Listränta, genomsnittsränta, effektiv ränta - vi reder ut begreppen!

Datum: 2023-04-11

Av: Stabelo bolåneteam

Bolåneränta - allt du behöver veta

Om du har, eller tänker ta, ett bolån så kanske du funderat på det här med ränta. Ränta är en avgift som låntagare betalar till en långivare för att få låna pengar. Räntan beräknas vanligtvis som en procentsats av det lånade beloppet och betalas oftast över tid. Räntan kan också beräknas som en fast summa, beroende på villkoren i avtalet.

Ett par funderar över boränta

Skillnaden mellan rörlig och fast ränta

Det finns två typer av ränta som du kan välja mellan när du lånar pengar: rörlig ränta och fast ränta. En rörlig ränta är en räntesats som kan ändras över tid, medan en fast ränta är en räntesats som inte ändras under bindningstiden. I Sverige är det som i dagligt tal kallas rörlig ränta oftast tremånaderslån. Det vill säga i själva verket en fast ränta men med väldigt kort räntebindningstid.

Listränta, genomsnittsränta och effektiv ränta

När du söker efter lån kan du märka att det finns olika typer av räntor som används i annonsering. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa räntor så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilket lån som passar dig bäst.

  1. Listränta är den ränta som annonseras och som banken tar ut om du inte förhandlar om en lägre ränta.
  2. Genomsnittsräntan måste svenska bolånegivare beräkna på månadsbasis enligt riktlinjer från Finansinspektionen. I korthet måsta bolånegivarna redovisa den genomsnittliga ränta som kunderna har betalt på de lån som getts ut eller förhandlats om under föregående månad. Genomsnittsräntan är ett effektivt sätt för dig att se om du fick en okej ränta under den föregående månaden från din bolånegivare relativt andra bolånekunder hos samma aktör.
  3. Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive räntan och andra avgifter som tas ut. Det är viktigt att notera att den effektiva räntan ger en mer fullständig bild av den faktiska kostnaden för lånet jämfört med listpriset eller genomsnittsräntan. Den effektiva räntan inkluderar alla avgifter och kostnader som är relaterade till lånet, vilket ger dig en bättre förståelse för den totala kostnaden för lånet. Det är därför alltid viktigt att titta på den effektiva räntan när du jämför olika lån. Notera att även aktörer som inte tar några extra avgifter utöver räntan oftast rapporterar en effektiv ränta som är högre än den vanliga räntan. Det beror på att effektiv ränta beskrivs med en så kallad ränta-på-ränta-effekt som ska fånga om du betalar månadsvis på ditt lån. De pengarna hade kunnat generera avkastning om du i stället hade betalat hela räntebeloppet i slutet av året. Man kan säga att det är den förlorade extra avkastningen som också ska fångas av den effektiva räntan.

Räntetyp

Förklaring

Tänk på

Listränta

Den ränta bolånegivaren annonserar i skyltfönstret

Det är svårt att jämföra listräntor mellan bolånegivare eftersom vissa använder dem som förhandlingsutgångspunkt och andra faktiskt visar sin lägsta ränta direkt.

Individuell ränta

Den ränta du får efter att en eventuellt förhandlad rabatt har dragits av från listräntan.

Om du har förhandlat till dig en individuell rabatt, ha då järnkoll på hur länge din rabatt gäller. Det är väldigt lätt att missa och det är viktigt att du förhandlar igen så att du inte flyttas upp på listränta vilket kan bli väldigt dyrt.

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för lånet, inklusive räntan och andra avgifter som tas ut av banken.

Det är inte helt fel att använda effektiv ränta när man ska jämföra mellan olika långivare. Detta eftersom alla tvingas räkna om sina räntor och avgifter till en enhetlig räntesats.

Genomsnittsränta

Den genomsnittliga ränta som kunderna har betalt på de lån som getts ut eller omförhandlats under månaden hos respektive bolånegivare.

Tänk på att genomsnittsränta är en historisk bild. Om du jämför din banks genomsnittsränta från förra månaden med konkurrenternas rådande ränteerbjudande så riskerar du i ett stigande ränteläge att missa att du kan få en mycket bättre ränta hos någon annan.

Listränta

Förklaring

Den ränta bolånegivaren annonserar i skyltfönstret

Tänk på

Det är svårt att jämföra listräntor mellan bolånegivare eftersom vissa använder dem som förhandlingsutgångspunkt och andra faktiskt visar sin lägsta ränta direkt.

Individuell ränta

Förklaring

Den ränta du får efter att en eventuellt förhandlad rabatt har dragits av från listräntan.

Tänk på

Om du har förhandlat till dig en individuell rabatt, ha då järnkoll på när din villkorsbindningsperiod går ut. Det är väldigt lätt att missa och det är viktigt att du förhandlar igen så att du inte flyttas upp på listränta vilket kan bli väldigt dyrt.

Effektiv ränta

Förklaring

Den totala kostnaden för lånet, inklusive räntan och andra avgifter som tas ut av banken.

Tänk på

Det är inte helt fel att använda effektiv ränta när man ska jämföra mellan olika långivare. Detta eftersom alla tvingas räkna om sina räntor och avgifter till en enhetlig räntesats.

Genomsnittsränta

Förklaring

Den genomsnittliga ränta som kunderna har betalt på de lån som getts ut eller satts om under månaden hos respektive bolånegivare.

Tänk på

Tänk på att genomsnittsränta är en historisk bild. Om du jämför din banks genomsnittsränta från förra månaden med konkurrenternas rådande ränteerbjudande så riskerar du i ett stigande ränteläge att missa att du kan få en mycket bättre ränta hos någon annan.

Hur påverkar räntan din lånekostnad?

Räntan påverkar direkt din lånekostnad. Om räntan är hög, kommer du att betala mer pengar för att låna pengar. Om räntan är låg, betalar du mindre pengar för att låna. Det är därför viktigt att jämföra räntesatser från olika långivare innan du tar ett lån.

Faktorer som påverkar räntan

Bolåneräntan påverkas av flera faktorer. Den viktigaste är inflationen eftersom den driver Riksbankens räntepolitik. Stigande inflation ger stigande styrräntor vilka i sin tur påverkar hela räntemarknaden. Andra faktorer som påverkar bolåneräntorna är konkurrensen i bolånemarknaden, bankernas riskvilja och tillgång till finansiering samt regleringar. Det finns exempel i historien på när förändringar i bankernas kapitalkrav har haft stor påverkan på svenska bolåneräntor.

Så väljer du räntebindningstid

För att välja rätt räntebindningstid för ditt lån är det viktigt att tänka på din ekonomiska situation och dina framtida planer. Läs mer om att välja bolåneränta

Guider bostadsköp

Bolåneämnen