Listränta, genomsnittsränta, effektiv ränta - vi reder ut begreppen

Om du har, eller tänker ta, ett bolån så kanske du funderat på det här med ränta. Ränta är vad du betalar som låntagare till din långivare för att få låna pengar. Räntan beräknas vanligtvis som en procentsats av det lånade beloppet och betalas oftast månadsvis.

Ett par funderar över boränta

Vad är bolåneränta?

Bolåneränta är den kostnad som du betalar för det lån du tagit för att finansiera ditt hus eller din lägenhet. Vilken ränta du har påverkar direkt din lånekostnad. Om räntan är hög, kommer du att betala mer för att låna pengar. Om räntan är låg, betalar du mindre för att låna.  Bolåneräntan kan variera kraftigt beroende på olika faktorer, och det är därför viktigt att förstå vad som påverkar den.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad påverkar bolåneräntan?

Bolåneräntan påverkas av flera faktorer. Den viktigaste är inflationen eftersom den driver Riksbankens räntepolitik. Stigande inflation ger stigande styrräntor vilket i sin tur påverkar hela räntemarknaden.  

Andra faktorer som påverkar bolåneräntorna är konkurrensen i bolånemarknaden, bankernas riskvilja och tillgång till finansiering samt regleringar. Det finns exempel i historien på när förändringar i bankernas kapitalkrav har haft stor påverkan på svenska bolåneräntor.

  1. Allmänna ränteläget: Riksbanken styr till stor del ränteläget i Sverige genom sin styrränta. Om Riksbanken höjer styrräntan tenderar också bolåneräntorna att stiga, och tvärtom. Läs mer om styrräntan.
  2. Din ekonomiska situation: Ofta påverkar ditt lånebelopp, belåningsgrad och inkomst din bolåneränta. Vissa långivare väger också in övriga tjänster du har hos dem.
    Vi på Stabelo erbjuder alla våra kunder en färdigförhandlad bolåneränta och vi har inga helkundskrav.
  3. Lånets bindningstid: Långivare brukar erbjuda olika räntesatser beroende på vilken bindningstid du väljer. Beroende på ränteläget kan det skilja sig åt vilken bindningstid som har lägst ränta.

Olika typer av bolåneräntor

När du tittar på bolåneräntor kommer du att märka att det finns två olika typer att välja mellan.

Bunden ränta

Med en fast ränta förblir din ränta oförändrad under hela avtalstiden. Det ger stabilitet och förutsägbarhet eftersom du vet exakt hur mycket du kommer att betala varje månad.

Rörlig ränta

En rörlig ränta kan ändras över tid beroende på ränteläget. Om till exempel styrräntan stiger, kommer din bolåneränta också att öka, och vice versa. Läs mer om rörlig och bunden ränta och få tips om hur du väljer.  

Välja bolåneränta

När det kommer till att välja en bolåneränta är det viktigt att överväga din egen ekonomiska situation och dina framtidsplaner.  

När du väljer mellan rörlig och bunden ränta för ditt bolån är det viktigt att hitta en balans mellan trygghet och flexibilitet. Bunden ränta ger stabilitet medan rörlig ränta ger möjlighet till lägre kostnader men med större risk för ränteökningar.  

Du kan också överväga att kombinera både rörlig och bunden ränta för att sprida risken. Vilket som är det bästa valet beror på din ekonomiska situation och dina framtidsplaner, så ta dig tid att noggrant utvärdera dina alternativ innan du fattar ett beslut. Läs mer om att välja mellan rörlig och bunden ränta.  

Lösa bunden ränta i förtid

Ränteskillnadsersättning är den avgift som banken kan ta ut om du beslutar dig för att lösa ditt bundna bolån före den avtalade bindningstiden har utgått. Denna avgift är avsedd att kompensera banken för de ränteintäkter de förlorar när du löser lånet tidigare än planerat.
Läs mer om ränteskillnadsersättning.

Ränteavdrag på bolåneräntan

Om du har ett bolån, kan du dra nytta av upp till 30 % avdrag på räntekostnaderna, vilket innebär att du får tillbaka en del av dina räntekostnader. Långivare rapporterar dina räntekostnader till Skatteverket, och du kan normalt dra av 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr och 21 % på beloppet som överstiger 100 000 kr.
Läs mer om ränteavdrag

Olika räntebegrepp

När du tittar på olika bolåneräntor stöter du också på olika räntebegrepp. Här är några att vara medveten om:

Effektiv ränta

Den effektiva räntan inkluderar inte bara den nominella räntan utan även andra avgifter och kostnader, vilket ger en mer heltäckande bild av lånekostnaden. Läs mer om effektiv ränta

Nominell ränta

Den nominella räntan är den ränta som långivaren vanligen visar upp. Den tar dock inte hänsyn till eventuella avgifter eller andra kostnader. Man kan säga att den nominella räntan är den ränta du faktiskt betalar varje månad.

Listränta

Listränta är den ränta som långivarna annonserar. Hos vissa långivare kan du behöva förhandla om räntan och få en ränterabatt.  Det är svårt att jämföra listräntor mellan bolånegivare eftersom vissa använder dem som förhandlingsutgångspunkt och andra faktiskt visar sin lägsta ränta direkt.

Vi på Stabelo erbjuder en färdigförhandlad ränta och du kan alltid se vilken ränta du får direkt. Se våra aktuella bolåneräntor

Individuell ränta

Den ränta du får efter att en eventuellt förhandlad rabatt har dragits av från listräntan.

Om du har förhandlat till dig en individuell rabatt, ha då järnkoll på hur länge din rabatt gäller. Det är väldigt lätt att missa och det är viktigt att du förhandlar igen så att du inte flyttas upp på listränta vilket kan bli väldigt dyrt.

Genomsnittsränta

Det är den genomsnittliga ränta som kunderna har betalt på de lån som getts ut eller omförhandlats under månaden hos respektive bolånegivare. Tänk på att genomsnittsränta är en historisk bild. Om du jämför din banks genomsnittsränta från förra månaden med konkurrenternas rådande ränteerbjudande så riskerar du i ett stigande ränteläge att missa att du kan få en mycket bättre ränta hos någon annan.
Här kan du se våra historiska genomsittsräntor.  

Ränterabatt

Vissa långivare erbjuder ränterabatter. Om långivaren har ränterabatt behöver du vanligen förhandla om räntan. Rabatten är oftast tidsbegränsad, vanligen ett år, och kräver därefter att du förhandlar om den på nytt.

Räntetyp

Förklaring

Tänk på

Listränta

FörklaringDen ränta bolånegivaren annonserar i skyltfönstret

Tänk påDet är svårt att jämföra listräntor mellan bolånegivare eftersom vissa använder dem som utgångspunkt vid förhandling och andra faktiskt visar sin lägsta ränta direkt.

Individuell ränta

FörklaringDen ränta du får efter att en eventuellt förhandlad rabatt har dragits av från listräntan.

Tänk påOm du har förhandlat till dig en individuell rabatt är det bra att ha koll på när din rabatt går ut. Detta så att du inte flyttas upp på listränta vilket kan bli väldigt dyrt.

Effektiv ränta

FörklaringDen totala kostnaden för lånet, inklusive räntan och andra avgifter som tas ut av banken.

Tänk påAtt använda effektiv ränta är ett bra sätt när man ska jämföra ränta mellan olika långivare. Detta eftersom alla tvingas räkna om sina räntor och avgifter till en enhetlig räntesats.

Genomsnittsränta

FörklaringDen genomsnittliga ränta som kunderna har betalt på de lån som getts ut eller satts om under månaden hos respektive bolånegivare.

Tänk påTänk på att genomsnittsränta är en historisk bild. Om du jämför din banks genomsnittsränta från förra månaden med konkurrenternas rådande ränteerbjudande så riskerar du i ett stigande ränteläge att missa att du kan få en mycket bättre ränta hos någon annan.

Datum: 2024-04-30

Av: Stabelo bolåneteam