Mäklararvode – vad kostar en mäklare 2024?

Mäklararvode är den kostnad mäklaren tar för att hjälpa dig att sälja din bostad. Hur kostnaden ska räknas ut bestäms på förhand och den betalas oftast efter att försäljningen är gjord. Här går vi igenom olika typer av mäklararvode, hur mycket det kostar och hur det skiljer sig mellan bostadsrätter och hus.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är mäklararvode?

Om du säljer din bostad med hjälp av en mäklare så kommer mäklaren att få ett arvode vilket kallas för mäklararvode. Arvodet uppgår vanligen till ett fast pris, en procentsats av försäljningspriset eller en kombination av de båda. Hur arvodet ska räknas ut bestäms i förhand och är avtalat i förmedlingsuppdraget.  Mäklararvodet betalas oftast i efterskott när försäljningen är klar och betalas vanligen inte om bostaden inte säljs.  

Olika typer av mäklararvoden

Det finns tre olika typer av sätt att beräkna mäklararvode, fast mäklararvode, rörligt mäklararvode och en kombination av fast och rörligt arvode.  

Fast mäklararvode – fast mäklararvode innebär att man på förhand har bestämt ett fast pris, ofta baseras det på förväntat försäljningspris på bostaden.

Exempel fast mäklararvode: 50 000 kr fast arvode oavsett hur mycket bostaden säljs för.

Rörligt mäklararvode/mäklararvode procent – Rörligt mäklararvode, eller mäklararvode procent, baseras på en procentsats av slutpriset. Beroende på hur mycket bostaden säljs för så blir arvodet olika stort. Vilken procentsats man betalar varierar vanligen beroende på förväntat slutpris.

Exempel mäklararvode procent: 3 % av slutpriset, om slutpriset blir 2 000 000 kr blir arvodet 60 000 kr.

Mäklararvode med stege – Mäklararvode med stege innebär att mäklaren har ett fast pris upp till en viss prisnivå på bostaden. Om bostaden säljs för mer än den prisnivån så får mäklaren en procentsats på överstigande belopp.  

Exempel mäklararvode med stege: Ni har bestämt att mäklaren har ett fast arvode på 50 000 kr och om bostaden säljs för mer än 2 000 000 kr ska mäklaren få 10 % på överstigande belopp. Bostaden säljs för 2 100 000 kr, arvodet blir då 10 000 kr + 50 000 kr, alltså totalt 60 000 kr.

Vilket arvode ska du välja? När du ska välja vilken modell du vill ha är det en god idé att räkna på de olika alternativen och se vilket som blir mest fördelaktigt för dig. Ett fast arvode kan vara tryggt, men ett rörligt arvode kan ge mäklaren en extra morot till att sälja bostaden till ett högre pris.  

Vilken variant väljer andra?
Fast arvode 43,4 %
Stege 30,2 %
Procentsats 26,4 %

Vad kostar en mäklare?

En mäklare kostar mellan 35 000 kr och upp till över 100 000 kr. Vad det kostar att får hjälp av en mäklare att sälja en bostad beror på flera faktorer, bland annat bostadens storlek och skick, var i landet bostaden ligger, om det är ett hus eller en bostadsrätt samt mäklarens erfarenhet.  

Mäklarna får själva välja sitt arvode men i slutändan är det en förhandling mellan säljare och mäklare. På grund av det kan arvodet skilja sig åt mellan mäklarbyråer och olika mäklare. Mäklarna har oftast inga fasta prislistor som de visar upp på hemsidan utan du får en offert när ni varit i kontakt.  

Mäklararvode för bostadsrätter och hus

Mäklararvodet skiljer sig vanligen åt beroende på om det är en bostadsrätt eller en villa. Villor har vanligen ett högre mäklararvode än bostadsrätter. Det är på grund av att det är ett mer omfattande jobb för mäklaren att sälja ett hus jämfört med en bostadsrätt.

Mäklararvode bostadsrätter

Pris

Arvode kr

Arvode %

1 500 000 kr

35 000 kr – 40 000 kr

2,5 %

2 500 000 kr

40 000 kr – 50 000 kr

2 %

3 500 000 kr

50 000 kr – 70 000 kr

2 %

4 500 000 kr

55 000 kr – 75 000 kr

1,5 %

5 500 000 kr

65 000 kr – 85 000 kr

1,5 %

6 500 000 kr

65 000 kr – 85 000 kr

1 %

Över 7 milj.

90 000 kr – 120 000 kr

1 %

Mäklararvode villor

Pris

Arvode kr

Arvode %

1 500 000 kr

45 000 kr – 60 000 kr

3 %

2 500 000 kr

60 000 kr – 70 000 kr

2,6 %

3 500 000 kr

65 000 kr – 80 000 kr

2 %

4 500 000 kr

80 000 kr – 95 000 kr

1,8 %

5 500 000 kr

85 000 kr – 100 000 kr

1,6 %

6 500 000 kr

90 000 kr – 100 000 kr

1,4 %

Över 7 milj.

90 000 kr – 120 000 kr

1,2 %

Snittarvode i Sverige

Bostadstyp

Arvode kr

Arvode %

Bostadsrätt

49 945 kr

2,9 %

Villa

70 898 kr

3,3 %

Totalt

61 402 kr

2,8 %

Mäklararvode i Stockholm, Göteborg, Malmö

Mäklararvodet skiljer sig åt något mellan olika delar av landet men är relativt lika i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Mäklararvode i Stockholm – Snittpriset på mäklararvode i Stockholm är 1,4 % (91 225 kr) för villor och 1,7 % (64 128 kr) för bostadsrätter.

Mäklararvode i Göteborg – Snittpriset på mäklararvode i Göteborg är 2,1 % (91 634 kr) för villor och 2,3 % (62 121 kr) för bostadsrätter.

Mäklararvode i Malmö – Snittpriset på mäklararvode i Malmö är 2,7 % (74 410 kr) för villor och 2,9 % (53 322 kr) för bostadsrätter.

Hur högt arvode får mäklaren ta?

Mäklaren får välja sitt arvode själv och det finns inga fastställda nivåer enligt lag på takbelopp. Ofta tar mer erfarna mäklare ett högre arvode, villor har ett högre arvode än bostadsrätter och ju högre värdering bostaden har, desto högre mäklararvode.

När betalas mäklararvodet?

Mäklararvodet betalas vanligen efter att bostaden sålts. Inom en vecka efter kontraktsskrivning så ska köparen betala en handpenning. Handpenningen betalas vanligen till mäklaren som sedan betalar ut den till säljaren. När mäklaren betalar ut handpenningen till säljaren så drar den av sitt arvode från handpenningen.

Mäklararvodet fastställs i förmedlingsuppdraget

När du har bestämt vilken mäklare du ska välja så kommer ni att upprätta ett förmedlingsuppdrag. Innan ni skriver förmedlingsuppdraget behöver ni komma överens om mäklararvodet. I förmedlingsuppdraget kommer ni sedan att skriva det arvode ni kommer fram till. Om bostaden inte säljs betalas vanligen inget arvode men även det fastställs i förmedlingsuppdraget.
 
Läs mer om förmedlingsuppdrag.

Vad ingår i mäklararvodet?

Det kan skilja sig åt vad som ingår i mäklararvodet men vanligen så ingår det mesta som är relaterat till försäljningen såsom:

 1. Tips och råd kring försäljningen
 2. Värdering av bostaden
 3. Inhämtning av information om bostaden
 4. Fotografering med professionell fotograf
 5. Marknadsföring av bostaden via till exempel Hemnet och mäklarens hemsida
 6. Visningar, obegränsat antal samt förhandsvisningar
 7. All kontakt med köpare samt budgivningen
 8. Upprättar alla köpedokument samt håller i kontraktsskrivningen
 9. Hållande av handpenning och betalning av denna till säljaren
 10. Bokning och genomförande av tillträde
 11. Deklarationshjälp

Mäklararvode är avdragsgillt i deklarationen hos Skatteverket

Mäklararvodet är avdragsgillt när du deklarerar din bostadsförsäljning hos Skatteverket. Det påverkar din skatt, oavsett om du säljer med vinst eller förlust. Du deklarerar ditt mäklararvode i samband med att du deklarerar din bostadsaffär, året efter att du sålt din bostad.  

Om du säljer med vinst kommer mäklararvodet (och andra försäljningskostnader) att dras från din vinst vilket minskar vinstskatten.  Läs mer om vinstskatt.

Om du säljer med förlust kommer mäklararvodet (och andra försäljningskostnader) att läggas på din förlust och du kommer att få mer avdrag på din skatt (få mer pengar tillbaka).  

Läs mer om förlustavdrag.

Uppdaterat: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam