Pantbrev

Datum: 2023-10-25

Av: Stabelo bolåneteam

Pantbrev – Vad är det och vad kostar det?

Pantbrev är ett dokument som används som ett bevis för att fastigheten har tagits som säkerhet för ett bolån. Ofta behöver man ta ut nya pantbrev när man belånar en fastighet. Att ta ut det är förenat med en kostnad och det är viktigt att känna till hur det fungerar.

Vad är ett pantbrev?

När man tar bolån på en fastighet fungerar pantbreven som en säkerhet för långivaren. Eftersom det inte är möjligt att använda hela fastigheten som säkerhet, används i stället pantbrevet som säkerhet för ditt bolån.  

Om du planerar att belåna din fastighet måste det finnas pantbrev som täcker den totala lånesumman. Om du behöver låna mer än vad som redan är täckt av redan uttagna pantbrev, kommer du att behöva ansöka om nya för det överskjutande beloppet. Om du behöver ta ut nya pantbrev hjälper vi dig med processen och skickar in ansökan till Lantmäteriet utan att vi tar ut några administrativa kostnader.

Pantbrevet kan finnas både i pappersform och digitalt, och den digitala versionen kallas datapantbrev. Idag är datapantbrev det allra vanligaste.

Se filmen om pantbrev och lagfart

Stabelos boendeekonom Julia berättar om hur pantbrev och lagfart fungerar.

Vad kostar ett pantbrev?

Kostnaden för ett pantbrev variera beroende på det belopp du lånar och om det redan finns på fastigheten. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev, även kallad stämpelskatt, är 2 procent av beloppet på pantbrevet. Denna stämpelskatt beräknas på hela tusentals kronor och avrundas neråt.  

Utöver stämpelskatten tillkommer en expeditionsavgift på 375 kronor. Ansökan om uttag av nya pantbrev skickas och betalas till Lantmäteriet.

Om det redan finns pantbrev på fastigheten behöver du endast betala stämpelskatten för mellanskillnaden, det vill säga det belopp du behöver nya pantbrev för.
Om du behöver ta ut nya för hela lånebeloppet kommer kostnaden att vara högre. Låt oss ta några exempel:

Räkneexempel 1: Om du köper en fastighet för  3 000 000 kronor och tar ut ett pantbrev som motsvarar en belåningsgrad på 60%, det vill säga 1 800 000 kronor, blir kostnaden 36 375 kronor (1 800 000 x 2 % + 375).

Räkneexempel 2: Om det redan finns ett pantbrev på fastigheten på 1 500 000 kronor och du behöver nya pantbrev för mellanskillnaden på 300 000 kronor, blir kostnaden 6 375 kronor (300 000 x 2 % + 375).

Pantbrevet är knutet till fastigheten

Pantbrevet alltid är knutet till en specifik fastighet. Det innebär att när du köper en fastighet tar du också över de befintliga pantbreven som är kopplade till den. Innan du köper en fastighet är det därför en god idé att kontrollera befintliga pantbrev för att se om du behöver ta ut mer eller inte.  

Om de befintliga pantbreven är mindre än det belopp du behöver låna, måste du ansöka om ytterligare pantbrev. Ju högre pantbrev det finns på fastigheten, desto bättre. När du köper en fastighet kan se hur mycket pantbrev det finns i objektsbeskrivningen.  

Inget pantbrev behövs för bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt behöver du inte ta ut ett pantbrev eftersom bostadsrätter inte är fast egendom. Notera att om du köper en ägarlägenhet kommer du behöva pantbrev på samma sätt som för en vanlig fastighet.

Lagfart

Utöver att betala kostnad för pantbrev behöver du ofta även betala en kostnad för att ansöka om lagfart. Läs mer om lagfart.

Pantbrevskostnaden är avdragsgill

Både kostnaden för lagfart och kostnaden för pantbrev är avdragsgilla om du i framtiden väljer att sälja fastigheten. Detta innebär att du kan minska den vinstskatt du eventuellt måste betala.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen