Förmedlingsuppdrag – avtal med mäklare

När du ska sälja din bostad är ett av de första stegen att kontakta en mäklare. När du valt mäklare kommer ni att skriva ett förmedlingsuppdrag, även kallat uppdragsavtal eller mäklaravtal. Förmedlingsuppdraget är det kontrakt som reglerar samarbetet mellan dig som säljare och din mäklare.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är ett förmedlingsuppdrag?

Ett förmedlingsuppdrag är den överenskommelse du gör med din mäklare i samband med försäljningen av din bostad. Förmedlingsuppdraget måste vara skriftligt, och om det finns flera ägare till bostaden krävs alla deras underskrifter för att avtalet ska vara giltigt.

Förmedlingsuppdraget visar vem som är mäklare och uppdragsgivare, vilken bostad det gäller och den ersättning mäklaren får när uppdraget är slutfört. Den fastighetsmäklare som undertecknar avtalet är personligt ansvarig för uppdragets genomförande.  

Förmedlingsuppdraget bör omfatta grundläggande information om säljaren, bostaden, mäklaren, bostadens utgångspris, avtalets giltighetstid, marknadsföring och försäljningsstrategi, mäklarens provision, om mäklaren har ensamrätt till uppdraget eller inte, villkor för uppsägning och allmänna villkor.

Mäklarens ansvar i förmedlingsuppdraget

Ett förmedlingsuppdrag innefattar olika delar som mäklaren ansvarar för före och under försäljningen och överlåtelsen av din bostad. Detta inkluderar bland annat att samla in information om bostaden, hålla koll på grundläggande saker som vem som äger bostaden, hantera pantsättningar/pantbrev och kontakt med banken gällande tillträdet.  
Mäklaren ansvarar också för att besöka och värdera bostaden, skapa en objektbeskrivning, marknadsföra bostaden, genomföra visningar, hålla i budgivning och all kontakt med spekulanter, upprätta köpehandlingar och medverka vid signering av köpekontrakt.

Mäklarens arvode i förmedlingsuppdraget

Förmedlingsuppdraget reglerar tydligt mäklarens arvode och när det ska betalas. Det ska klart framgå när mäklararvodet ska betalas ut och hur det ska beräknas. Vanligtvis kan mäklarens arvode betalas när försäljningen är klar. Den betalas vanligen när köparen betalat handpenningen. Mäklaren drar då av sitt arvode och betalar ut resterande del av handpenningen till säljaren.

Läs mer om mäklararvode.

Förmedlingsuppdrag och ensamrätt

Förmedlingsuppdrag kan skrivas både med och utan ensamrätt. Vanligtvis löper mäklaravtalet på obestämd tid med en ensamrätt de första tre månaderna, vilket är den maximala perioden för ensamrätt i ett förmedlingsuppdrag. Det innebär att mäklaren har ensamrätt att sälja din bostad under dessa tre månader och har rätt till sitt arvode, oavsett om mäklaren har bidragit till försäljningen eller inte.

Uppsägning av förmedlingsuppdraget

Att säga upp avtalet under ensamrätt kräver skriftlig bekräftelse från mäklaren. En uppsägning under ensamrätt kan klassas som ett kontraktsbrott, och det kan innebära att du som säljare blir skyldig att betala skadestånd eller ersättning för kostnader som uppstått med uppdraget, som annonsering och fotografering.

Om du väljer att anlita en ny mäklare är det viktigt att överlämna spekulantförteckningen och informera om det avslutade mäklaravtalet för att undvika dubbla arvoden. Uppsägning av avtalet efter de tre månaderna med ensamrätt kan också innebära en uppsägningstid och det är viktigt att förstå avtalet för att undvika negativa konsekvenser.

Ångerrätt i ditt avtal med mäklaren

Om du ångrar dig och vill avbryta försäljningen inom 14 dagar från avtalets underskrift har du rätt till ångerrätt enligt lagstiftningen. Ångerrätten gäller om avtalet upprättats hemma hos dig men inte om det ingåtts på mäklarens kontor eller skickats med post. Det är mäklarens skyldighet att informera skriftligen om ångerrätten i mäklaravtalet innan förmedlingsavtalet signeras. Ångerrätt gäller dock inte om förmedlingsuppdraget har fullgjorts inom dessa två veckor, det vill säga om bostaden har sålts.

Vad ingår inte i mäklarens förmedlingsuppdrag?

Mäklaren utför ingen besiktning av bostaden och är inte skyldig att undersöka den närmare. Du som säljare är ansvarig för att lämna information om bostadens storlek och skick. Mäklaren är dock skyldig att informera om fel som den känner till eller har anledning att misstänka.

Läs igenom förmedlingsuppdraget noggrant

Slutligen, läs igenom förmedlingsuppdraget noggrant och se till att du förstår vad avtalet säger. Fråga din mäklare om det är något i avtalet som du inte förstår eller undrar över.  

Läs mer om att Hitta mäklare.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam