Medlåntagare

Datum: 2023-04-11

Av: Stabelo bolåneteam

Medlåntagare för bolån – så kan du få hjälp

Som ung är det idag ofta svårt att själv ta ett bolån när du köper din första bostad. Det är då möjligt att låna tillsammans med till exempel din förälder. Här går vi igenom vad det innebär att vara medlåntagare.

Vad är en medlåntagare?

En medlåntagare är en person, oftast en förälder, som står med på bolånet och delar ansvar för lånet. Du ansöker om bolån tillsammans med en medlåntagare om du själv inte kan stå på lånet, till exempel på grund av lägre eller osäker inkomst eller om du är studerande. Huvudlåntagaren och medlåntagaren är båda solidariskt betalningsansvariga för lånet. Ni gör själva upp om vem som betalar för lånet men om den ena inte betalar så faller ansvaret på den andra låntagaren.

Medlåntagare - 3 viktiga saker att tänka på

  1. Samma villkor gäller för båda låntagarna  
    Båda låntagarna ansvarar solidariskt för att ränta och amortering betalas. Om ena låntagaren inte betalar så kommer det att falla på den andra låntagaren. Hur ränteavdraget ska fördelas bestämmer ni själva.  
  2. Medlåntagarens ansvar
    Medlåntagaren står på lånet lika mycket som huvudlåntagaren. Det betyder att lånet bland annat syns i medlåntagarens kreditupplysning och påverkar dennes kreditvärdighet. Det kan göra att det blir svårt att uppta ytterligare lån. Medlåntagaren kan inte själv välja att sluta stå med på lånet om inte huvudlåntagaren kan ta över lånet själv.
  3. Juridik och ägande av bostaden
    Det är viktigt att tänka över hur ägandet av bostaden ska se ut, ska medlåntagaren även äga bostaden? Vissa bostadsrättsföreningar har krav på hur ägandet ser ut. Ni behöver även se över vissa juridiska frågor. När kan huvudlåntagaren ta över lånet själv? Vad behöver du som medlåntagare tänka på om du har flera barn? För att reda ut dessa frågor är det bra att ta juridisk hjälp.  

Vem kan vara medlåntagare?

Det är i första hand föräldrar som kan vara medlåntagare till sina barns lån vid första bostadsköpet. Det krävs att medlåntagaren har en god ekonomi. Långivaren lägger stor vikt vid medlåntagarens inkomst i relation till lånebelopp och övriga kostnader. Till exempel vänner eller släktningar godkänns inte som medlåntagare.

Så ansöker du om medlåntagare

Om du vill ansöka om lån tillsammans med en medlåntagare så fyller du i medlåntagarens information i ansökan. Din medlåntagare kommer sedan att behöva signera ansökan och sedan också lånehandlingarna med BankID.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen