Pantbrev

Pantbrev – vad kostar pantbrev för hus?

Pantbrev är ett dokument som används som ett bevis för att huset har tagits som säkerhet för ett bolån. Ofta behöver man ta ut nya pantbrev när man belånar ett hus. Att ta ut det är förenat med en kostnad och det är viktigt att känna till hur det fungerar.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är pantbrev?

Pantbrev är långivarens säkerhet för bolån på hus eller fastigheter. När man tar bolån på ett hus fungerar pantbreven som en säkerhet för långivaren. Eftersom det inte är möjligt att använda hela huset som säkerhet, används i stället pantbrevet som säkerhet för ditt bolån.  

Om du planerar att belåna ditt hus måste det finnas pantbrev som täcker den totala lånesumman. Om du behöver låna mer än vad som redan är täckt av redan uttagna pantbrev, kommer du att behöva ansöka om nya för det överskjutande beloppet. Om du behöver ta ut nya pantbrev hjälper vi dig med processen och skickar in ansökan till Lantmäteriet utan att vi tar ut några administrativa kostnader.

Pantbrevet kan finnas både i pappersform och digitalt, och den digitala versionen kallas datapantbrev. Idag är datapantbrev det allra vanligaste.

Se filmen om pantbrev och lagfart

Stabelos boendeekonom Julia berättar om hur pantbrev och lagfart fungerar.

Vad kostar pantbrev?

Kostnaden för pantbrev uppgår till 2 % på nya uttagna pantbrev. Kostnaden för pantbrev varierar beroende på det belopp du lånar och om det redan finns pantbrev på huset. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev, även kallad stämpelskatt, är 2 procent av beloppet på pantbrevet. Denna stämpelskatt beräknas på hela tusentals kronor och avrundas neråt.  

Utöver stämpelskatten tillkommer en expeditionsavgift på 375 kronor. Ansökan om uttag av nya pantbrev skickas till Lantmäteriet det är även till Lantmäteriet som kostnaden betalas.  

Om det redan finns pantbrev på huset behöver du endast betala stämpelskatten för mellanskillnaden, det vill säga det belopp du behöver nya pantbrev för. Om du behöver ta ut nya för hela lånebeloppet kommer kostnaden att vara högre. Låt oss ta några exempel:

Räkneexempel 1: Om du köper ett hus för 3 000 000 kronor och tar ut ett pantbrev som motsvarar en belåningsgrad på 60%, det vill säga 1 800 000 kronor, blir kostnaden 36 375 kronor (1 800 000 x 2 % + 375).

Räkneexempel 2: Om det redan finns ett pantbrev på huset på 1 500 000 kronor och du behöver nya pantbrev för mellanskillnaden på 300 000 kronor, blir kostnaden 6 375 kronor (300 000 x 2 % + 375).

Pantbrevet är knutet till huset

Pantbrevet alltid är knutet till ett specifikt hus. Det innebär att när du köper ett hus tar du också över de befintliga pantbreven som är kopplade till den. Innan du köper huset är det därför en god idé att kontrollera befintliga pantbrev för att se om du behöver ta ut mer eller inte.  

Om de befintliga pantbreven är mindre än det belopp du behöver låna, måste du ansöka om ytterligare pantbrev. Ju högre pantbrev det finns på huset, desto bättre. När du köper ett hus kan se hur mycket pantbrev det finns i objektsbeskrivningen.  

Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?

När lånet är betalt så kommer pantbrevet att vara obelånat och din långivare kommer att släppa pantbreven till något som kallas för ägararkivet hos Lantmäteriet. Pantbreven finns kvar på huset så om du vill låna upp på huset igen så kommer du att använda pantbreven igen.

Vad händer med pantbrev vid försäljning?

Vi en försäljning tar den nya ägaren över de pantbrev som finns. Detta eftersom pantbreven är kopplade till huset, inte till vem som äger. Det är en fördel för den som köper bostaden, eftersom den kan slippa ta ut nya pantbrev. Endast om den nya ägaren ska låna mer än vad det finns befintliga pantbrev behöver den ansöka om nya.

Inget pantbrev behövs för bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt behöver du inte ta ut ett pantbrev eftersom bostadsrätter inte är fast egendom. Bostadsrättens motsvarighet till pantbrevs är att bostadsrättsföreningen för noteringar över vilken bank som har pantsatt lägenheten. Däremot utgår det ingen kostnad att pantsätta lägenheten förutom en administrativ avgift till föreningen. Notera att om du köper en ägarlägenhet kommer du behöva pantbrev på samma sätt som för ett vanligt hus.

Lagfart

Att ansöka om lagfart innebär att ansöka om att registreras som ägare av huset. Om du har köpt ett nytt hus behöver du utöver en kostnad för pantbrev även betala för att ansöka om lagfart. Läs mer om lagfart.

Pantbrevskostnaden är avdragsgill

Både kostnaden för lagfart och kostnaden för pantbrev är avdragsgilla om du i framtiden väljer att sälja huset. Detta innebär att du kan minska den vinstskatt du eventuellt måste betala.

Datum: 2024-01-24

Av: Stabelo bolåneteam