Taxeringsvärde för hus och fastigheter

Taxeringsvärde för hus och fastigheter är ett värde som beräknas av Skatteverket och används för olika ändamål, främst fastighetsskatt. Taxeringsvärdet uppgår ofta till cirka 75 % av husets marknadsvärde.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är taxeringsvärde för hus och fastighet?

Taxeringsvärdet på ett hus eller en fastighet är det samlade värde som används för att bestämma fastighetsskatt eller fastighetsavgift som betalas till Skatteverket. Ju högre taxeringsvärde huset har, desto högre blir skatten eller avgiften. Det finns dock ett takbelopp, och om taxeringsvärdet överstiger detta tak, påverkas inte avgiften.  

Taxeringsvärdet för huset är uppdelat i både tomtvärde och byggnadsvärde. Till exempel, om du äger ett hus men inte marken det står på, får du ett taxeringsvärde för huset medan markägaren får ett taxeringsvärde för tomten.

För- och nackdelar med ett högt taxeringsvärde

Ett högt taxeringsvärde på huset kan vara fördelaktigt i vissa situationer. Det visar att ditt hus har ett högt värde, vilket kan vara positivt om du överväger att sälja det. Å andra sidan medför ett högt taxeringsvärde en högre fastighetsskatt, vilket kan vara en nackdel för din ekonomi. Taxeringsvärdet kan också ha betydelse om du planerar att ta ett bolån och använda huset som säkerhet för lånet. Försäkringsbolag kan också ta hänsyn till taxeringsvärdet vid bedömning av ersättningskrav om huset skulle skadas. Vidare används taxeringsvärdet av kommunen för att beräkna tomträttsavgälder och som underlag vid friköp av tomträtter.

Taxeringsvärdet styr storleken på fastighetsavgiften

Som ägare av ett hus är du skyldig att betala fastighetsavgift. För småhus beräknas den kommunala fastighetsavgiften till 0,75 procent av taxeringsvärdet. Alltså ökar fastighetsavgiften ju högre taxeringsvärde du har. Dock finns det ett tak för fastighetsavgift. För inkomståret 2023 (som deklareras 2024) är taket 9 287 kronor, vilket motsvarar ett taxeringsvärde på strax över 1,2 miljoner.  

För nybyggda hus behöver du inte betala fastighetsavgift under de första fem åren, och därefter betalar du endast hälften av avgiften i ytterligare fem år. När huset är äldre än tio år återgår du till att betala hela avgiften.

Hur hittar du fastighetens taxeringsvärde?

För att ta reda på taxeringsvärdet på din fastighet kan du logga in på Skatteverkets webbsida och använda deras tjänst. Om du är intresserad av att se hur taxeringsvärdet skulle påverkas av till exempel en större utbyggnad kan du göra testberäkningar. Om du vill ta reda på taxeringsvärdet på någon annans fastighet behöver du veta fastighetens beteckning och i vilken kommun den ligger.

Hur beräknas taxeringsvärdet på en fastighet?

Skatteverket ansvarar för att bestämma taxeringsvärdet på alla fastigheter, inklusive småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Taxeringsvärdet omprövas för småhus vart tredje år. Skatteverket samarbetar med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare för att ta fram det nya taxeringsvärdet.

Taxeringsvärdet för 2,4 miljoner småhus uppdaterades under hösten 2023 och då höjdes husens taxeringsvärdet i snitt med 30 %. Läs mer om höjningen i och hur det påverkar husägare i vårt blogginlägg om taxeringsvärde.

Taxeringsvärde vs marknadsvärde

Ett hus har både ett taxeringsvärdet och ett marknadsvärde. Taxeringsvärdet representerar normalt 75 procent av husets marknadsvärde. Marknadsvärdet är husets aktuella värde och speglar det pris huset troligen skulle säljas/köpas för i rådande marknadsläge. Visste du att taxeringsvärdet kan påverka kostnaden vid ansökan om lagfart?
Läs mer om
lagfart.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam