Effektiv ränta

Uppdaterat: 2023-10-25

Av: Stabelo bolåneteam

Effektiv ränta - hur fungerar det för bolån?

Effektiv ränta är den årliga totala kostnaden för ett lån, inklusive både ränta och andra avgifter. Den tar även hänsyn till hur ofta du betalar och ger en helhetsbild av lånekostnaden.

Procenttrcken

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån under ett år och uttrycks i procent. Den inkluderar inte bara den nominella räntan, som är den ränta som långivaren tar ut för lånet, utan även andra kostnader som uppläggningsavgift och aviavgifter. Med andra ord är den effektiva räntan den samlade kostnaden för att låna pengar. Den effektiva räntan påverkas också av antalet betalningar per år.

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är den ränta som långivaren vanligen visar upp. Den tar dock inte hänsyn till eventuella avgifter eller andra kostnader. Man kan säga att den nominella räntan är den ränta du faktiskt betalar varje månad.

Effektiv ränta utan andra kostnader

Det är vanligt att bolånegivare inte tar ut några uppläggningskostnader eller aviavgifter men att den effektiva räntan ändå är högre än den nominella räntan. Detta beror på att den effektiva räntan tar hänsyn till antal betalningar per år.  

När du betalar räntan på ditt lån varje månad, kommer den effektiva räntan att vara högre än om du betalar den varje kvartal. Om du i stället betalar hela beloppet en gång om året vid årets slut, kommer din effektiva ränta att vara densamma som den nominella räntan.  

Orsaken till detta är att när du betalar räntan i förväg, antar man att du förlorar den potentiella avkastningen som du kunde haft på pengarna om du hade haft dem placerade under hela året.  

Det viktiga att komma ihåg är att den totala summan du betalar, i faktiska kronor, förblir densamma oavsett om du betalar månatligen eller årligen.

Hur beräknas effektiv ränta?

För att illustrera hur den effektiva räntan kan påverka ditt bolån, låt oss titta på ett exempel. Säg att du vill låna 1 000 000 kronor med en nominell ränta på 4 %.
Lånet ska betalas av varje månad.

Om långivaren inte tar ut några extra avgifter för detta lån, skulle den effektiva räntan ändå vara högre än den nominella, det vill säga 4,07 %. Anledningen till att den blir något högre är på grund av att lånet betalas månadsvis. Om långivaren också tar ut en uppläggningsavgift och aviavgifter, skulle den effektiva räntan stiga ytterligare, till exempelvis 4,5 %.

Det är de fasta kostnaderna och aviavgifterna som är det viktigaste att ta hänsyn till då det är de kostnaderna som du faktiskt betalar.  

Se våra bolåneräntor.  
Lär dig mer om bolåneräntor

Guider bostadsköp

Bolåneämnen