Lagfart och pantbrev – kostnader som tillkommer vid husköp

När du köper ett hus tillkommer det kostnad för att söka lagfart och i vissa fall även en kostnad för att ta ut nya pantbrev. Här går vi igenom vad lagfart och pantbrev är, hur mycket det kostar samt när och hur det betalas in till Lantmäteriet.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är lagfart?

Lagfart är enkelt förklarat ett bevis på vem som äger en fastighet. När du köper en fastighet behöver du enligt lag registrera överlåtelsen inom tre månader och det gör du genom att ansöka om lagfart. Ansökan sker till Lantmäteriet och när den gått igenom blir du lagfaren ägare.  

I samband med att vi hjälper dig med ditt tillträde kommer vi även att ansöka om lagfart åt dig. Vi tar inte ut några administrativa kostnader i samband med lagfartsansökan.  

Se filmen om lagfart och pantbrev

Stabelos boendeekonom Julia berättar om hur lagfart och pantbrev fungerar.

Vad kostar lagfart?

Kostnaden för att ansöka om lagfart uppgår till 1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet samt en fast administrativ kostnad hos Lantmäteriet på 825 kr.  

Räkneexempel:  Om du köper en fastighet för 3 000 000 kr blir lagfartskostnaden ( 3 000 000 kr x 1,5 % ) + 825 kr= 45 825 kr

Vad är pantbrev?

Vid lån på en fastighet är pantbrev långivarens säkerhet för bolånet. Eftersom det inte går att fysiskt lämna hela huset som säkerhet så lämnas i stället pantbrev som säkerhet för bolånet. Om du ska belåna en fastighet så behöver det finnas pantbrev som uppgår till minst den summa som ditt lån uppgår till. Om du lånar mer än vad det finns pantbrev på fastigheten så behöver du ta ut nya pantbrev på resterande belopp. Om du behöver ta ut nya pantbrev så hjälper vi dig med det och skickar in ansökan till Lantmäteriet utan någon administrativ kostnad.  

Vad kostar pantbrev?

Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 % på nytt uttaget pantbrevsbelopp samt en administrativ kostnad till Lantmäteriet på 375 kr. För att räkna ut vad kostnaden är för att ta ut nya pantbrev behöver du ta reda på hur mycket pantbrev det redan finns på huset, det brukar stå i objektsbeskrivningen.

Räkneexempel:  Du ska låna 1  500 000 kr och det finns befintliga pantbrev på
1  000 000 kr. Då behöver du ta ut 500 000 kr i nya pantbrev. Kostnaden blir då ( 500 000 kr x 2 % ) + 375 kr = 10 375 kr

När och hur betalas kostnaden för lagfart och pantbrev?

Om du är kund hos oss så hjälper vi dig att ansöka om både lagfart och pantbrev i samband med att ditt lån betalas ut. Om du ska köpa en bostad kommer vi att be dig att betala in kostnaden till oss innan ditt tillträde och därefter betala det till Lantmäteriet. Om du behöver ta ut pantbrev i samband med att du utökat ett redan befintligt lån kommer vi att dra kostnaden för pantbrev från ditt lånebelopp.

Datum: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam