Säljarens upplysningsplikt – regler vid försäljning av bostad

Vid försäljning av bostad så har säljaren en upplysningsplikt. Det är viktigt att säljaren är medveten om sin upplysningsplikt för att undvika framtida tvister och problem.

Vad är säljarens upplysningsplikt?

Upplysningsplikten innebär att säljaren är skyldig att tillhandahålla köparen information om eventuella fel och brister i bostaden som säljaren är medveten om och som kan vara svåra för köparen att upptäcka själv. Denna skyldighet gäller både vid försäljning av villor och bostadsrätter. Att inte fullgöra upplysningsplikten kan leda till prisavdrag eller skadeståndsanspråk från köparens sida.

För säljaren är det av största intresse att kommunicera eventuella fel och brister eftersom det gör att köparen inte kan påstå att dessa fel är dolda. Om köparen senare upptäcker dolda fel efter att försäljningen har slutförts, finns risken att säljaren måste ansvara för felen. Om ett fel har meddelats av säljaren kan köparen i framtiden inte kräva prisavdrag eller skadestånd för samma

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad ska säljaren berätta?

Säljarens upplysningsplikt innebär inte att säljaren måste berätta allt om fastighetens skick. Däremot måste säljaren vara ärlig och svara sanningsenligt på köparens specifika frågor. Om köparen ställer en fråga som säljaren har kunskap om, har säljaren en plikt att inte undanhålla svaret.

Det är dock viktigt att förstå att säljaren inte kan krävas på att ta reda på svar på frågor som de inte kan svara på. Säljaren har inte skyldighet att utföra en omfattande utredning, och det är köparens ansvar att göra noggranna undersökningar innan köpet.

Vad måste säljaren berätta om?

Vid försäljning av en bostad har säljaren en upplysningsplikt som innebär att de måste informera köparen om följande:

  1. Aktuella fel och brister
    Säljaren måste berätta om eventuella fel och brister i fastigheten som de är medvetna om och som är väsentliga för köparen att känna till. Det kan inkludera problem som mögel i badrummet eller problem med dräneringssystemet.
  2. Planerade förändringar
    Säljaren måste informera om planerade förändringar som kan påverka fastigheten i framtiden, såsom en planerad gatuomläggning utanför huset. Detta ger köparen möjlighet att  fatta ett välinformerat beslut om köpet.
  3. Väsentliga förhållanden
    För försäljning av bostadsrätter i "befintligt skick" gäller säljarens upplysningsplikt när det rör sig om väsentliga förhållanden som säljaren är medveten om. Väsentliga förhållanden inkluderar omständigheter som kan påverka köparens beslut att köpa bostadsrätten. Det betyder generellt att felet kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet varit känt innan köpet.

Säljarens upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt

Säljarens upplysningsplikt kan variera beroende på om det rör sig om försäljning av en bostadsrätt i "befintligt skick". Vid försäljning av bostadsrätter är säljarens upplysningsplikt kopplad till väsentliga förhållanden som säljaren är medveten om.

Köparens undersökningsplikt

Förutom säljarens upplysningsplikt har köparen också en betydande undersökningsplikt. Det är köparens ansvar att noggrant undersöka bostaden och ta hänsyn till faktorer som bostadens ålder, skick och andra jämförbara bostäder.  Köparen kan normalt inte kräva ersättning från säljaren för fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Läs mer om undersökningsplikt.  

Uppdaterat: 2023-04-30

Av: Stabelo bolåneteam