Lagfart

Vad är lagfart och hur mycket kostar det?

Lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. När du förvärvar en fastighet måste du ansöka om lagfart för registreras som ägare. Ansökan görs till Lantmäteriet. Du behöver ansöka om lagfart både om du förvärvar fastigheten genom köp, gåva, bodelning och arv.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad är lagfart?

Lagfarten fungerar som ett officiellt bevis på att du äger fastigheten. Den innehåller viktig information om ägandet, såsom hur mycket du betalade för fastigheten och vem som ägt fastigheten tidigare. Ansökan om lagfart innehåller även kopior av de juridiska dokument som användes när du förvärvade fastigheten, som till exempel köpekontrakt, bodelningsavtal eller gåvobrev, så kallad fångeshandling. Dessutom kan det finnas historisk information om fastigheten, som tidigare ägare, i lagfartsregistret.  

Lagfarten måste registreras senast tre månader efter att du förvärvat fastigheten.  Det mest grundläggande syftet med lagfarten är att tydligt fastställa vem som äger fastigheten. Utan en registrerad lagfart kan det vara svårt att bevisa ägarskap, vilket kan leda till problem och konflikter i framtiden. Därför är det alltid ett krav att registrera en ändring av ägandet oavsett hur överlåtelsen har genomförts.

Se filmen om lagfart och pantbrev

Stabelos boendeekonom Julia berättar om hur lagfart och pantbrev fungerar.

Vad kostar lagfart?

Att registrera en lagfart medför en kostnad. Lagfartskostnaden består av en stämpelskatt och en expeditionsavgift till Lantmäteriet. För närvarande ligger stämpelskatten på 1,5 procent och expeditionsavgiften på 825 kronor.

Stämpelskatten beräknas som 1,5 procent av antingen köpeskillingen (priset för fastigheten) eller taxeringsvärdet, beroende på vilket belopp som är högst. Totalt sett blir kostnaden för lagfarten en summa av expeditionsavgiften och stämpelskatten.

För att ge ett exempel, om fastigheten kostar 5 000 000 kr kronor är stämpelskatten 1,5 procent av detta belopp, det vill säga 75 000 kronor, plus expeditionsavgiften på 825 kronor.

När betalas lagfart?

Lagfartskostnaden betalas in till oss inför tillträdesdagen, i samband med att du för över din kontantinsats till oss. Vi betalar sedan in kostnaden till Lantmäteriet.

Lagfart vid arv, gåva eller bodelning

Det är inte bara när du köper en fastighet som du behöver ansöka om lagfart. Du behöver även göra det om du förvärvar en fastighet via arv, gåva eller bodelning.

Kostnad för lagfart vid arv

Om du har förvärvat fastigheten via arv behöver du inte betala någon stämpelskatt för att registrera lagfarten. Du behöver däremot betala den administrativa avgiften på 825 kr som Lantmäteriet tar ut.

Kostnad för lagfart vid bodelning

När du tar över en fastighet som en del av en bodelning behöver du inte betala stämpelskatt för att registrera lagfarten. Du behöver dock betala den administrativa avgiften på 825 kr.

Kostnad för lagfart vid gåva

När man får en fastighet som gåva så får man den med eller utan villkor om ersättning. Om du har fått fastigheten med villkor om ersättning som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde så behöver du betala stämpelskatt och den administrativa avgiften på 825 kr. Om du fått fastigheten i gåva utan villkor så behöver du endast betala den administrativa avgiften för att ansöka om lagfart.

Pantbrev

Utöver att betala kostnad för lagfart behöver du ofta även betala en kostnad för att ta ut nya pantbrev. Läs mer om pantbrev

Lagfartskostnaden är avdragsgill

Både kostnaden för lagfart och kostnaden för pantbrev är avdragsgilla om du i framtiden väljer att sälja fastigheten. Detta innebär att du kan minska den vinstskatt du eventuellt måste betala.

Datum: 2023-10-25

Av: Stabelo bolåneteam