Kreditbedömning

Uppdaterat: 2023-11-16

Av: Stabelo bolåneteam

Kreditbedömning – hur mycket kan jag låna?

När du ska ansöka om ett lån görs alltid en kreditbedömning. Kreditbedömningen görs när långivare bedömer hur mycket du kan låna samt säkerställer att du kan betala för ditt lån.

Vad ingår i en kreditbedömning?

  1. Din inkomst är en av de viktigaste delarna. Du behöver ha en stabil inkomst som räcker för löpande kostnader för lånet
  2. Löpande kostnader avser bland annat levnadskostnader och driftskostnader för bostaden
  3. Lån avser ränta och amortering för befintliga lån och det lån du ansöker om
  4. Bostaden som ska belånas blir bedömd, långivaren ser över bland annat värdet, skick och vart den ligger
  5. Kreditupplysning visar bland annat din taxerade inkomst, alla dina lån och om eventuella betalningsanmärkningar

Varför görs en kreditbedömning?

Syftet med en kreditbedömning är att säkerställa att du som låntagare kommer klara av att betala för ditt bolån. Kreditbedömningen är en säkerhet för långivaren och ger dem trygghet att du kommer kunna betala för ditt lån. Det är även för att ge ekonomisk säkerhet för dig som låntagare så att du inte får för höga månadskostnader som du inte kan betala för. Betalningssvårigheter kan leda till att långivaren behöver säga upp lånet och bostaden behöver säljas.

Kreditbedömningen avgör hur mycket du kan låna

Det är tre faktorer som påverkar hur mycket du kan låna.
  1. Kvar att leva på-kalkyl
  2. Belåningsgrad
  3. Skuldkvot

Kvar att leva på-kalkyl

Som tidigare nämnt är inkomsten en av de viktigaste delarna i en kreditbedömning och för att se hur mycket du kan låna. Det är din månadsinkomst som ska kunna betala för både levnadskostnader såsom mat, kläder, hälsovård, försäkringar, lokala resor, telefon med mera, boendekostnader och även kostnader för dina lån. För att se hur mycket du kan låna gör långivarna något som kallas för kvar att leva på-kalkyl som förenklat kan se ut så här:

Inkomster
Summa
Inkomst före skatt
35 000 kr
Barnbidrag (ett barn)
1 250 kr
Summa inkomster
36 250 kr
Utgifter
Summa
Skatt
10 500 kr
Boendekostnad -avgift till förening eller driftkostnad fastighet
4 000 kr
Sökt lån 1 000 000 kr - ränta och amortering
5 000 kr
Övriga lån 0 kr
0 kr
CSN-lån 100 000 kr
500 kr
Levnadskostnad barn - ett barn
5 000 kr
Levnadskostnad - vuxen
10 000 kr
Summa utgifter
35 000 kr
Kvar att leva på-kalkyl
+ 1 250 kr


Utifrån denna kalkyl bedömer långivaren att du skulle ha 1 250 kr kvar varje månad efter alla dina fasta och löpande kostnader. Eftersom kalkylen visar ett överskott, alltså att du har pengar kvar, så skulle du troligtvis utifrån din kvar att leva på-kalkylen bli beviljad att låna det lånebelopp du sökt om.

Belåningsgrad och skuldkvot

Utöver din kalkyl så påverkar även din belåningsgrad och din skuldkvot hur mycket du kan låna.

Belåningsgraden anger hur stort lån du har i förhållande till värdet på bostaden. Enligt bolånetaket kan du maximalt belåna en bostad upp till 85 % av en värdet. Långivarna kan även välja att ha individuella regler om lägre gränser.

Skuldkvoten anger lån i förhållande till hushållets årsinkomst före skatt. I skuldkvoten räknas samtliga lån har, alltså både bolån, avbetalningslån, billån, privatlån och kreditkortslån. Långivarna har olika gränser för hur hög skuldkvot de beviljar. Oftast går gränsen mellan 5,5 och 6 gånger årsinkomsten.    

Både kalkylen, belåningsgraden och skuldkvoten kommer ge en gräns på hur stort lånebelopp du kan bli beviljad. De kommer troligtvis att ge olika belopp men det är den som ger lägst belopp som kommer att avgöra hur mycket du kan låna.  

Se hur mycket du kan låna

Ska du köpa bostad? För att se hur mycket du kan låna kan du skicka in en lånelöftesansökan till oss. Du får svar helt digitalt och kan se hur mycket du kan låna på just den bostaden du är intresserad av.  

"@context": "https://schema.org", "@type": "BlogPosting", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "stabelo.se/bolaneguiden/kreditbedomning" }, "headline": "Kreditbedömning – hur mycket kan jag låna?", "description": "När du ansöker om bolån gör en långivare alltid en kreditbedömning över hur mycket du kan låna, samt också säkerställer att du kan betala för ditt bolån.", "image": "", "author": { "@type": "Organization", "name": "Stabelo", "url": "https://www.stabelo.se/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Stabelo", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.stabelo.se/" } }, "datePublished": "2023-06-15", "dateModified": "2023-06-15" }