Belåningsgrad – varför är det viktigt?

Belåningsgrad avser hur stort lån du har i förhållande till bostadens värde. Belåningsgraden är en viktig del när du ansöker om lån då den påverkar hur mycket du kan låna och hur mycket du behöver amortera.

Procenttrcken

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden säger hur stort bolån du har i förhållande till bostadens värde. När du köper en bostad så kommer belåningsgraden du har påverka både hur mycket du kan låna och hur mycket du ska amortera. Bolånetaket innebär att du inte kan låna mer än upp till 85 procent av bostadens värde.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Hur räknas belåningsgraden ut?

För att räkna ut din belåningsgrad behöver du veta ditt lånebelopp och din bostads värde. Du dividerar sedan ditt lånebelopp med bostadens värde.  

Exempel: Du har ett bolån på 2 000 000 kr och din bostads värdering är 3 000 000 kr. Din belåningsgrad blir då 67 procent (2 000 000 / 3 000 000).

Varför är belåningsgrad viktigt?

Belåningsgraden är viktig eftersom den kommer att påverka både hur mycket du kan låna på din bostad och hur mycket du behöver amortera.  

Bolånetaket säger att du inte kan låna mer än upp till 85 % av bostadens värde. Dessutom kan långivare ha egna gränser för hur mycket du kan låna. Vi på Stabelo beviljar i dagsläget bolån upp till 60 % av bostadens värde.  

Varför får man inte ha en högre belåningsgrad än 85 procent?

Finansinspektionen införde 2010 ett så kallat bolånetak för belåningsgrad som innebär att man inte kan låna mer än 85 procent av värdet på bostaden. Syftet med bolånetaket är att minska skuldsättningen och att skydda låntagare så att de inte har för hög belåningsgrad vid sjunkande bostadspriser.

Hur påverkar belåningsgraden amortering?

Om din belåningsgrad är under 50 procent behöver du inte amortera på ditt bolån. Om belåningsgraden är mellan 50 – 70 procent behöver du amortera en procent och om den är över 70 procent behöver du amortera två procent.

Hur fastställs värdet för belåningsgraden?

När belåningsgraden fastställs första gången du belånar bostaden, oftast när du köper bostaden och då används vanligen köpeskillingen som värde. Den kommer då att avgöra hur mycket du kan låna och ditt amorteringskrav.  

Man kan säga att en bostad har två olika värden, ett marknadsvärde och ett amorteringsgrundande värde. Marknadsvärdet kan i teorin uppdateras när som helst och avser att spegla hur mycket bostaden är värd just nu. Om du ansöker om att låna upp på din bostad kommer det att tas fram ett nytt marknadsvärde som kommer att avgöra din belåningsgrad.  

Det amorteringsgrundande värdet däremot kan bara ändras vart femte år. Det innebär att du, även om du får en högre värdering och därmed en lägre belåningsgrad inte kan ändra det amorteringsgrundande värdet och ditt amorteringskrav.  

Läs mer om belåningsgrad och amorteringskravet.  

Uppdaterat: 2024-05-16

Av: Stabelo bolåneteam