Taxeringsvärde

Uppdaterat: 2023-08-30

Av: Stabelo bolåneteam

Taxeringsvärde – så fungerar taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är ett viktigt begrepp för husägare i Sverige. Det är ett värde som beräknas av Skatteverket och används för olika ändamål, främst fastighetsskatt. Taxeringsvärdet uppgår ofta till cirka 75 % av fastighetens marknadsvärde.

Vad är taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet på en fastighet är det samlade värde som används för att bestämma fastighetsskatt eller fastighetsavgift som betalas till Skatteverket. Ju högre taxeringsvärde en fastighet har, desto högre blir skatten eller avgiften. Det finns dock ett takbelopp, och om taxeringsvärdet överstiger detta tak, påverkas inte avgiften. Taxeringsvärdet kan vara uppdelat i både tomtvärde och byggnadsvärde. Till exempel, om du äger ett hus men inte marken det står på, får du ett taxeringsvärde för huset medan markägaren får ett taxeringsvärde för tomten.

För- och nackdelar med ett högt taxeringsvärde

Ett högt taxeringsvärde kan vara fördelaktigt i vissa situationer. Det visar att din fastighet har ett högt värde, vilket kan vara positivt om du överväger att sälja den. Å andra sidan medför ett högt taxeringsvärde en högre fastighetsavgift, vilket kan vara en nackdel för din ekonomi. Taxeringsvärdet kan också ha betydelse om du planerar att ta ett bolån och använda fastigheten som säkerhet för lånet. Försäkringsbolag kan också ta hänsyn till taxeringsvärdet vid bedömning av ersättningskrav om fastigheten skulle skadas. Vidare används taxeringsvärdet av kommunen för att beräkna tomträttsavgälder och som underlag vid friköp av tomträtter.

Taxeringsvärdet styr storleken på fastighetsavgiften

Som ägare av en fastighet är du skyldig att betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. För småhus beräknas den kommunala fastighetsavgiften till 0,75 procent av taxeringsvärdet. Alltså ökar skatten ju högre taxeringsvärde du har. Dock finns det ett tak för fastighetsskatten. För inkomståret 2022 (som deklareras 2023) är taket 8 874 kronor. För nybyggda hus behöver du inte betala fastighetsavgiften under de första fem åren, och därefter betalar du endast hälften av avgiften i ytterligare fem år. När huset är äldre än tio år återgår du till att betala hela avgiften.

Hur hittar du fastighetens taxeringsvärde?

För att ta reda på taxeringsvärdet på din fastighet kan du logga in på Skatteverkets webbsida och använda deras tjänst. Om du är intresserad av att se hur taxeringsvärdet skulle påverkas av till exempel en större utbyggnad kan du göra testberäkningar. Om du vill ta reda på taxeringsvärdet på någon annans fastighet behöver du veta fastighetens beteckning och i vilken kommun den ligger.

Hur beräknas taxeringsvärdet på en fastighet?

Skatteverket ansvarar för att bestämma taxeringsvärdet på alla fastigheter, inklusive småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Taxeringsvärdet omprövas för småhus vart tredje år. Skatteverket samarbetar med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare för att ta fram det nya taxeringsvärdet.

Taxeringsvärde vs marknadsvärde

Taxeringsvärdet representerar normalt 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastighetens aktuella värde och speglar det pris bostaden troligen skulle säljas/köpas för i rådande marknadsläge.

Visste du att taxeringsvärdet kan påverka kostnaden vid ansökan om lagfart?
Läs mer om lagfart.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen