknaden för att få bäst villkor utan kan med oss lugnt försäkra dig om att vi alltid erbjuder  ett transparent bolåneerbjudande. Hos oss finns inga avgifter eller överraskningar på vägen, som exempel på det så finns det ingen villkorstid efter vilken din rabatt försvinner.

Sedan 2015 så reglerar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter hur företag som lämnar bostadskrediter ska rapportera sina faktiska bolåneräntor. Stabelo utgår från den faktiska genomsnittsräntan från de sex största bolånegivarna* och drar av en rabatt. Rabatten kommer variera något baserat på marknadens förutsättningar men målet är att Stabelo ska vara billigare än snittet av de sex största bolånegivarna.

“Allt för att göra bolåne-processen så schysst och enkel som möjligt.”

Vi erbjuder alla våra kunder en och samma ränta – prutat och klart!

Det innebär också att gamla kunder och nya kunder får samma låga ränta när räntorna läggs om. Du behöver därför aldrig lägga tid på att bevaka dina rabatter eller oroa dig för att räntan läggs om till en högre nivå än vad som gäller för nya kunder. Räntor med 3 månaders löptid läggs om den tredje onsdagen den tredje månaden i varje kvartal. Övriga bindningstider läggs om till gällande 3 månadersränta vid räntebindningstidens slut.

När du ansöker om ett nytt lån hos oss får du den räntan som gäller på utbetalningsdagen.

Stabelo har inga krav på kringaffär eller helkundsengagemang, allt för att göra bolåneprocessen så schysst och enkel som möjligt.

För att kunna hålla en konkurrenskraftig bolåneränta så kommer Stabelo att hålla något striktare krav på sina bolånetagare, på så sätt så belönar Stabelo hushåll med en stabil ekonomi.

Räkneexempel för vårt bolån

Du kan låna mellan 0,5-10msek med din villa eller bostadsrätt som säkerhet.

Lånebelopp 2 000 000
Ränta 1,29%**
Effektiv ränta 1,30%
Räntekostnad per månad 2150
Amortering per månad 3333***
Återbetalningstid 50 år
Summa per månad 5483

Belopp att återbetala är 2 646 075 kr varav 646 075 kr i ränta.

Räkneexemplet förutsätter oförändrad ränta under tiden. Exemplet innehåller inga skatteavdrag.
**3 mån bindningstid per den 2019-05-09
***Beräknad på en rak amortering med 50 års löptid.

Våra bolåneräntor

Bindningstid Ord. ränta  Effektiv ränta
3 mån 1,29% 1,30%
1 år 1,24% 1,25%
2 år 1,25% 1,26%
3 år 1,27% 1,28%
5 år 1,49% 1,50%
10 år 2,20% 2,22%

Administrativa avgifter

Uppläggningsavgift 0 kr
Aviseringsavgift vid autogiro 0 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoavgift 180 kr
Dröjsmålsränta 5%

Historiska genomsnittsräntor

Stabelos historiska genomsnittsräntor

Lika villkor för alla!

1,24%

Aktuell bunden
1-årsränta
Stabelos räntor:
3 mån ...................... 1,29% 1 år ........................... 1,24% 2 år ........................... 1,25% 3 år ........................... 1,27% 5 år ........................... 1,49% 10 år ........................... 2,20% Gröna bolån från 1,14%
Läs mer
Genomsnitt utav de sex största bolånegivarna*: 3 mån ..................... 1,55% 1 år ......................... 1,59% 2 år ......................... 1,50% 3 år ......................... 1,49% 5 år ......................... 1,61% 10 år ......................... 2,39%

    *Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB och LF Bank