Köpa hus

Datum: 2023-04-11

Av: Stabelo bolåneteam

Köpa fastighet – att tänka på när du köper hus

Att köpa ett hus är en stor dröm för många och det är både spännande och roligt. Eftersom det är en stor affär är det också mycket att tänka på,  här kommer därför en lista med viktiga saker att se över innan ditt husköp.

Bra att tänka på när du ska köpa hus

  1. Undersök huset
  2. Kostnader i samband med att köpa hus
  3. Budget för drift och reparation

Se filmen om att köpa hus

Julia från Stabelos bolåneteam berättar vad du ska tänka på när du köper hus.

Köpa hus – undersök huset

Det är ofta roligt att gå på visningar och ju fler du går på, desto tydligare bild kommer du troligtvis att få av vad som är viktigt för dig. Du kan förbereda dig inför visningen genom att noggrant titta igenom objektsbeskrivningen och bilda dig en uppfattning om huset.

  1. Energideklaration ska alltid finnas för ett hus som säljs. I den hittar du uppgifter om hur mycket energi huset förbrukar. Energideklarationen kan därför ge dig en indikation om husets energikostnader.
  2. Du har undersökningsplikt och behöver noggrant granska huset under visningen. Det är svårt att i efterhand få ersättning om du senare hittar fel som du kunde upptäckt på visningen.
  3. Besikta huset genom att anlita en godkänd besiktningsman. Vid en överlåtelsebesiktning gör en opartisk besiktningsman en grundlig undersökning av fastigheten. Syftet med att besikta huset är att upptäcka fel och undvika tvister.

Kostnader i samband med att köpa hus

När du köper ett hus tillkommer det en kostnad för att söka lagfart och i vissa fall även en kostnad för att ta ut nya pantbrev. Hur mycket kostnaden uppgår till är beroende av vilket pris du köper huset för och hur mycket pantbrev som redan finns uttaget. Det är viktigt att ha med det i din budget när du letar efter hus.  

Läs mer om lagfart och pantbrev

Du behöver även betala fastighetsavgift och det gör du i samband med att du tillträder huset. Fastighetsavgiften uppgår till 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde, dock finns ett takbelopp som 2023 uppgår till 9 287 kr.  

Budget för drift och reparation när du köper hus

Ett hus har generellt högre driftskostnader än till exempel en lägenhet och det är därför bra att sätta sig in i vad dina månadskostnader kommer att bli. När du köper hus blir det även aktuellt att se över vilka renoveringar som är gjorda och uppskatta framtida kostnader. Det är bra att ha en budget för framtida renoveringar, det kan bli kostsamt om till exempel taket behöver bytas eller badrummet renoveras.

Om allt känns rätt – dags för kontraktsskrivning

Om allting känns rätt är det dags att skriva kontrakt och faktiskt köpa huset. Tänk på att ingenting är klart innan ni har skrivit kontakt!


Tips!
Vill du få hjälp att veta hur mycket du kan låna när du köper hus? Ansök om vårt lånelöfte

Guider bostadsköp

Bolåneämnen