Överlåtelsebesiktning och husbesiktning – kostnad och pris

Denna sida gäller besiktning av hus, läs om undersökningsplikt av bostadsrätt.

Med en överlåtelsebesiktning, även kallad husbesiktning, får du koll på husets skick och slipper tråkiga överraskningar. Det finns inget krav att du måste anlita en professionell besiktningsman och göra en överlåtelsebesiktning men du har krav på att noggrant undersöka huset innan köpet. Utan att vara kunnig inom byggnation och konstruktion är det svårt att göra en noggrann undersökning.  

Här går vi igenom viktiga aspekter att tänka på när det gäller överlåtelsebesiktningar och husbesiktningar. Vi går igenom varför de är så betydelsefulla och hur du kan dra nytta av säljarens eventuella överlåtelsebesiktning.

Ett gult hus

Varför är överlåtelsebesiktning och husbesiktning viktig?

En överlåtelsebesiktning och husbesiktning är en viktig del av din köpprocess. Den hjälper dig att uppfylla ditt lagliga krav att noggrant undersöka huset. Det är ditt ansvar som köpare att identifiera eventuella problem med huset innan du skriver under köpekontraktet.

Vissa fel och brister som till exempel mögel eller fukt kan vara svårt att upptäcka själv. Besiktningsmannen kan både hitta fel och ge råd vad som kan komma att behöva bytas i framtiden.

Vad kostar en husbesiktning?

Kostnaden på en överlåtelsebesiktning varierar mellan 10 000 kr – 15 000 kr och ibland mer. Det kan skilja sig åt beroende på hur stort huset är, vad som ingår och vart huset ligger. Det är den som begär besiktningen som betalar för den. Så om säljaren vill göra en husbesiktning betalar säljaren och om köparen vill göra en husbesiktning så betalar köparen.

Vad inkluderas i en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning inkluderar normalt en visuell granskning av fastighetens skick vid försäljningstillfället. Detta omfattar tak, väggar, golv, fasader, våtutrymmen och grundkonstruktion.

Besiktningsmannen använder sina sinnen, inklusive syn, lukt och hörsel, för att identifiera eventuella problem. Det är dock viktigt att notera att vissa aspekter, som el-, vatten- och värmeinstallationer, kan kräva särskilda specialistbesiktningar.

I vissa fall kan du behöva ta in ytterligare en besiktningsman för att få en heltäckande bedömning för elsystem, ventilation, värme, avloppssystem och andra komplexa installationer. Detta är särskilt viktigt om du köper ett äldre hus eller misstänker att det finns specifika problemområden.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Hitta rätt besiktningsman

Det är viktigt att välja en certifierad besiktningsman med pålitlig erfarenhet. Överlåtelsebesiktning är en viktig del av ditt köp, och en kvalificerad besiktningsman har nödvändig kompetens för att utföra en noggrann och opartisk inspektion. Säkerställ att du klart förstår omfattningen av besiktningsmannens uppdrag genom att noggrant granska det skriftliga avtalet.

Priset på en överlåtelsebesiktning varierar mellan 10 000 kr – 15 000 kr och ibland mer. Det kan skilja sig åt beroende hur stort huset är, vad som ingår och vart huset ligger. Det är den som begär besiktning som betalar för den. Så om säljaren vill göra en besiktning betalar säljaren och om köparen vill göra en besiktning så betalar köparen.

Dolda fel

Ett dolt fel är en brist i en fastighet som köparen inte rimligen borde ha upptäckt vid vanlig överlåtelsebesiktning före köpet. Säljaren är ansvarig för sådana fel, oavsett om de kände till dem eller inte.  

För att klassificeras som ett dolt fel måste det ha funnits vid köptillfället, vara svårt att upptäcka utan att göra större ingrepp i fastigheten och inte kunnat förväntats. Eventuella följdskador som uppstår till följd av det ursprungliga felet omfattas inte av säljarens ansvar, om de inte existerade vid köpet.

Köparens förväntningar vid köpet påverkas av flera faktorer, inklusive köpeskillingens storlek, byggnadens ålder, anläggningarnas ålder, husets läge och byggnadsnormer när fastigheten byggdes. Dessa faktorer avgör om ett fel betraktas som dolt eller inte.  

Till exempel, om marken sluttar mot byggnaden, kan köparen förvänta sig vissa fuktskador.

Exempel på dolda fel inkluderar skadedjur, fuktskador, mögel, läckage, konstruktionsfel, dräneringsproblem, elfel och brister i ventilationen. Säljaren ansvarar för att åtgärda sådana fel, även om de inte var medvetna om dem när fastigheten såldes.

Säljarens överlåtelsebesiktning

Det är vanligt att säljaren har gjort en överlåtelsebesiktning redan innan visningen. Det är ofta en fördel både för säljare och köpare. Säljaren får då en underhållsplan och får veta vad som kan åtgärdas innan försäljningen. Att säljaren har gjort en överlåtelsebeskriktning ger köparen en ökad insyn i husets skick och underlättar förhandlingsprocessen.  

Att säljaren har gjort en överlåtelsebesiktning kan även ses som en kvalitetsstämpel i annonsen och köpare uppskattar ofta att det redan finns en besiktning. Notera dock att bara för att det står att huset är besiktigat så behöver det inte betyda att huset är i bättre skick eller att det var felfritt på besiktningen.

Hur påverkar överlåtelsebesiktningsresultatet köpet?

Resultaten från överlåtelsebesiktningen kan påverka köpet avsevärt. Om det upptäcks allvarliga fel och brister kan du som köpare använda detta som underlag för prisförhandlingar eller till och med överväga att dra tillbaka ditt bud. Å andra sidan ger en positiv besiktning dig trygghet i ditt köpbeslut och försäkrar dig om att säljaren har levt upp till sina åtaganden.

Läs mer om viktiga saker att tänka på när du köper hus.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam