Skuldkvot – så räknar du ut den

Skuldkvot är ett begrepp som ofta dyker upp i samband med lån och avser lånebelopp i förhållande till inkomst. Skuldkvoten avgör bland annat hur mycket du behöver amortera och i vissa fall även hur mycket du kan låna.

Räkna ut skuldkvot

Det är enkelt att räkna ut din skuldkvot och för att räkna ut den behöver du bara veta din inkomst och dina lån. Du räknar ut din skuldkvot genom att addera ihop dina lån och delar de med din årsinkomst före skatt. Om du har lånen tillsammans med någon annan så ska du räkna med er gemensamma inkomst.  

Exempel: Du och din partner har en sammanlagd månadsinkomst på 80 000 kr. Årsinkomsten för er båda blir då 960 000 kr. Ni har ett gemensamt bolån på 4 000 000 kr. Er skuldkvot blir då 4,16 (4 000 000 / 960 000 = 4,16). I vissa fall benämner man också skuldkvoten i procent. Om du har en skuldkvot på 4,16 så innebär det alltså 416 %.  

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Skuldkvot och amorteringskrav

Skuldkvotstaket för att inte omfattas om extra amorteringskrav uppgår till 450 procent. Det innebär att om din skuldkvot är högre än 450 procent så kommer du, utöver amorteringskrav för belåningsgrad, att behöva amortera ytterligare 1 %.  

Läs mer om amorteringskrav.  

Hur stor skuldkvot får man ha?

Det finns ingen allmän gräns för hur hög skuldkvot du får ha men långivarna har ofta egna gränser i sina kreditbedömningar. Gränsen brukar vara variera mellan en skuldkvot på 500 – 600 procent. Hos oss på Stabelo beviljar vi lån med skuldkvot upp till 600 procent.

Vad är ett skuldkvotstak?

Ett skuldkvotstak syftar till maxgränsen för hur mycket du kan låna utifrån din skuldkvot. Långivare har olika skuldkvotstak som säger hur mycket du kan låna. Finansinspektion har ett förslag på att införa ett skuldkvotstak på upp till 600 procent och skulle det införas kan alltså låntagare låna mer än det.

Hur kan jag sänka min skuldkvot?

Du kan sänka din skuldkvot genom två olika sätt:  
- Din inkomst höjs
- Ditt lånebelopp minskar

Din skuldkvot kommer att minska om din inkomst ökar eller om din skuld minskar, till exempel genom månadsamortering eller extraamorteringar. Ju mer du amortera, desto snabbare kommer din skuldkvot att sänkas.  

Hur påverkar skuldkvoten hur mycket jag kan låna?

När du ansöker om ett nytt bolån kommer vi att göra en kreditbedömning och då kommer din inkomst att spela en stor roll. Vi beviljar bolån upp till en skuldkvot på 600 %, alltså upp till 6 gånger hushållets bruttoinkomst. I vissa fall, till exempel om du har höga utgifter i förhållande till din inkomst, så kan dock maximalt lånebelopp vi kan bevilja bli mindre än skuldkvotstaket på 6 gånger årsinkomsten.  

Läs mer om kreditbedömning.  

Uppdaterat: 2024-05-16

Av: Stabelo bolåneteam