Styrräntan – vad är den och hur påverkar den bolåneräntorna?

Styrräntan, tidigare kallad reporäntan, är den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till de svenska bankerna. Styrräntan är Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen. Genom att ändra styrräntan kan Riksbanken påverka andra räntor i Sverige vilket i sin tur påverkar svensk ekonomi och då även inflationen.

Styrräntan idag:  3,75 %
Senast uppdaterad 2024-05-08
Nästa räntebesked 2024-06-27

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Styrräntans årsutveckling från 2006 till idag

Hur styrräntan påverkar dig som konsument

Styrräntan fastställs av Riksbanken fem gånger om året, och det som påverkar deras beslut om att höja, sänka eller behålla räntan är deras prognoser om inflationen.  

Styrräntan påverkar vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar av hos Riksbanken. Det påverkar på så också sätt bankernas in- och utlåningsräntor. Inlåningsränta är den ränta du får på dina sparande pengar på ditt konto och utlåningsräntor är den ränta du betalar för dina lån.  

Så här kan dessa beslut kan påverka dig som konsument

När styrräntan sänks

Vid en låg styrränta följer andra räntor på marknaden efter. Detta inkluderar både inlåningsräntor och utlåningsräntor. Om du har ett bolån kommer dina lånekostnader att minska, vilket innebär att du har mer pengar kvar i plånboken efter att alla utgifter är täckta. Eftersom räntan på sparkonto är låg minskar incitamentet att spara. Detta ökar konsumtionen och stimulerar ekonomin.

När styrräntan höjs

Genom att höja styrräntan ökar hushållens kostnad för sina lån och hushållen har mindre pengar över att spendera, vilket i sin tur leder till minskad konsumtion. Eftersom det även ger högre räntor på sparkonto så ökar det viljan att spara och sparande ökar. Höga räntor kan leda till minskad efterfrågan på bolån och därmed en minskning av bostadspriserna. Låga räntor kan ha motsatt effekt genom att öka efterfrågan på bostadslån och höja bostadspriserna.

En högre styrränta påverkar även företagens kostnad för att investera och det bidrar till att ekonomisk aktivitet minskar. Den totala aktiviteten i ekonomin dämpas och saktar av.  

Styrräntans påverkan på valutan

Styrräntan påverkar inte bara räntorna utan även svenska kronans värde i förhållande till andra valutor och har en inverkan på export, import, tillväxt och inflation. Höjd ränta stärker generellt kronan, vilket gör utländska varor billigare och ökar importen, men minskar exporten. Detta inträffar under förutsättningen "allt annat lika" och det är viktigt att notera att det också finns andra faktorer som kan påverka kronans utveckling. Lägre ränta har motsatt effekt.  

Sammanfattningsvis

Styrräntan används av Riksbanken som ett verktyg för att reglera ekonomin och påverka inflationen. Genom att justera räntan kan de påverka lånekostnader, sparande, investeringar och efterfrågan i ekonomin, vilket i sin tur påverkar prisnivån. Målet är att bibehålla inflationen på en låg och stabil nivå, vanligtvis runt 2 procent per år, för att främja ekonomisk stabilitet och tillväxt.  

Tips! Lär dig mer om räntor och olika räntebegrepp.

Uppdaterat: 2024-05-15

Av: Stabelo bolåneteam