Styrränta

Uppdaterat: 2023-08-30

Av: Stabelo bolåneteam

Styrräntan – vad är styrräntan?

Styrräntan, tidigare kallad reporäntan, är den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till de svenska bankerna. Styrräntan är Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen. Genom att ändra styrräntan kan Riksbanken påverka andra räntor i Sverige vilket i sin tur påverkar svensk ekonomi och då även inflationen.

Hur styrräntan påverkar dig som konsument

När styrräntan sänks

Vid en låg styrränta följer andra räntor på marknaden efter. Detta inkluderar både inlåningsräntor och utlåningsräntor. Om du har ett bolån kommer dina lånekostnader att minska, vilket innebär att du har mer pengar kvar i plånboken efter att alla utgifter är täckta. Eftersom räntan på sparkonto är låg minskar incitamentet att spara. Detta ökar konsumtionen och stimulerar ekonomin.  

När styrräntan höjs

Vid en låg styrränta följer andra räntor på marknaden efter. Detta inkluderar både inlåningsräntor och utlåningsräntor. Om du har ett bolån kommer dina lånekostnader att minska, vilket innebär att du har mer pengar kvar i plånboken efter att alla utgifter är täckta. Eftersom räntan på sparkonto är låg minskar incitamentet att spara. Detta ökar konsumtionen och stimulerar ekonomin.  

Styrräntans påverkan på valutan

Styrräntan påverkar inte bara räntorna utan även svenska kronans värde i förhållande till andra valutor och har en inverkan på export, import, tillväxt och inflation. Höjd ränta stärker generellt kronan, vilket gör utländska varor billigare och ökar importen, men minskar exporten. Detta inträffar under förutsättningen "allt annat lika" och det är viktigt att notera att det också finns andra faktorer som kan påverka kronans utveckling. Lägre ränta har motsatt effekt.  

Sammanfattningsvis

Styrräntan används av Riksbanken som ett verktyg för att reglera ekonomin och påverka inflationen. Genom att justera räntan kan de påverka lånekostnader, sparande, investeringar och efterfrågan i ekonomin, vilket i sin tur påverkar prisnivån. Målet är att bibehålla inflationen på en låg och stabil nivå, vanligtvis runt 2 procent per år, för att främja ekonomisk stabilitet och tillväxt.  

Tips! Lär dig mer om räntor och olika räntebegrepp.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen