Friskrivningsklausul vid köp av bostad: en guide för köpare och säljare

En friskrivningsklausul innebär att säljaren friskriver sig från dolda fel (fastighet) eller fel i bostadsrätt. Här förklarar vi vad en friskrivningsklausul innebär, hur den fungerar och vad både köpare och säljare bör tänka på.

Vad är en friskrivningsklausul?

En friskrivningsklausul är en del av köpekontraktet som syftar till att skydda säljaren från ansvar för dolda fel i fastigheten eller fel i bostadsrätt efter försäljningen. Genom att inkludera en sådan klausul kan säljaren minska risken för framtida krav från köparen som avser brister eller fel som inte upptäcktes vid köpet. Man kan ha en generell eller begränsad friskrivningsklausul. En begränsad friskrivningsklausul skulle till exempel kunna innefatta endast tak eller avlopp.

Varför används friskrivningsklausuler?

Friskrivningsklausuler används oftast i följande situationer:

Äldre fastigheter: när säljaren är osäker på bostadens skick eller vet om potentiella dolda fel.

Dödsbon: när arvingar säljer en bostad och inte har fullständig insikt i dess skick.

Snabba affärer: när både köpare och säljare önskar en snabb försäljning och köparen är villig att ta på sig en större risk för att undvika längre förhandlingar.

Hur påverkar friskrivningsklausulen köparen?

För köparen innebär en friskrivningsklausul att man tar på sig ett större ansvar för fastighetens skick. Det är därför viktigt att köparen gör en noggrann undersökning av fastigheten innan köpet. Köparen bör anlita en besiktningsman för att få en professionell bedömning av fastighetens skick. Om du köper en bostad med friskrivningsklausul är det en god idé att fundera på att ta in en besiktningsman.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en omfattande undersökningsplikt, vilket innebär att alla synliga och tillgängliga delar av fastigheten måste undersökas noggrant. Eventuella fel som kan upptäckas vid en sådan undersökning faller under köparens ansvar. Om köparen senare upptäcker dolda fel som inte kunde ha upptäckts vid en normal undersökning, kan dessa fel ändå omfattas av friskrivningsklausulen, vilket innebär att säljaren inte hålls ansvarig.  

Läs mer om undersökningsplikt och besiktning.  

Vad bör säljaren tänka på?

Säljaren bör vara transparent och informera köparen om alla kända fel och brister. Även om en friskrivningsklausul kan minska ansvaret för dolda fel, är det viktigt för säljaren att undvika medvetet undanhållande av information. Detta kan leda till juridiska tvister och skada säljaren i längden.

Det är en god idé att tidigt vara tydlig med att bostaden säljs med friskrivningsklausul, exempelvis redan i bostadsannonsen. Anledningen till att man vill vara tydlig med det tidigt är för att det kan påverka vilket pris köparen är villig att betala. Vanligtvis påverkar en friskrivningsklausul slutpriset negativt eftersom det är förenat med en risk för köparen.  

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Viktiga punkter i en friskrivningsklausul

När en friskrivningsklausul inkluderas i köpekontraktet bör den vara tydligt formulerad och omfatta följande punkter:

Specifikation av omfattningen: vilka typer av fel och brister omfattas av klausulen?

Tidsramar: hur länge efter köpet gäller friskrivningen?

Eventuella undantag: vilka fel är undantagna från friskrivningen?  

Sammanfattning

Friskrivningsklausuler kan vara ett användbart för att skydda säljare från framtida krav, men de innebär också att köparen måste vara extra försiktig och noggrant undersöka fastigheten innan köpet. Det är viktigt att friskrivningsklausulen är korrekt formulerad och det är bra att därför ta hjälp av mäklaren som har tillgång till branschgemensamt utformade klausuler.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam